Anmälan av anställningar och årsinkomster

Arbetsgivaren anmälde de anställningar och inkomster som omfattas av OffPL direkt till Keva ännu för år 2018.

Från 1.1.2019 ska arbetsgivaren anmäla uppgifterna till inkomstregistret. Därifrån överförs de uppgifter som Keva behöver för pensionsberäkning och fastställande av pensionsavgifterna till arbetspensionssektorns intjäningssystem.

Se anvisningen 2024:

Anmälan av anställnings- och inkomstuppgifter till inkomstregistret 2024.pdf (353 kb)

Se anvisningen 2023:

Anmälan av anställnings- och inkomstuppgifter för anställningar som försäkrats enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL) till inkomstregistret.pdf (598 kb)

Arbetsgivaren ska med löneuppgiftsanmälan anmäla uppgifterna om inkomsttagarens förvärvsinkomster och anställningar till inkomstregistret inom fem dagar från lönebetalningsdagen.

Efter att inkomstregistret införts ska du anmäla med löneuppgiftsanmälan att anställningen för en person som går i ålderspension upphör så fort som detta är känt.

Mer information:

Begäran om utredning av anställningar

För att säkerställa riktigheten av arbetstagarens pensionsskydd begär vi ibland information om anställningar av arbetsgivarna. Innan dessa begäranden har arbetstagaren ofta kontaktat Keva då hen har upptäckt brister eller fel i anställningsuppgifterna.

Vi skickar begäranden om utredning av anställningar till arbetsgivarna om vi bedömer att uppgifterna inverkar på arbetstagarens pensionsskydd. Det är i allmänhet fråga om inkomsterna under anställningen eller anställningstiden.

Vi skickar begärandena om utredning per skyddad e-post med rubriken ”Begäran om ytterligare information av arbetsgivaren för utredning av anställningar”.

Gör så här när du får en begäran om utredning:

  • Skicka de begärda uppgifterna specificerade och i tydlig form så att uppgifterna kan registreras smidigt. Till exempel enbart ett lönekort räcker inte.
  • Vänligen svara på begäran inom utsatt tid. På så sätt säkerställs riktigheten av arbetstagarens pensionsskydd. Meddela oss också om du behöver längre tid för att svara.
  • Meddela gärna också om de begärda uppgifterna inte hittas eller om förfrågan har kommit till fel person. Då kan du vidarebefordra förfrågan till rätt person och informera oss om det.


Utöver ovannämnda begäranden om utredning skickar vi också andra begäranden om kontroll av anställningsuppgifter till arbetsgivarna i de fall där en anmälan till inkomstregistret visar sig vara felaktig eller bristfällig i de kontroller som görs i arbetspensionssektorns intjäningssystem.

Inspektion av pensionsavgifterna

De uppgifter som registreras inverkar både på de pensionsavgifter som tas ut och på enskilda personers framtida pensionsbeslut, dvs. pensionsskydd. Då uppgifterna om anställningar och inkomster är korrekta går också pensionshandläggningen snabbare.

Keva granskar arbetsgivarnas avgiftsuppgifter och de uppgifter som arbetsgivarna har anmält till anställningsregistret. Syftet är att säkerställa att korrekta uppgifter registreras i Areks intjäningssystem.