Kun työntekijäsi hakee eläkettä tai ammatillista kuntoutusta

Kun työntekijäsi aikoo hakea eläkettä tai ammatillista kuntoutusta, keskustele hänen kanssaan näistä muutoksista ja ohjaa työntekijäsi Omat eläketietosi -palveluun. Työntekijäsi hoitaa eläkeasiansa helpoiten verkkopalvelussa, jossa hän voi:

 • katsoa oman eläkeikänsä
 • arvioida eläkkeen määrää ja vertailla sitä eri ikävaihtoehdoissa
 • tarkastaa työeläkeotteen
 • hakea eläkettä tai ammatillista kuntoutusta sekä lähettää tarvittavat liitteet.

Kirjautumissivu: Omat eläketietosi -palvelu

Työnantajan tehtävät ja täytettävät lomakkeet

Työntekijä hakee vanhuuseläkettä

Työnantajan tehtävät, kun työntekijä on jäämässä vanhuuseläkkeelle:

 1. Ohjeista vanhuuseläkkeelle siirtyviä irtisanoutumaan vähintään kuukautta ennen eläkkeen hakemista.
 2. Kun työntekijä on irtisanoutunut, ilmoita palkkatietoilmoituksella palvelussuhteen päättymistieto tulorekisteriin. Riittää, että tieto palvelussuhteen päättymisestä siirtyy palkkajärjestelmästä tulorekisteriin viimeistään viimeisen palkanmaksun yhteydessä.

Miksi Keva tarvitsee tiedon palvelussuhteen päättymisestä mahdollisimman pian?

 • Palvelussuhteen päättymistietoa tarvitaan eläkelaskennassa. Tämän vuoksi tieto tulee viedä palkkajärjestelmään heti, kun se on tiedossa.
 • Kun palvelussuhteen päättymispäivä on Kevalla tiedossa eläkehakemuksen saapuessa, vältyt lisäkyselyiltä ja eläkehakemuksen käsittely on nopeampaa.
 • Jos palvelussuhteen päättymispäivä ei ole rekisterissä silloin, kun eläkehakemus saapuu Kevaan, lähetämme työnantajalle pyynnön ilmoittaa päättyminen suoraan tulorekisteriin.

 Lisätietoa

 

 

Työntekijä hakee työkyvyttömyyseläkettä tai ammatillista kuntoutusta

Hakemuksen liitteeksi työnantajan on hyvä toimittaa TAK-lomake eli "Työnantajan lausunto työssä selviytymisestä". Suosittelemme, että työntekijä ja työnantaja täyttävät lomakkeen yhdessä. 

ikoni-vaaleansini-musta-OET.jpg

Työnantaja: Kirjaudu TAK-lomakkeelle (Työnantajan lausunto työssä selviytymisestä)

 

Jos et voi käyttää sähköistä turvalomaketta, voit toimittaa TAK-lomakkeen Kevaan myös paperisena tällä pdf-lomakkeella: Työnantajan lausunto työssä selviytymisestä (pdf)

Lisätietoa

Työntekijä hakee osatyökyvyttömyyseläkettä tai osakuntoutustukea

Jos työntekijä on jo saanut ennakkopäätöksen osatyökyvyttömyyseläkkeestä tai osakuntoutustuesta, eläke tulee hakea maksuun ilmoittamalla siirtymisestä osatyökyvyttömyyseläkkeelle tai osakuntoutustuelle.

Ilmoitukseen tarvitaan työnantajan ja työntekijän sopimat osa-aikatyön alkamispäivämäärä ja kuukausiansio.

Työntekijä voi tehdä ilmoituksen helpoiten Omat eläketietosi -palvelussa. Jos hänellä ei ole mahdollisuutta käyttää palvelua, hän voi täyttää ennakkopäätöksen liitteenä olevan ilmoituksen ja postittaa sen Kevaan.

Tietoa työnantajalle osatyökyvyttömyyseläkkeestä ja osakuntoutustuesta.pdf (48 kb)

 

Työntekijä hakee työuraeläkettä

Hakemuksen liitteeksi työnantajan tulee toimittaa työuraeläkkeen TAK-lomake: "Työnantajan lausunto työssä selviytymisestä työuraeläkettä varten".

ikoni-vaaleansini-musta-OET.jpg

 

Työnantaja: Kirjaudu TAK-lomakkeelle työuraeläkettä varten 

 

Jos et voi käyttää sähköistä turvalomaketta, voit toimittaa TAK-lomakkeen Kevaan myös paperisena tällä pdf-lomakkeella: Työnantajan lausunto työssä selviytymisestä työuraeläkettä varten (TAK-lomake/työuraeläke) (pdf)

Työntekijä on työkokeilussa tai työhönvalmennuksessa

Työkokeilun tai työvalmennuksen päätyttyä työnantaja täyttää ”Lausunto työkokeilusta / työhönvalmennuksesta” -lomakkeen.

ikoni-vaaleansini-musta-OET.jpg

 

Työnantaja: Kirjaudu Lausunto työkokeilusta/työhönvalmennuksesta -lomakkeelle 

 


Jos et voi käyttää sähköistä turvalomaketta, voit toimittaa lausunnon Kevaan myös paperisena tällä pdf-lomakkeella: Lausunto työkokeilusta / työhönvalmennuksesta lomake (pdf)

Tarkemmat tiedot työkokeilusta ja työhönvalmennuksesta.
 

Kunnalla töissä olleen omaisen kuoltua edunsaaja hakee taloudellista tukea

Jos edunjättäjän työnantaja on järjestänyt taloudellisen tuen Kevan kautta, voivat omaiset hakea taloudellista tukea.

Hakija ottaa tällöin yhteyttä edunjättäjän viimeiseen työnantajaan, joka täyttää hakemukseen edunjättäjän palvelussuhdetiedot. Taloudellista tukea voi hakea Omat eläketietosi -palvelussa.

Ilmoitus eläkepäätöksestä työnantajille

Työnantaja saa Kevasta ilmoituksen eläkepäätöksestä, kun työntekijälle myönnetään työkyvyttömyyteen perustuva eläke.

Ilmoituksessa kerrotaan myönnetyn eläkkeen laji sekä alkamis- ja päättymispäivä.

Ilmoitus annetaan seuraavista eläkelajeista (sis. myös jatkopäätökset):

 • työkyvyttömyyseläke
 • kuntoutustuki
 • osatyökyvyttömyyseläke
 • osakuntoutustuki
 • työuraeläke

Ilmoitusta työnantajalle ei anneta:

 • vanhuuseläkkeestä
 • osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä
 • osatyökyvyttömyyseläkkeen, osakuntoutustuen tai työuraeläkkeen ennakkopäätöksestä
 • hylkäävästä työkyvyttömyyseläkepäätöksestä.

Jos ilmoitus on jäänyt puuttumaan, ota yhteyttä puhelinpalveluumme 020 614 2438.