Rehabiliteringshandledaren kan hjälpa med planering av rehabiliteringen

Om du på grund av ditt hälsotillstånd inte kan fortsätta i ditt nuvarande arbete kan du ha rätt till yrkesinriktad rehabilitering. En av metoderna inom yrkesinriktad rehabilitering är rehabiliteringshandledarens tjänst: inom ramen för den kan du via Keva ta hjälp av en rehabiliteringshandledare.

Rehabiliteringshandledaren hjälper dig att hitta en ny riktning i arbetslivet och funderar med dig på sådana arbeten och möjligheter som lämpar sig för din hälsa. Handledaren hjälper dig också med att hitta en arbetsprövningsplats och vid behov med att kartlägga studiemöjligheter.

Målet är att i samarbete med rehabiliteringshandledaren göra upp en rehabiliteringsplan åt dig med hjälp av vilken du kan fortsätta i arbetslivet i ett meningsfullt arbete som är lämpligt med tanke på ditt hälsotillstånd.

Rehabiliteringshandledarens tjänst tillhandahålls av våra samarbetsföretag på uppdrag av Keva. Rehabiliteringshandledarna kan arbeta till exempel med yrkesbeteckningen rehabiliteringsplanerare, karriärcoach eller arbetstränare.

Vad går rehabiliteringshandledarens tjänst ut på?

Du träffar en rehabiliteringshandledare som hjälper dig att se nya möjligheter i arbetslivet. Tjänsten omfattar ett par handledningsträffar genom fysiska möten eller på distans.

Innan handledningen inleds gör Keva en preliminär bedömning av vilken rehabiliteringsåtgärd (till exempel arbetsprövning eller utbildning) som Keva kan stödja i ditt fall.

Efter den preliminära bedömningen gör du sedan upp en närmare plan med rehabiliteringshandledaren och tar till exempel reda på lämpliga arbetsprövningsplatser eller utbildningar. Vid planeringen beaktas bland annat ditt hälsotillstånd, din kompetens och dina intressen samt sysselsättningsmöjligheterna.

Rehabiliteringshandledaren håller Keva uppdaterad om hur planeringen framskrider. Efter att planen har preciserats gör rehabiliteringshandledaren ett förslag om den för Keva. Sedan bedömer vi på Keva om Keva kan stödja planen.

Efter att du har fått ett positivt beslut om ersättning av din rehabiliteringsplan från Keva kan du inleda arbetsprövning, utbildning eller någon annan rehabiliteringsåtgärd.
 

Penningärenden under rehabiliteringshandledarens tjänst

Rehabiliteringshandledarens tjänst är avgiftsfri för dig. Om handledningsträffarna leder till resekostnader för dig får du ersättning för dem från Keva.

Under den tid tjänsten pågår kan din utkomst till exempel bestå av löneinkomst, arbetslöshetsförmån, sjukdagpenning eller rehabiliteringsstöd, dvs. invalidpension för viss tid.

Du får rehabiliteringspenning från Keva först när du konkret inleder till exempel arbetsprövning eller studier.
 

Hur kan jag få rehabiliteringshandledarens tjänst?

Du kan ansöka om rehabiliteringshandledarens tjänst hos Keva efter att du har fått ett positivt förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering.

Om din anställning är i kraft kolla först med din arbetsgivare om det inom organisationen finns någon annan arbetsuppgift dit du kunde övergå till exempel med hjälp av arbetsprövning eller utbildning. HR-enheten på din arbetsplats kan hjälpa dig att kartlägga alternativen på hela organisationens nivå.

Om det inte finns några alternativ på arbetsplatsen, be då arbetsgivaren fylla i blanketten Arbetsgivarens utlåtande om hur personen klarar av arbetet (blanketten Arbetsgivarens beskrivning). Blanketten och anvisningar för ifyllande finns på sidan När arbetstagaren söker pension eller yrkesinriktad rehabilitering.

Efter det kan du ansöka om rehabiliteringshandledarens tjänst hos Keva.

Sök rehabiliteringshandledarens tjänst i tjänsten Min pension

  • Bekanta dig med nedannämnda samarbetspartner som tillhandahåller rehabiliteringshandledarens tjänst och välj det alternativ som passar dig bäst.

  • Fyll i ansökan om rehabiliteringsplan i tjänsten Min pension och välj Rehabiliteringshandledarens tjänst för att upprätta en plan.

Om Keva beviljar dig rehabiliteringshandledarens tjänst skickar Keva ett positivt beslut om det till dig och beställer tjänsten av samarbetsföretaget.

Efter det kontaktar rehabiliteringshandledaren dig inom två veckor och kommer överens med dig om den första handledningsträffen.

 

Rehabiliteringshandledaren kan hjälpa med planering av rehabiliteringen broschyr.pdf (43 kb)


 

På vilka orter erbjuds rehabiliteringshandledarens tjänst?

Keva har flera samarbetsföretag i fem regioner på olika håll i Finland där rehabiliteringshandledarens tjänst kan ordnas.

Din bosättningskommun avgör på vilken ort rehabiliteringshandledarens tjänst kan genomföras. Det samarbetsföretag som producerar tjänsten ska vara beläget i samma region som din bosättningskommun.

Kolla de orter på vilka samarbetsföretagen är belägna i de olika regionerna. På så sätt kan du redan på förhand fundera bland annat hur du kan resa från hemmet/arbetsplatsen till rehabiliteringshandledaren. I en del av samarbetsföretagen kan tjänsten också genomföras på distans.