Pensionsproffs för den offentliga sektorn

Vi sörjer för att arbetstagarna i den offentliga sektorn får sin intjänade pension.

Om Keva

Ansvarsfullhet stärker Kevas konkurrenskraft

Den offentliga sektorns arbetspensionsförsäkrare Keva har offentliggjort sin första ansvarsrapport i dag. Enligt rapporten utgör Kevas grunduppgifter – tryggande av kontinuerlig utkomst och finansieringen av pensionssystemet på lång sikt – utgångspunkten för hela verksamheten och ansvarsfullheten.

Resultatinformation

Kevas verksamhetsberättelser, bokslut och resultatmeddelanden.

Finansieringen av pensionerna

Pensionerna finansieras med pensionsavgifter och avkastningen av placeringsverksamheten.

Förvaltning och ledning

Bestämmelser om finansieringen och förvaltningen av och tillsynen över Keva finns i lagen om Keva.

Hållbarhet

Vi bär ansvar för våra kunder, placeringsverksamheten och vår personal samt för vårt verksamhetssätt. Kevas viktigaste ansvarsfulla uppgift är att trygga en oavbruten utkomst för privatkunder och finansieringen av pensionerna.

Kevas verksamhetsprinciper

Vår uppförandekod och våra verksamhetsprinciper grundar sig på Kevas värderingar. Utgångspunkten är Kevas viktiga roll i samhället: vi tryggar för vår del välfärden genom att säkerställa utkomsten för personalen i den offentliga sektorn under pensionstiden.

Arbetsplatser

Keva erbjuder förutom ett intressant arbete dessutom konkurrenskraftig lön och goda anställningsförmåner. Vi rekryterar människor som vill utvecklas i sitt arbete och vi ger också vårt fulla stöd för utvecklingen i arbetet samt sköter om våra anställdas välbefinnande.

Bostäder och lokaler

Keva äger cirka 3 500 hyresbostäder och erbjuder ett brett utbud av lokaler för företagens behov.

För media och intressenter

Kommunikationen, ledningen och experterna inom olika områden svarar gärna på dina frågor. Kontakta oss! I bildbanken kan du ladda ned bilder på medlemmarna i ledningsgruppen och Kevas logotyp.