Ylimääräiset taiteilijaeläkkeet ja taiteilijaperhe-eläkkeet

Ylimääräiset taiteilijaeläkkeet haetaan Taiteen edistämiskeskuksesta

Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana. Eläke perustuu lakiin ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä. Eläkkeen myöntäminen perustuu harkintaan, jossa arvioidaan ja vertaillaan hakijoiden taiteellista toimintaa.

Ylimääräisen taiteilijaeläkkeen myöntää Taiteen edistämiskeskus. Päätöksiään varten Taike pyytää hakemuksista lausunnon valtion taidetoimikunnilta. Päätökset tehdään alkuvuodesta.

Kyseessä on siis harkinnanvarainen etuus. Pääsääntöisesti ylimääräistä taiteilijaeläkettä ei myönnetä alle 60-vuotiaalle. Ylimääräinen taiteilijaeläke myönnetään joko täytenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Jos eläke myönnetään, sen määrään vaikuttaa hakijan muu työeläke ja tulot.

Ylimääräisen taiteilijaeläkkeen hakemisesta ja myöntämisen perusteista lisätietoa Taiteen edistämiskeskuksen verkkosivuilla.

Ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden maksamisesta huolehtii Keva.

Ylimääräiset taitelijaperhe-eläkkeet hoidetaan Kevassa

Ylimääräistä taiteilijaeläkettä (katso edellä) saaneen henkilön kuoltua hänen edunsaajilleen suoritetaan hakemuksesta perhe-eläkettä. Eläke perustuu lakiin ylimääräisen taiteilijaeläkkeen perusteella myönnettävistä perhe-eläkkeistä.

Lesken ja lapsen perhe-eläkeoikeus määräytyy soveltuvin osin samojen perusteiden mukaan kuin julkisten alojen eläkelaissa (JuEL). Lesken ollessa ainoa edunsaaja hänen oikeuttaan perhe-eläkkeeseen on rajoitettu ansiorajalla.

Perhe-eläkkeen myöntää ja maksaa Keva. Hakemukset ylimääräisistä taiteilijaperhe-eläkkeistä tulee lähettää Kevaan. Eläkettä haetaan työeläkejärjestelmän lomakkeella. Lomakkeeseen on hyvä merkitä, että kyseessä on ylimääräinen taiteilijaperhe-eläke.