Utbildning som yrkesinriktad rehabilitering – erfarenheter från läroinrättning och studerande

Arbetsförmåga Kunderna berättar
Arbetsförmåga Kunderna berättar

Studier är ett alternativ inom yrkesinriktad rehabilitering då en övergång till nya arbetsuppgifter eller en ny arbetsplats kräver nya färdigheter. Det kan ändå kännas besvärligt att söka sig till utbildning om det har gått lång tid sedan man senast studerat. Seinäjoki stad har nu samarbetat med yrkesutbildningsproducenten Sedu på ett nytt sätt i ett par års tid. Sedus karriärhandledare Aki-Pekka Koivusalo och studerande Hanna Korkea-Aho berättar hur man söker till utbildningen och hur studierna i praktiken går till.

Utbildningssamkommunen Sedu i Seinäjoki är en regional yrkesutbildningsarrangör. Karriärhandledare Aki-Pekka Koivusalo från Sedu berättar om Sedus roll i den yrkesinriktade rehabiliteringen.

- Vårt samarbete med Seinäjoki stad inleddes 2018 då stadens tvååriga projekt Samku för utveckling av yrkesinriktad rehabilitering började. Erfarenheterna från projektet var så goda att vi beslutade att fortsätta verksamheten.

- I praktiken fungerar vi så att när en arbetstagare som överväger yrkesinriktad rehabilitering går till företagshälsovården får klienten där mitt visitkort med uppmaning att kontakta mig direkt. Om rehabiliteringsklienten är intresserad av studier så ringer hen mig direkt, säger Aki-Pekka.

- Från början av 2019 har omkring 40 anställda hos Seinäjoki stad varit i kontakt med mig. Det är bra att tröskeln är låg för att kontakta mig och reda ut studiemöjligheterna så att man inte senare behöver harma sig över att också det blev outrett. Alla möten har dock inte lett till studier hos oss. Med en del har vi till exempel konstaterat att det inte lönar sig att börja studera för en lång examen om utbildningen tar tre år och man redan är förhållandevis gammal. Om behovet att byta bransch beror på hälsomässiga orsaker ser vi också på sysselsättningsutsikterna, om utbildningen kommer att leda till att klienten får arbete. Vid behov styr jag också klienten till studier vid andra läroinrättningar.

- Om arbetstagaren sedan blir ivrig att studera tar hen själv kontakt med sin arbetsgivare och Keva och kommer överens om det praktiska.

Aki-Pekka_Koivusalo_Sedu_nettiin.png

Examina består ofta av delar och de individualiseras

Aki-Pekka berättar att de yrkesinriktade rehabiliteringsklienterna ofta avlägger en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen eller delar av dessa vid Sedu. Också läroavtal har varit populärt. I dessa fall sker ansökan till studierna bäst genom en öppen ansökan till Sedu.

- En öppen ansökan förbinder ännu inte till något utan den är en slags baskartläggning av personens tidigare kompetens och arbetshistoria. Jag förmedlar den öppna ansökan till läraren, dvs. sammanför läraren och sökanden och tillsammans ska de sedan se hur det lönar sig att gå vidare i studierna. Ofta är det så att man inte behöver avlägga hela examen utan genom att avlägga delar av en examen kan man uppdatera sin kompetens om den har föråldrats, säger Aki-Pekka.

- Nuförtiden görs en individualisering av studierna för alla studerande och man kan avlägga delar av en examen också från andra examina. Vi strävar efter att studierna ska betjäna var och en persons totala kompetens. Om någon redan har kompetens inom ett visst delområde kan man påvisa kompetensen till exempel genom en fristående examen och behöver inte nöta skolbänken i onödan.

Studierna vid Sedu är i samband med yrkesinriktad rehabilitering i allmänhet kortare eftersom de som varit i arbetslivet redan har en kompetens i grunden. Det är svårt att uppge en genomsnittlig studietid eftersom den varierar så mycket. En person kan behöva endast korta kompletterande utbildningar eller så kan utbildningen vara långvarig om man blir tvungen att byta bransch helt och hållet på grund av hälsomässiga begränsningar. Att avlägga en grundexamen i sin helhet är dock mer sällsynt bland klienterna inom yrkesinriktad rehabilitering eftersom de som varit i arbetslivet i allmänhet redan har någon examen bakom sig.

Av de olika branscherna är det främst social- och hälsovårdssidan och kontorssidan som gäller eftersom Seinäjoki stad har mest behov av professionella inom dessa branscher.

- I alla studier ingår inlärning som sker på arbetsplatser, så också vid studier under yrkesinriktad rehabilitering. Tillsammans med den närmaste chefen planeras sedan denna sida av studierna. Rehabiliteringsklienterna har i allmänhet redan en arbetsplats så arbetspraktikplatsen ger sig i allmänhet naturligt via den, säger Aki-Pekka.

Från närvårdare till lokalskötare

Hanna Korkea-Aho jobbade som närvårdare hos Seinäjoki stad, först på tidsbundet avtal från 2006 och sedan som fast anställd från 2010. Arbetet började ändå bli mentalt alltför tungt för henne – hon led av långvarig stress och diagnosticerades till sist med utbrändhet. Hanna kände att hon inte längre kunde jobba som närvårdare.

- Tanken på ett nytt yrke kom jag på själv, jag är ju ännu ung och villig att studera. Jag kontaktade Sedu på uppmaning av företagshälsovården. Efter det ordnades en trepartsförhandling där företagshälsovården, chefen och arbetarskyddet var närvarande. Företagshälsovården gav också det rådet att det lönar sig att kontakta Keva och ansöka om yrkesinriktad rehabilitering. Efter det började sakerna löpa fint, säger Hanna.

- Först jobbade jag som närvårdare med förkortad arbetstid. Efter det övergick jag till lättare arbete där mina arbetsuppgifter ändrades så att de passade mig bättre. I början av 2020 började jag min arbetsprövning som lokalskötare hos Seinäjoki stad. Jag fick pröva på hur det var att arbeta på olika ställen innan studierna inleddes. När allting såg ut att gå bra ingicks ett läroavtal med staden och Sedu.

Hanna inledde sina studier till lokalskötare. Lokalskötarna utför städarbete på kontor och till exempel i läroinrättningar.

- Möjligheten att inverka på arbetet bättre än tidigare och självständigheten i jobbet kändes frestande efter jobbet som närvårdare. För mig passar ett sådant här självständigt arbete bättre, säger Hanna.

Hanna_Korkea-Aho_nettiin.png

Att ansöka om studieplats var lätt, på Sedus webbplats fanns tydliga anvisningar. Hanna fick också stöd av karriärhandledaren under processens gång. Sedu var bekant för Hanna sedan tidigare för hon studerade i tiderna till närvårdare vid Sedu och erfarenheten av skolan var god redan då.

- Jag fick en del till godo av mina tidigare studier. Utbildningen tar omkring ett år i anspråk. Här ingår mycket inlärning i arbetet vilket passar mig synnerligen väl för jag tycker att man lär sig bäst genom att göra.

- Min situation är bra nu, i synnerhet som Keva har stött bytet av bransch och jag inte har förlorat inkomster på grund av mina studier. Arbetsgivaren betalar fortfarande min lön och Keva betalar rehabiliteringsförmånen till min arbetsgivare, säger Hanna.

- Studierna löper för tillfället bra. I våras var det besvärligt på grund av coronaviruset för då var det mycket distansstudier. Sedermera har vi fått återgå till närundervisning, gruppstorlekarna är dock på grund av coronaviruset små.

Hanna utexamineras troligen i februari 2021. Hon ser med tillförsikt mot framtiden, sannolikt kommer hon till en början att jobba som extra arbetstagare hos Seinäjoki stad, tills en fast arbetsplats blir ledig.

- Det finns nog arbete inom branschen. Framtiden förefaller intressant, jag får fortsätta arbeta som fast anställd, jag får göra tvåskiftsarbete och får lämna det tunga treskiftsarbetet. Nu får jag tid och energi också för hobbyer. Snart får jag plocka svamp i skogen och det är årets höjdpunkt för mig, säger Hanna glatt.