Läroavtalsutbildning – ett yrke genom att arbeta

Om du på grund av ditt hälsotillstånd inte kan fortsätta i ditt nuvarande arbete kan du ha rätt till yrkesinriktad rehabilitering. En av åtgärderna inom yrkesinriktad rehabilitering är läroavtalsutbildning. Målet är att du efter utbildningen ska kunna fortsätta i arbetslivet i ett arbete som är lämpligt med tanke på ditt hälsotillstånd.

På denna sida kan du läsa hur du går vidare. Här finns också information till dig som redan är i läroavtalsutbildning.

Läroavtalsutbildning är ett praktiskt sätt att studera till ett nytt mer lämpligt yrke – du kan studera genom att arbeta och samtidigt få lön och arbetserfarenhet. Genom läroavtal kan du avlägga yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen.

Du måste ha en arbetsplats för läroavtalet. Största delen av studierna och lärandet sker på arbetsplatsen i praktiska arbetsuppgifter. Detta kompletteras av när- eller distansundervisning som anordnas av en läroanstalt. Du ingår ett arbetsavtal om läroavtalet för viss tid med din arbetsgivare som betalar lön för den tiden.
 

Lön under läroavtalsutbildning

Arbetsgivaren betalar lön (enligt kollektivavtalet) till dig under läroavtalsutbildningen. I regel betalar arbetsgivaren lön också för läroanstaltens när- och distansundervisningsdagar. Om det inte är möjligt ersätter Keva rehabiliteringspenning till dig för studiedagarna utan lön.

Keva betalar rehabiliteringspenning till din arbetsgivare till den del som motsvarar lönen under din läroavtalsutbildning. Om rehabiliteringspenningen är högre än lönen betalar Keva skillnaden mellan rehabiliteringspenningen och lönen till dig.

Semesterintjäning: Under utbildningen tjänar du in semester enligt kollektivavtalet.
 

Planering av läroavtalsutbildningen

Fundera vilket yrkesområde som kunde lämpa sig för din hälsa och intressera dig. Ytterligare information om examensalternativen får du från läroanstalterna.

Kolla med din nuvarande arbetsgivare om det finns möjligheter till läroavtalsutbildning. Du kan skaffa en läroavtalsplats också hos en annan arbetsgivare.

Läroavtalsutbildningens längd är individuell (ofta 1–3 år).

När du har hittat en lämplig läroavtalsplats, kontakta den lokala läroavtalsbyrån/läroanstalten. Sedan gör du, arbetsgivaren och en person från läroavtalsbyrån upp läroavtalet.

Din arbetsgivare utser en handledare på arbetsplatsen för dig, till exempel din chef eller en kollega, som är din stödperson och rådgivare på arbetsplatsen.
 

Så här söker du ersättning av läroavtalsutbildning som yrkesinriktad rehabilitering

  1. Gör ansökan i Kevas tjänst Min pension. Om du redan har ett beslut om rätt till yrkesinriktad rehabilitering, välj att fylla i ansökan om plan för yrkesinriktad rehabilitering. I annat fall väljer du rehabiliteringsansökan.
     
  2. Fyll i uppgifterna om läroavtalsutbildningen i punkten för rehabiliteringsplan i ansökan. Skicka som bilaga till ansökan också läroavtalet som läroavtalsbyrån bekräftat och arbetsavtalet som gjorts upp för tiden med arbetsavtal. > till tjänsten Min pension.
     
  3. Du får beslut om ersättning av läroavtalsutbildningen från Keva inom cirka tre veckor. Samtidigt skickar vi en förfrågan om löneutbetalning under läroavtalsutbildningen till din arbetsgivare.
     

Anvisning till läroavtalsstuderande

Läs denna anvisning med information om hur du söker de stöd och ersättningar som du har rätt till:

Anvisning till läroavtalsstuderande.pdf (121 kb)

 
Keva ersätter kostnader som hänför sig till yrkesinriktad rehabilitering. Läs mer om kostnadsersättningar och anvisningar för sökande av kostnadsersättningar: Kostnadsersättningar

Läs också: Information om rehabiliteringsförmåner, beskattning och kostnadsersättningar