Då din arbetstagare går i pension eller börjar rehabilitering

När din arbetstagare ska söka pension eller yrkesinriktad rehabilitering, diskutera då följande ändringar tillsammans.

Styr arbetstagaren till tjänsten Min pension. Arbetstagaren sköter sina pensionsärenden enklast i nättjänsten där man kan:

  • kolla sin pensionsålder
  • beräkna pensionsbeloppet i olika åldrar
  • kolla pensionsutdraget
  • söka pension eller yrkesinriktad rehabilitering samt skicka behövliga bilagor. 

Arbetsgivarens uppgifter och blanketter som ska fyllas i

Nedan finns anvisningen, vad arbetsgivaren ska göra i olika situationer, samt länkar till nödvändiga blanketter.