Arbetsprövning ger möjlighet att pröva nya arbetsuppgifter i lugn och ro

Arbetsförmåga Kunderna berättar
Arbetsförmåga Kunderna berättar

Det kan vara svårt att återgå till arbetslivet efter en lång sjukskrivning. Metoder inom yrkesinriktad rehabilitering, till exempel rehabiliteringshandledarens stöd, arbetsprövning eller arbetsträning, kan vara till hjälp i situationen. Dessa fick även Victoria stöd av och hittade till slut ett lämpligt jobb vid UF-centret.

Victoria Kiuru hittade ett lämpligt jobb och fick nytt fast arbete vid UF-centret på våren 2023. Detta föregicks av en lång sjukskrivning som började 2017, olika metoder inom yrkesinriktad rehabilitering och tidsbundna tjänsteförhållanden.

Victoria blev sjukskriven från sitt jobb som expert vid Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå på grund av utmattning i mars 2017. Sjukskrivningen drog ut på tiden.

- Det krävande kundtjänstarbetet i kombination med förlängd stress ledde till slut till utmattning. Ibland försökte jag återgå till mitt eget arbete med stöd av FPA, men det lyckades inte och sjukskrivningen fortsatte, berättar Victoria.

Efter sjukdagpenningen började Victoria få rehabiliteringsstöd från Keva.

- Möjligheterna till yrkesinriktad rehabilitering hos Keva diskuterades i företagshälsovården. På hösten 2019 frågade jag Kevas rehabiliteringsspecialist närmare om arbetstränarens tjänst. På så sätt började min process för yrkesinriktad rehabilitering.

- Keva betalade arbetsträningen för mig hos Verve. Vi gick igenom min arbets- och utbildningsbakgrund med arbetstränaren. Jag är utbildad till merkonom och har också yrkeshögskoleutbildning som rehabiliteringshandledare. Vi funderade på att jag skulle kunna pröva administrativa uppgifter, berättar Victoria.

Med hjälp av Verve hittade Victoria sin första arbetsprövningsplats. På våren 2020 började Victoria ett par månaders arbetsprövning i kontorsarbete inom utbildningsteamet vid Niilo Mäki Institutet några dagar och timmar i veckan.

Kiuru_Siikaluoma_kuva uutiseen.jpg

Victoria Kiuru och Sirpa Siikaluoma

Arbetsprövningen fortsatte vid UF-centret där också fast arbete hittades till slut

Redan under arbetsprövningen sökte Victoria jobb bland annat hos UF-centret. UF-centret är ett riksomfattande ämbetsverk som tillhandahåller utvecklings- och förvaltningstjänster för NTM-centralerna och AN-byråerna.

Chefen för UF-centrets grupp för arbetshälsa och rekryteringstjänster Sirpa Siikaluoma berättar att Victoria kontaktade henne först per e-post, och på så sätt började samarbetet.

- Jag blev särskilt imponerad av Victorias motivation. Vi kartlade vilka uppgifter som hon söker och vad vi har att erbjuda. I rekryteringsteamet fanns det ogjort arkivarbete, så vi beslutade att pröva det först. Vi övervägde tillsammans vad som skulle vara en lagom kort arbetstid att börja med. Vi fyllde också i ett avtal om arbetsprövning som skickades till Keva, berättar Sirpa.

I augusti 2020 inledde Victoria fyra månaders arbetsprövning i rekryteringsteamet inom elektronisk arkivering av dokument med förkortad arbetstid. Arbetstiden ökades stegvis, och i november arbetade hon heltid. Arbetsprövningen sammanföll med coronatiden och inskolningen i de nya arbetsuppgifterna skedde på distans.

- Vid UF-centret gick inskolningen bra även på distans. Spontana diskussioner vid kaffebordet var naturligtvis inte möjliga, men vi hade virtuella kaffestunder, berättar Victoria.

Sirpa berättar att UF-centret fungerar i alla fall multilokalt, så corona medförde inga större förändringar i verksamheten.

Victoria berättar att hon fick bra stöd av Sirpa och teamet under arbetsprövningen.

- Respons på framgångar är särskilt viktigt, eftersom man genom den får tro och uppmuntran i arbetet och rehabiliteringen. Arbetsgemenskapen har förhållit sig fantastiskt till mig. Jag har känt att jag är jämlik med de andra och en del av arbetsgemenskapen. Det har rått en trygg, respektfull och förtroendefull atmosfär i arbetet, berättar Victoria.

- Victorias motivation för att återgå till arbetet var stark. Hon var redo att ta emot ett helt nytt arbete i ett främmande team. Hennes kompetens och egenskaper, till exempel noggrannhet, lämpade sig för uppgiften och hon anpassade sig väl till arbetet. I arbetsprövningen är det viktigt att hitta personens styrkor för att arbetet och egenskaperna ska matcha varandra, berättar Sirpa.

Under hösten märkte Victoria att det fanns många olika arbetsmöjligheter vid UF-centret. Eftersom hon hade utbildning och tidigare arbetserfarenhet inom ekonomi sökte hon i början av 2021 ett jobb som finansexpert i gruppen för försäljningsfakturering och inkomsthantering på finansenheten.

- I detta skede hade jag tre månaders arbetsträning med stöd från Keva. Det gick bra, så uppgiften fortsatte och jag fick också en annan tidsbunden tjänst på UF-centrets utbetalningsenhet.

- Cirka ett år senare öppnades en tjänst för ledande utbetalningsexpert på utbetalningsenheten som jag sökte och fick. Tjänsten omvandlades till ordinarie i mars 2023. Mitt arbete omfattar mångsidiga uppgifter i gruppen Tjänster, bland annat att sköta och utveckla processerna för mätning av kundnöjdheten vid utbetalningsenheten, avstämning av bidragsutbetalningar och uppgifter i anslutning till bokslutet, berättar Victoria.

Under den yrkesinriktade rehabiliteringen fanns det tid att lära sig ett nytt sätt att arbeta

Victoria berättar att arbetsprövningen och arbetsträningen har bidragit till hennes rehabilitering.

- Företagshälsovården hade en viktig roll när vi funderade på när det var dags att göra upp en rehabiliteringsplan.

- Individualitet är mycket viktigt i planeringen och genomförandet av yrkesinriktad rehabilitering. Möjligheterna är mångsidiga. Man kan börja med en liten arbetsbörda och pröva olika arbetsuppgifter, berättar Victoria.

- I bakgrunden kan också finnas verksamhetssätt som leder till utmattning, till exempel överprestation. Man ska ägna tillräckligt med tid åt återhämtning och öva på nya verksamhetssätt så att man inte blir utmattad igen. Här behövs det stöd från experter. Lyckligtvis har jag hela tiden fått stöd från företagshälsovården och många andra människor.

- Vägen till rehabilitering har inte alltid varit enkel. Jag har lärt mig att även prata om svåra saker. Du behöver inte klara dig ensam, det hjälper att prata, berättar Victoria.

- Jag har också lärt mig att man inte behöver jobba med full fart hela tiden. Man kan prioritera i arbetet, och på fritiden ska man göra något återhämtande. Fritiden har fått ett helt nytt värde i mitt liv.

Sirpa håller med.

- Det är bra för var och en att påminna sig själv om vad som är viktigt i livet. Och särskilt om man har utmattning i bakgrunden skulle det vara bra att lära sig just det där, att man inte alltid behöver ge sitt allt i arbetet.

- Vi sade också ofta till Victoria att kom ihåg att du är här för att pröva, du får pröva i lugn och ro! Arbetsprövningen är uttryckligen en prövning. Det syntes tydligt under arbetsprövningen att Victoria fann sin inre styrka, berättar Sirpa.

Arbetsgivarna borde bekanta sig med möjligheterna inom yrkesinriktad rehabilitering

Sirpa Siikaluoma har tillsammans med UF-centrets arbetshälsoteam marknadsfört möjligheterna inom yrkesinriktad rehabilitering för andra som jobbar vid UF-centret, NTM-centralerna och AN-byråerna.

- Det finns inte för mycket medvetenhet och kännedom om möjligheterna inom yrkesinriktad rehabilitering.

- Det finns också andra möjligheter för att lätta på arbetsbördan. Man kan till exempel testa att jobba med lättare arbetsuppgifter i det egna arbetet efter sjukskrivningen och på så sätt få information om hur mycket din hälsa tillåter dig att arbeta.

Sirpa uppmuntrar arbetsgivarna att anställa personer som söker till arbetsprövning och erbjuda arbetsprövningsplatser.

- Erbjud en möjlighet till arbetsprövning. I praktiken ser man hur saker och ting framskrider. Man kan inte veta det på förhand, men man ska inte heller begränsa möjligheterna. Det lönar sig också att uppmuntra de egna arbetstagarna vars hälsa har försämrats att söka stöd via företagshälsovården, säger Sirpa.

- Även om man är borta från arbetslivet en längre tid är det möjligt att rehabiliteras. Det finns alltid hopp, betonar Victoria.