Checklista för ny pensionär

Ska du gå i pension? Kolla vår checklista för ny pensionär: i den finns samlad information om vad du bör ta reda på och planera före pensioneringen.

1. Skaffa ett skattekort för pension

Du behöver ett skattekort för pensionen. Beställ det från skattebyrån gärna så fort som möjligt efter att du har fått pensionsbeslutet.

2. Pensionsutbetalningsdagar

Pensionen betalas på det bankkonto du uppgett. Utbetalningsdagarna beror på om du har gått i pension från anställning hos en kommun, staten, kyrkan eller FPA. De exakta pensionsutbetalningsdagarna meddelas varje år.

3. Ändring av adress eller bankkonto

Om du har flyttat eller vill ändra det bankkonto på vilket pensionen betalas, gör du ändringarna enkelt i tjänsten Min pension.

4. Arbetspensionskort

Du får pensionärsrabatt med arbetspensionskortet. Du kan få ett arbetspensionskort om du varaktigt har gått i pension.

5. Arbete vid sidan av pension

Du kan arbeta även om du får pension. För arbete vid sidan av pension tjänar du in ny pension fram till 68 års ålder.

6. Årsbrevet innehåller uppgifter om föregående år

Vid varje årsskifte skickar vi ett årsbrev till dig med bland annat uppgift om det pensionsbelopp som betalats ut till dig föregående år och om pensionsutbetalningsdagarna.

7. Brev om inkomstgränser

Om du är deltids- eller delinvalidpensionerad får du årligen ett brev med uppgift om dina inkomstgränser. I det ser du hur mycket du får tjäna när du får pension.

8. Bor du utomlands?

Din pension kan betalas in på ett finländskt eller ett utländskt bankkonto. Om du bor utomlands ska du en gång per år anmäla dina adressuppgifter till oss på Keva.

9. Stöd för pensionärer

FPA kan bevilja pensionärer olika slags stöd.