Teckna arbetspensionsförsäkring hos Keva

Aktiebolag, andelslag, stiftelser eller föreningar kan teckna arbetspensionsförsäkring hos Keva om de är medlemssamfund i Keva. Andelslag har haft möjlighet att ansluta sig som medlemssamfund sedan 1.1.2020.

Organisationen kan ansöka om att bli medlemssamfund i Keva om den uppfyller följande villkor:

 • Ett aktiebolag kan ansluta sig som medlemssamfund i Keva om det ägs helt av kommuner, samkommuner, välfärdsområden eller välfärdssammanslutningar.
 • Också ett sådant aktiebolag kan ansluta sig som ägs helt av aktiebolag som är försäkrade hos Keva och vars samtliga aktier ägs av föreningar, stiftelser, andelslag, kommuner, samkommuner, välfärdsområden eller välfärdssammanslutningar som har anslutit sig som medlemssamfund i Keva.
 • Andelslag vars medlemmar är uteslutande kommuner, samkommuner, välfärdsområden eller välfärdssammanslutningar eller ovannämnda medlemssamfund.
 • Ett aktiebolag, ett andelslag eller en stiftelse som en eller flera kommuner, samkommuner, välfärdsområden eller välfärdssammanslutningar har bestämmande inflytande i enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen och som bistår vid produktionen av tjänster som skötseln av kommunernas lagstadgade uppgifter förutsätter och funktioner som direkt betjänar dessa, kan ansluta sig som medlemssamfund i Keva.
 • Begränsningarna avseende sektor tillämpas inte på anslutning som medlemssamfund i fråga om ett nytt aktiebolag, ett nytt andelslag eller en ny stiftelse som en eller flera kommuner. samkommuner, välfärdsområden eller välfärdssammanslutningar har bestämmande inflytande i, och när över hälften av dess personal övergår till aktiebolagets tjänst direkt från ett medlemssamfund i Keva.
 • En förening kan teckna arbetspensionsförsäkring hos Keva om föreningens medlemmar endast består av kommuner, samkommuner, välfärdsområden eller välfärdssammanslutningar eller av dem bildade föreningar.
 • Städer, kommuner och samkommuner, välfärdsområden och välfärdssammanslutningar tecknar arbetspensionsförsäkring för sin personal hos Keva med stöd av lag. Efter det konstituerande mötet ska Keva meddelas om bildandet.

Anslutning som medlemssamfund

Ansökan om att bli medlemssamfund i Keva görs via följande länk:

Blankett: Ansök om medlemskap

Kolla att följande bilagor finns med i ansökan:

 • En utredning om aktieägare och bestämmande inflytande
 • En utredning om andelslagets medlemmar och bestämmande inflytande
 • En stiftelseurkund, om det är fråga om ett aktiebolag som ska bildas
 • En utredning om kommunens eller samkommunens bestämmande inflytande i stiftelsen om sökanden är en stiftelse

Ytterligare information: Rådgivningstjänst för arbetsgivarkunder