Eläkkeensaajan kuoltua

Tiedon ilmoittaminen kuolemasta

Kun eläkkeensaaja kuolee, Keva saa siitä tiedon suoraan Digi- ja väestötietoviraston kautta. Omaiset voivat myös halutessaan ilmoittaa kuolintiedon Kevaan puhelimitse tai kirjeitse.

Jos eläkkeensaaja on asunut ulkomailla, lähiomaisen olisi hyvä ilmoittaa kuolemasta Kevaan mahdollisimman pian puhelimitse tai kirjeitse.

Eläkkeen maksaminen tai takaisin periminen

Eläkettä maksetaan kuolinkuukauden loppuun saakka.

Jos eläkettä on maksettu vielä tämän jälkeen, pankki palauttaa Kevan pyynnöstä liikaa maksetun eläkkeen takaisin Kevaan.

Ulkomailla asuneen eläkkeensaajan kuolinpesälle lähetämme palautuspyynnön erikseen kirjeitse, jos eläke on maksettu ulkomaiselle tilille.

Keva ilmoittaa eläkkeensaajalle maksetun eläkkeen määrän suoraan verohallinnolle vuoden lopussa.

Perhe-eläke leskelle ja lapsille

Perhe-eläke voi turvata lesken ja lapsen toimeentuloa, jos puoliso tai lapsen vanhempi kuolee. Perhe-eläkkeitä ovat leskeneläke ja lapseneläke.

Keva ei maksa hautausapua

Keva ei maksa hautausapua edunsaajille tai kuolinpesälle.