Utbetalning av pension till utlandet

Keva kan betala den arbetspension du tjänat in i Finland till ett finländskt eller utländskt bankkonto. Din nationalitet har ingen betydelse.

Beskattning av pension för personer som stadigvarande bor utomlands

Finska pensioner för personer bosatta utomlands beskattas på samma sätt som i Finland bosatta personers pensioner. Skatteprocenten, avdragen och deklarationsförfarandet är desamma som för dem som är bosatta i Finland. Nationaliteten samt skatteavtal mellan Finland och bosättningsstaten kan dock påverka förskottsinnehållningens belopp.

Om du har bott utomlands i över tre år tar Keva på dina vägnar reda på förskottsinnehållningsuppgiften för pensionen när den börjar.

Läs mer på webbplatsen skatt.fi om hur finländska pensioner beskattas utomlands:

Meddela ditt utländska bankkontonummer på webben eller skriftligt

Om du vill att din pension ska betalas på ett utländskt bankkonto, meddela Keva följande uppgifter:

  • den utländska bankens IBAN-kontonummer och BIC-kod
  • bankens namn, adress och övriga uppgifter om betalningsförbindelsen i detalj om pensionen betalas till ett land utanför EU/EES, för att vi ska kunna vara säkra på att betalningen kommer fram till den utländska banken.

Du kan meddela uppgifterna till Keva antingen i tjänsten Min pension eller skriftligen. Läs närmare anvisningar för hur du meddelar ditt bankkonto:

Anmälan om bosättning för pensionstagare som bor utomlands

Om du är permanent bosatt i utlandet ska du en gång per år anmäla dina adressuppgifter till Keva. Anmälan ska göras även om adressen inte har ändrats under året.

Vi skickar anmälan om bosättning till alla som är bosatta utomlands i flera omgångar under året.

Du kan göra anmälan elektroniskt redan innan Kevas brev har kommit och i det fallet skickar vi inte längre något brev till dig.

Enklast meddelar du dina adressuppgifter i tjänsten Min pension:

  • Gå till sidan för anmälan om bosättning i tjänsten Min pension.
  • På sidan kan du antingen skicka meddelande om eventuell ny adress eller bekräfta dina gamla adressuppgifter.

Om du inte har tillgång tjänsten Min pension kan du också anmäla dina adressuppgifter genom att returnera blankettdelen av anmälan om bosättning undertecknad till Keva.

Om vi inte får din anmälan inom utsatt tid kan utbetalningen av pensionen avbrytas tills anmälan har inkommit.

Ansökan om pension och utlandet

Anvisningar för ansökan om pension när du har tjänat in pensionen i Finland men arbetar eller bor nu utomlands finns på sidan

Social trygghet för pensionstagare

Läs också om social trygghet för pensionstagare utomlands på webbplatsen fpa.fi: