Sinulle eläkettä Kevasta? 

Eläkeasiasi hoitaa ja eläkkeesi maksaa se eläkelaitos, jonka piiriin viimeinen työ- tai virkasuhteesi on kuulunut.

Keva huolehtii julkisen alan eli kuntien, valtion, evankelis-luterilaisen kirkon, Suomen Pankin sekä Kelan toimihenkilöiden eläketurvan toimeenpanosta. Jos siis viimeinen työsuhteesi ennen eläkkeelle jäämistä on ollut julkisella työnantajalla, eläkeasiasi hoidetaan Kevassa

Julkisen alan eläke

Voit saada julkisen alan eläkettä, jos työskentelet virka- tai työsuhteessa

 • kunnassa tai kuntayhtymässä
 • valtiolla
 • evankelis-luterilaisessa kirkossa, sen seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä
 • Kansaneläkelaitoksessa
 • Suomen Pankissa tai Finanssivalvonnassa.

Lisäksi voit kuulua Julkisten alojen eläkelain (JuEL) (Finlex.fi) piiriin, jos

 • olet tehnyt yllä lueteltujen työnantajien kanssa toimeksianto- tai konsulttisopimuksen, etkä toimi yrittäjänä
 • toimit yllä mainittujen työnantajien luottamustoimissa toimit kunnallisena perhehoitajana tai omaishoitajana
 • toimit kunnallisen osakeyhtiön tai yhdistyksen palveluksessa.

Myös puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palveluksessa olevat kuuluvat Julkisten alojen eläkelain piiriin.

Lisäksi Keva huolehtii tasavallan presidentin, kansanedustajien ja valtioneuvoston jäsenten eläkkeistä.

Työeläke ja kansaneläke

Julkisella ja yksityisellä sektorilla on omat työeläkelakinsa. Eläkkeesi koostuu yhdestä tai useammasta työeläkkeestä, riippuen työhistoriastasi.

Jos et ole ollut ansiotyössä tai työeläkkeesi on jäänyt pieneksi, voit lisäksi saada kansaneläkettä. Näin jokaiselle taataan vähimmäistoimeentulo eläkepäivillä.

Työeläkelakien piiriin kuuluvat lähes kaikki ansiotyötä tekevät henkilöt. Eläkevaihtoehdot ovat eri järjestelmissä samankaltaiset. Sekä työeläkkeisiin että kansaneläkkeeseen sisältyy turva vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheen huoltajan kuoleman varalta.

Mistä eläkerahat tulevat?

Eläkkeiden maksuun tarvittavat varat kerätään pääasiassa työnantajien ja työntekijöiden sekä yrittäjien maksamilla työeläkemaksuilla. Näin työssäkäyvä sukupolvi aina vuorollaan rahoittaa eläkkeellä olevien eläkkeet.

Osa vuosittain kerättävistä työeläkemaksuista rahastoidaan. Ne laitetaan sivuun, jotta eläkkeiden maksamiseen on myös tulevaisuudessa riittävästi varoja. 

Työntekijän eläkemaksu

Palkastasi peritään eläkemaksu siltä ajalta, kun sinulle kertyy eläkettä eli 17 vuotiaasta alkaen. Myös eläkkeellä olevat alle 68-vuotiaat työntekijät maksavat eläkemaksua, koska eläkettä kertyy myös eläkkeen aikana tehdystä työstä.

Vuoden 2021 työntekijän eläkemaksut (samat kuin vuonna 2020):

 • 17‒52-vuotiailla 7,15 %
 • 53‒62-vuotiailla 8,65 %
 • 63‒67-vuotiailla 7,15 %

Työnantajasi pidättää maksun bruttopalkastasi palkanmaksun yhteydessä. Työnantaja tilittää sen yhdessä oman eläkemaksunsa kanssa työeläkelaitokselle, kuten esim. Kevalle. Työeläkemaksun määrä näkyy aina palkkakuitissasi.

Työnantajan eläkemaksu

Työnantaja maksaa myös eläkemaksuja, jotka ovat huomattavasti suurempia kuin työntekijän itse maksama eläkemaksu.