Vastuullisuus

Vastuullisuus on osa Kevan strategian toteuttamista, ja vastuullisuustavoitteet ovat osa strategisia tavoitteitamme. Kevan hallitus ja johtoryhmä seuraavat tavoitteiden saavuttamista yhteisillä mittaristoilla.

Vastuullisuuden periaatteet

vastuullisuuden periaatteet.jpg

 

Pidämme huolta asiakkaistamme

Turvaamme eläkkeiden rahoituksen tuleville sukupolville

Olemme uudistuva ja hyvinvoiva työyhteisö

Toimimme huolellisesti ja tehokkaasti

Kannamme vastuumme ympäristöstä ja yhteiskunnasta

 

 

 

 

 

 

 

Vastuullisuuden edistäminen osa toiminnan vuosisuunnittelua ja toteutusta.

Eri toimintojen edustajista koottu Kevan vastuullisuusryhmä valmisteli Vastuullisuuden periaatteet, jotka linjaavat Kevan tehtävien kannalta olennaisimmat vastuullisuuteen liittyvät uskomukset ja kantavat periaatteet. Nämä ohjaavat kevalaisten tavoitteenasettelua ja ajattelua pitkäjänteisesti yli strategiakausien.

Kevan hallitus hyväksyi periaatteet kokouksessaan 13.12.2023. Niitä viedään käytäntöön vaiheittain. Kevan hallitus on hyväksynyt erikseen vastuullisen sijoittamisen periaatteet vuonna 2017.

Vastuullisuuden periaatteet.pdf (235 kb)

Raportointi tekee näkyväksi

Keva kertoo tavoitteistaan ja toiminnastaan avoimesti niin Kevan sisällä kuin ulkoisille sidosryhmille.