Kun työntekijäsi hakee eläkettä tai ammatillista kuntoutusta

Kun työntekijäsi aikoo hakea eläkettä tai ammatillista kuntoutusta, keskustele hänen kanssaan näistä muutoksista ja ohjaa työntekijäsi Omat eläketietosi -palveluun. Työntekijäsi hoitaa eläkeasiansa helpoiten verkkopalvelussa, jossa hän voi:

 • katsoa oman eläkeikänsä
 • arvioida eläkkeen määrää ja vertailla sitä eri ikävaihtoehdoissa
 • tarkastaa työeläkeotteen
 • hakea eläkettä tai ammatillista kuntoutusta sekä lähettää tarvittavat liitteet.

Kirjautumissivu: Omat eläketietosi -palvelu

Työnantajan tehtävät ja täytettävät lomakkeet

Työntekijä hakee vanhuuseläkettä

Työnantajan tehtävät, kun työntekijä on jäämässä vanhuuseläkkeelle:

 1. Ohjeista vanhuuseläkkeelle siirtyvää irtisanoutumaan vähintään kuukautta ennen eläkkeen hakemista.
 2. Kun työntekijä on irtisanoutunut, ilmoita palkkatietoilmoituksella palvelussuhteen päättymistieto tulorekisteriin. Riittää, että tieto palvelussuhteen päättymisestä siirtyy palkkajärjestelmästä tulorekisteriin viimeistään viimeisen palkanmaksun yhteydessä.

Miksi Keva tarvitsee tiedon palvelussuhteen päättymisestä mahdollisimman pian?

 • Palvelussuhteen päättymistietoa tarvitaan eläkelaskennassa. Tämän vuoksi tieto tulee viedä palkkajärjestelmään heti, kun se on tiedossa.
 • Kun palvelussuhteen päättymispäivä on Kevalla tiedossa eläkehakemuksen saapuessa, vältyt lisäkyselyiltä ja eläkehakemuksen käsittely on nopeampaa.
 • Jos palvelussuhteen päättymispäivä ei ole rekisterissä silloin, kun eläkehakemus saapuu Kevaan, lähetämme työnantajalle pyynnön ilmoittaa päättyminen suoraan tulorekisteriin.

 Lisätietoa

 

Työntekijä hakee työkyvyttömyyseläkettä tai ammatillista kuntoutusta

Hakemuksen liitteeksi työnantajan on hyvä toimittaa TAK-lomake eli "Työnantajan lausunto työssä selviytymisestä", ja se käy sujuvasti alla olevalla sähköisellä turvalomakkeella (Suomi.fi-tunnistautuminen, ohje). Suosittelemme, että työntekijä ja työnantaja täyttävät lomakkeen yhdessä. 

TAK - sähköinen lomake

Jos et voi käyttää sähköistä turvalomaketta, voit toimittaa TAK-lomakkeen Kevaan myös paperisena: Työnantajan lausunto työssä selviytymisestä (pdf)

Lisätietoa

Työntekijä hakee osatyökyvyttömyyseläkettä tai osakuntoutustukea

Jos työntekijä on jo saanut ennakkopäätöksen osatyökyvyttömyyseläkkeestä tai osakuntoutustuesta, eläke tulee hakea maksuun ilmoittamalla siirtymisestä osatyökyvyttömyyseläkkeelle tai osakuntoutustuelle.

Ilmoitukseen tarvitaan työnantajan ja työntekijän sopimat osa-aikatyön alkamispäivämäärä ja kuukausiansio.

Työntekijä voi tehdä ilmoituksen helpoiten Omat eläketietosi -palvelussa. Jos hänellä ei ole mahdollisuutta käyttää palvelua, hän voi täyttää ennakkopäätöksen liitteenä olevan ilmoituksen ja postittaa sen Kevaan.

Tietoa työnantajalle osatyökyvyttömyyseläkkeestä ja osakuntoutustuesta.pdf (48 kb)

 

Työntekijä hakee työuraeläkettä

Hakemuksen liitteeksi työnantajan tulee toimittaa työuraeläkkeen TAK-lomake: "Työnantajan lausunto työssä selviytymisestä työuraeläkettä varten". Se hoituu sujuvasti sähköisellä turvalomakkeella: Työnantaja kirjautuu työuraeläkkeen TAK-lomakkeelle Suomi.fi-tunnistautumisella eli esimerkiksi henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, muita tunnuksia tai valtuutusta ei tarvita (Ohje).

TAK - sähköinen lomake (työuraeläkettä varten) 

Jos et voi käyttää sähköistä turvalomaketta, voit toimittaa TAK-lomakkeen Kevaan myös paperisena: Työnantajan lausunto työssä selviytymisestä työuraeläkettä varten (TAK-lomake/työuraeläke), pdf

Lisätietoja: Työuraeläke
 

Työntekijä on työkokeilussa tai työhönvalmennuksessa

Työkokeilun tai työhönvalmennuksen alettua työantaja täyttää ”Sopimus työkokeilusta/työhönvalmennuksesta” -lomakkeen. Sopimus palautetaan vasta, kun työkokeilu tai työhönvalmennus alkaa. Sopimuksen voi toimittaa Kevaan sujuvasti sähköisena turvalomakkeena (Ohje, pdf).

 • Keva lähettää ensin työkokeilupaikan tai työhönvalmennuspaikan esihenkilölle linkin sähköiseen turvalomakepalveluun sopimuksen täyttämiseksi ja hyväksymiseksi. Esihenkilö kirjautuu lomakkeelle Suomi.fi-tunnistautumisella eli esimerkiksi henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, muita tunnuksia tai valtuutusta ei tarvita.
 • Kun esihenkilö on täyttänyt ja hyväksynyt sopimuksen, kuntoutuja saa osoitteesta noreply@keva.fi sähköpostiinsa linkin, josta hän pääsee hyväksymään sopimuksen omalta osaltaan. Kuntoutuja kirjautuu turvalomakepalveluun saamansa sähköpostin linkistä Suomi.fi-tunnistautumisella.
 • Kun kuntoutuja on hyväksynyt sopimuksen ja lähettänyt sen Kevaan, saavat myös kuntoutuja ja esihenkilö siitä kopion sähköposteihinsa.

Sopimus työkokeilusta/työhönvalmennuksesta - sähköinen lomake

 

Työkokeilun tai työvalmennuksen päätyttyä työnantaja täyttää ”Lausunto työkokeilusta / työhönvalmennuksesta” -lomakkeen. Se hoituu sujuvasti: Työnantaja kirjautuu lomakkeelle Suomi.fi-tunnistautumisella eli esimerkiksi henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, muita tunnuksia tai valtuutusta ei tarvita (Ohje-pdf).

Lausunto työkokeilusta / työhönvalmennuksesta - sähköinen lomake 

Jos et voi käyttää sähköistä turvalomaketta, voit toimittaa lausunnon Kevaan myös paperisena tällä pdf-lomakkeella: Lausunto työkokeilusta / työhönvalmennuksesta lomake (pdf)

 

Tarkemmat tiedot työkokeilusta ja työhönvalmennuksesta.
 

Kunnalla töissä olleen omaisen kuoltua edunsaaja hakee taloudellista tukea

Jos edunjättäjän työnantaja on järjestänyt taloudellisen tuen Kevan kautta, voivat omaiset hakea taloudellista tukea.

Hakija ottaa tällöin yhteyttä edunjättäjän viimeiseen työnantajaan, joka täyttää hakemukseen edunjättäjän palvelussuhdetiedot. Taloudellista tukea voi hakea Omat eläketietosi -palvelussa.

Ilmoitus eläkepäätöksestä työnantajille

Työnantaja saa Kevasta ilmoituksen eläkepäätöksestä, kun työntekijälle myönnetään työkyvyttömyyteen perustuva eläke.

Ilmoituksessa kerrotaan myönnetyn eläkkeen laji sekä alkamis- ja päättymispäivä.

Ilmoitus annetaan seuraavista eläkelajeista (sis. myös jatkopäätökset):

 • työkyvyttömyyseläke
 • kuntoutustuki
 • osatyökyvyttömyyseläke
 • osakuntoutustuki
 • työuraeläke

Ilmoitusta työnantajalle ei anneta:

 • vanhuuseläkkeestä
 • osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä
 • osatyökyvyttömyyseläkkeen, osakuntoutustuen tai työuraeläkkeen ennakkopäätöksestä
 • hylkäävästä työkyvyttömyyseläkepäätöksestä.

Jos ilmoitus on jäänyt puuttumaan, ota yhteyttä puhelinpalveluumme 020 614 2438.