Vilken inverkan har nedsatt arbetsförmåga på utkomsten?

Din ålderspension är desto bättre ju längre du fortsätter att arbeta.

Tidig pensionering leder till att ditt pensionsskydd blir permanent lägre. Till och med partiellt arbete är ett bättre alternativ med tanke på ålderspensionen och utkomsten än att gå i invalidpension.

Du kan beräkna ditt pensionsbelopp i tjänsten Min pension.

Fortsättning i arbetet är också förknippad med flera andra positiva aspekter utöver bättre utkomst och pension. Därför är det viktigt att du söker lösningar på problemen med arbetsförmågan i god tid innan det enda alternativet är att söka invalidpension.

Yrkesinriktad rehabilitering är ett bra alternativ: med hjälp av arbetsprövning, omskolning eller fortbildning kan yrkeskarriären ofta fortsätta, och du behöver inte sluta arbeta i förtid. Utkomsten under den yrkesinriktade rehabiliteringen är också mycket bra.

Delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd kan hjälpa dig fortsätta att arbeta om du ännu har återstående arbetsförmåga för deltidsarbete.

Om din arbetsförmåga är nedsatt och du inte vet vad du borde göra, kan du läsa följande sida: