I tjänsten Inlärningsmiljö finns högklassigt material som hjälp för dagligt chefsarbete och utveckling av strategisk arbetsmiljöledning.

Inlärningsmaterialet är avsett för självständiga nätstudier: du kan använda tjänsten när och var som helst då det bäst passar dig.

  • Målgrupp: Inlärningshelheterna har planerats särskilt med tanke på chefernas, personalförvaltningens och ledningens behov.

  • Vad innebär tjänsten? Inlärningsmaterialet ger dig stöd och verktyg för utvecklingen av personalens arbetsförmåga, upprätthållandet av arbetshälsan och utbildning av chefer. Inlärningshelheterna är kompakta och flera av dem kan avläggas flexibelt under arbetsdagen.

  • Tips: Den bästa nyttan får du när du reserverar tillräckligt lång tid för att ta del av innehållet men också för att diskutera och behandla frågorna tillsammans på arbetsplatsen.

Tjänsten är på finska. 

Så här tar du i bruk Inlärningsmiljön

Du kan använda inlärningsmaterialet när och var du vill. Du får tillgång till Inlärningsmiljön genom att beställa koder till den i webbtjänsten för arbetsgivare.

Du kan beställa användarrätt till vem som helst i din organisation. Du kan använda Inlärningsmiljön med alla terminaler, också mobilt – du behöver endast en webbläsare och ett användarnamn.

Inlärningshelheterna är kompakta och du kan genomföra flera av dem flexibelt under arbetsdagen. Du får dock den bästa nyttan om du utöver att studera innehållet också reserverar tillräckligt med tid för diskussioner och gemensamma samtal på arbetsplatsen.

Ta del av innehållet i tjänsten Inlärningsmiljö.