Satu blev yrkesvägledare med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering

Arbetsförmåga Kunderna berättar
Arbetsförmåga Kunderna berättar

När symtomen på knäet och tummen blev svåra beslutade Satu Lehtonen att hon måste sluta jobba i städbranschen. Hon oroade sig för förändringen men efter lite efterforskningar och Kevas yrkesinriktade rehabilitering inledde hon en ny karriär som yrkesvägledare.

Satu Lehtonen jobbade 12 år i städservicen hos Försvarsfastigheter i Kouvola. Hon trivdes bra på jobbet men så småningom började hon få symtom som är typiska för arbetstagare i städbranschen.

- På min tumme konstaterades först artros år 2020 och sedan avancerad artros år 2022. Dessutom hade jag kondromalaci, det vill säga uppmjukning och skada i brosket i knäskålen som inte kan botas genom behandling. Jag konstaterade att om jag fortsätter att arbeta så kommer jag så småningom att bli arbetsoförmögen, berättar Satu.

- Jag tog själv initiativ till branschbyte. Vi förde trepartsförhandlingar på Försvarsfastigheter men de kunde inte erbjuda något alternativt arbete.

Satu fick hjälp med sin situation på företagshälsovården hos Pihlajalinna. En arbetsförmågecoach hjälpte henne att fundera på den kommande yrkeskarriären.

Yrkesinriktad rehabilitering söktes ett par gånger

Satu ansökte om yrkesinriktad rehabilitering hos Keva på våren 2022. Hon fick avslag på den första ansökan. Knäskadan var inte en tillräcklig grund för yrkesinriktad rehabilitering.

- Vi undrade lite över situationen med företagsläkaren. Vi kom fram till att en orsak till avslaget kanske var att jag inte hade varit sjukskriven. Jag är inte den typen av person som lätt blir sjukskriven, berättar Satu.

Sedan togs det nya bilder på tummen och företagsläkaren skrev ett nytt B-utlåtande och beskrev tummens avancerade artros. I slutet av sommaren 2022 fick Satu positivt beslut om rätt till yrkesinriktad rehabilitering av Keva.

Först drömde Satu om studier till laborant. Keva godkände dock inte rehabiliteringsplanen eftersom skadan på tummen sannolikt hindrar arbetet som laborant.

- Vi funderade sedan med arbetsförmågecoachen vilket arbete som skulle passa mig. Det måste vara ett yrke i vilket jag kan bli sysselsatt. Vi kom fram till arbete som yrkesvägledare. Jag skulle bra kunna arbeta som yrkesvägledare i städbranschen eftersom jag redan på grundval av min arbetserfarenhet hade färdighet till det.

Satu-Lehtonen-600x400.gif

En arbetsprövnings- och läroavtalsplats hittades hos Eduko

Satu inledde en tre månaders arbetsprövning som yrkesvägledare med Kevas stöd på Eduko, dvs. Kouvolan Ammattiopisto i slutet av 2022.

- Yrkesvägledaren fungerar som stöd för läraren. Läraren undervisar teorin och jag handleder det praktiska arbetet och följer med hur studeranden arbetar. Jag kan också hjälpa läraren med annat om det behövs.

Eduko har redan länge haft yrkesvägledare. Arbetet kan också utföras utan examen om man har lång erfarenhet av branschen.

- Vi funderade dock på Eduko att jag utöver arbetsprövningen också borde ha lämplig utbildning för arbetet. Vi kom fram till att skolgångshandledarens yrkesexamen är lämplig för mig och jag inledde studierna på utbildningsavtal hos Eduko i januari 2023.

Utöver grundskolan arbetar skolgångshandledarna i dag också på andra stadiet. På andra stadiet finns till exempel studerande som behöver särskilt stöd och invandrare som kan ha mycket hjälp av skolgångshandledarna.

- Till exempel inom städbranschen är åldersspannet stort och det finns många branschbytare. Många av studerandena är invandrare och eftersom de sällan har finska som modersmål så kan det på grund av språket vara svårt att studera, och då behövs stöd. Man måste dock ha bra grunder i finska för att man ska komma in och studera.

- I början av augusti 2023 fick jag sedan en läroavtalsplats och en tillsvidareanställning hos Eduko. Keva betalar rehabiliteringsförmån till Eduko för läroavtalet. Eduko betalar lön till mig. Mitt mål är att utexamineras som skolgångshandledare i januari 2024, berättar Satu.

- Läroavtalsstudierna är mycket flexibla och praktiska. Jag har bara två egentliga skoldagar i månaden. Resten av tiden lär jag mig genom att arbeta. Examen bildas av examensdelar som avläggs genom yrkesprov.

Satu berättar också att inkomsterna tillfälligt kan minska under den yrkesinriktade rehabiliteringen. Till exempel beskattningen av hennes rehabiliteringspenning är högre än skatten på lönen.

- Det är ändå bara tillfälligt. Och under studietiden får jag kilometerersättningar och kostnadsersättningar från Keva.

Det nya yrket verkar vara lämpligt

I maj 2023 sade Satu upp sig från Försvarsfastigheter. Det var en stor förändring, och det var till och med lite skrämmande att definitivt byta bransch.

Det nya yrket som yrkesvägledare verkar vara lämpligt och arbetsavtalet med Eduko har ingåtts tills vidare.

- Nu har jag varken ont i knäet eller tummen. Arbetet går mer ut på att jag observerar och ger råd. Jag kan nog fortsätta i det här jobbet fram till pensionsåldern, funderar Satu.

- Jag har också tagits emot med glädje på Eduko, och lärarna har varit nöjda med mig. Vi har ett jättebra team här.

Man har också försökt övertala Satu att fortsätta studierna. Efter pedagogiska studier i yrkeshögskola skulle hon också kunna bli lärare. Det återstår att se.

Satu-Lehtonen-600x400_2.gif

Det lönar sig att våga byta bransch

Satu anser att det lönar sig att pröva på det okända även om man kanske är lite rädd för att byta bransch.

- Man gör klokt i att själv börja söka lösningar redan innan hälsan sviker. Det lönar sig att prioritera hälsan i karriärplanerna, sammanfattar Satu.