Polisernas pension

Du som är polis kan gå i ålderspension

 • i din åldersklass lägsta allmänna pensionsålder som bestäms enligt födelseåret
 • i den yrkesbaserade pensionsålder som du valt tidigare (obs. ändringar från och med 2018)
 • i din personliga pensionsålder som är mellan 63 och 65 år
 • i en avgångsålder (gäller personer födda före 1960).

Läs mer:

Pensionsålder enligt eget val

Vissa anställda hos polisen som hör till manskapet och underbefälet har haft en yrkesbaserad pensionsålder på 58 år. Valet har meddelats skriftligen till Statskontoret senast 30.6.1999. Denna pensionsålder stiger gradvis från och med 2018.

Personlig pensionsålder

På de kontorsanställda, sakkunniga och väktare som är anställda hos polisen tillämpas personliga pensionsåldrar eller om sådan ålder saknas, den allmänna pensionsåldern för åldersklassen.

Avgångsålder

Poliser födda 1959 eller tidigare kan avgå från tjänsten vid 60 års ålder (manskapet) eller vid 63 års ålder (polisbefälet). De är dock inte tvungna att avgå utan de kan fortsätta att arbeta fram till den övre åldersgränsen för pensionsintjäning.

Manskapet och underbefälet

Till manskapet hör

 • äldre kriminalkonstapel
 • äldre konstapel
 • detektiv
 • utbildare
 • yngre konstapel
 • polisaspirant.

Till underbefälet hör

 • kriminalöverkonstapel
 • överkonstapel
 • överdetektiv
 • lärare med tjänsteexamen för polisbefäl eller som avlagt tjänsteexamen för polisunderbefäl.

Ovannämnda poliser som hör till manskapet och underbefälet och som är födda före 1960 har en avgångsålder på 60 år.

Avgångsåldern berättigar till att bevara den eventuella tilläggspensionsandelen på pension. Pensionen kan beviljas i avgångsåldern också utan rätt till tilläggspensionsandelen. Avgångsåldern berättigar inte till pension från den privata sektorn från samma ålder även om den statliga pensionen omfattar en tilläggspensionsandel.

Polisbefälet

Poliser som hör till polisbefälet och är födda före 1960 har en avgångsålder på 60 år. Detta gäller dock inte chefen för centralkriminalpolisen, chefen för skyddspolisen, polischefer och biträdande polischefer.

Avgångsåldern berättigar till pension i enlighet med tilläggsskyddet i 63 års ålder, om anställningen fortsätter utan avbrott fram till dess och personen har en yrkesbeteckning som omfattas av avgångsåldern.

Ansökan om pension

Det lönar sig att söka pension tidigast 6 månader före pensioneringen. Poliser söker ålderspension på samma sätt som andra.