Elinkeinotuki eli tuki yritystoiminnan aloittamiseen tai jatkamiseen

Jos et terveydentilasi vuoksi pysty jatkamaan nykyisessä työssäsi, sinulla voi olla oikeus ammatilliseen kuntoutukseen. Yksi ammatillisen kuntoutuksen keinoista on tuki yritystoiminnan aloittamiseen tai jatkamiseen. Tavoitteena on, että voit jatkossa hankkia toimeentulosi yritystoiminnasta terveydentilasi kannalta sopivissa tehtävissä.

Tällä sivulla saat tietoa siitä, miten etenet asiassa.

Kuka voi hakea tukea?

Voit hakea Kevalta tukea yritystoiminnan aloittamiseen tai jatkamiseen, jos sinulla on sairaus tai vamma, joka oikeuttaa sinut saamaan ammatillista kuntoutusta.
Tuen edellytyksenä on, että yritystoiminta sopii terveydentilallesi.

Voit hakea

  • elinkeinotukea tai
  • kuntoutusrahaa yrittäjän työkokeiluun.

Elinkeinotuki on rahallinen avustus, joka auttaa sinua työllistymään yrittäjänä tai ammatinharjoittajana

Keva voi myöntää elinkeinotukea yrityksen perustamis- tai muuttamiskustannuksiin sekä ammatin harjoittamiseen. Myönnämme tukea pääsääntöisesti työvälineiden ja työkoneiden hankintakustannuksiin.

Elinkeinotuen myöntämisen edellytyksenä on, että pystyt jatkossa omalla yritystoiminnallasi hankkimaan itsellesi toimeentulon terveydentilasi kannalta soveltuvassa työssä. Tuki perustuu tarveharkintaan ja sen rinnalla sinulla tulee olla myös muuta rahoitusta.

Hae elinkeinotukea näin

Hae elinkeinotukea kuntoutushakemuksella Omat eläketietosi -palvelussa.

Liitä hakemuksen liitteeksi

  • lääkärinlausunto (jos olet jo saanut ennakkopäätöksen oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen, lääkärinlausuntoa ei tarvita)
  • vapaamuotoinen selvitys suunnitellusta yritystoiminnasta ja siitä, mihin haet elinkeinotukea
  • vapaamuotoinen selvitys osaamistaustastasi, mahdollisesta yrittäjäkoulutuksesta ja mahdollisesta yrityskokemuksesta
  • uusyrityskeskuksen (uusyrityskeskus.fi) lausunto yrityksen toimintaedellytyksistä sekä rahoitus- ja kannattavuuslaskelmat.

Selvitysten perusteella arvioimme, onko sinulla riittäviä ominaisuuksia ja osaamista ryhtyä yrittäjäksi ja varmistamme yrityksesi toimintaedellytykset.

Elinkeinotuen myöntäminen

Keva antaa elinkeinotuesta päätöksen ja yksilöi päätöksessä rahallisen avustuksen kohteen ja määrän sekä ajan, jonka kuluessa avustusta voidaan maksaa.

Keva maksaa avustusta toimittamiesi hankintatositteiden tai laskujen mukaan. Vaihtoehtoisesti voidaan myös sopia, että laitteen toimittaja laskuttaa hankinnasta suoraan Kevaa.

Yrittäjän työkokeilu omassa yrityksessä

Jos jatkat omaa yritystoimintaa tai käynnistät uutta yritystä, Keva voi tukea työkokeilua omassa yrityksessäsi. Työkokeilun tavoitteena on varmistua siitä, että työjärjestelyt sopivat terveydentilallesi.

Työaikasi voi työkokeilun aikana vaihdella 4 - 8 tunnin välillä. Tämä mahdollistaa työajan joustot ja kevennetyn työnkuvan. Tavallisesti työaikaa pidennetään työkokeilun aikana asteittain.

Työkokeilu myönnetään tavallisimmin kolmelle kuukaudelle ja perustelluista syistä sen kesto voi olla enintään kuusi kuukautta.

Työkokeilun seurannasta ja ohjauksesta sovitaan ennen sen käynnistymistä Kevan kuntoutusasiantuntijan kanssa.

  • Tarkemmat tiedot työkokeilun yksityiskohdista ja hakemisesta: Työkokeilu