Led arbetsförmågan och arbetshälsan

Utnyttja våra omfattande tjänster, vår sakkunskap och våra forskningsdata för att utveckla arbetsmiljöledningen och stödet av arbetsförmågan.

På den här sidan hittar du:

''Utbildningar Utbildningar ''Led arbetshälsan Led arbetshälsan ''Webbtjänsten Webbtjänsten
''Nyckeluppgifter Nyckeluppgifter ''Arbetslivsutvecklingspengar Arbetslivsutvecklingspengar ''Kunderna berättar Kunderna berättar

Webbtjänsten för arbetsgivare

I Kevas webbtjänst för arbetsgivare uträttar du arbetsgivarnas ärenden i anknytning till pensioner och pensionsavgifter. I tjänsten Nyckeluppgifter får de kommunala arbetsgivarna information om hurdana kostnader arbetsoförmåga förorsakar och vad kostnaderna beror på. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Tjänster för utveckling av arbetsmiljöledning

Som arbetsgivarkund hos oss får du tillgång till omfattande tjänster för utveckling av arbetsmiljöledning och stöd av arbetsförmågan. Våra undersökningar ger dig alltid aktuell information om ett hållbart arbetsliv.

Att minska risken för arbetsoförmåga på arbetsplatserna i den offentliga sektorn är vår lagstadgade uppgift. Vi genomför uppgiften genom att tillhandahålla information, tjänster och stöd för utvecklingen av arbetsmiljöledning på arbetsplatserna.

 

Tjänsten Nyckeluppgifter

Håll kostnaderna för arbetsoförmåga i schack med tjänsten Nyckeluppgifter. Du kommer till Nyckeluppgifter genom att logga in i webbtjänsten för arbetsgivare.

Arbetslivsutvecklingspengar

Keva stöder sina kunder i att utveckla strategisk arbetsmiljöledning bl.a. genom att erbjuda finansiering för projekt för att utveckla arbetslivet.

Yrkesinriktad rehabilitering

Den yrkesinriktade rehabiliteringen hjälper dig att fortsätta i arbetslivet trots hälsomässiga begränsningar. Även om du på grund av sjukdom inte kan fortsätta i ditt arbete finns det ofta andra arbetsuppgifter som motsvarar din arbetsförmåga.

Kunderna berättar