Kulukorvaukset

Keva korvaa ammatilliseen kuntoutukseen ja työkyvyttömyyseläkehakemuksiin liittyviä kulukorvauksia. Keva noudattaa kulukorvausten maksamisessa Työeläkevakuuttajat Telan suosituksia, joista saat lisätietoa Telan verkkosivuilta.

Ammatillisen kuntoutuksen kulukorvaukset

Kun kuntoutussuunnitelmasi on hyväksytty, saat päätöksen liitteenä ohjeen, jossa on kerrottu sinulle kuuluvista kulukorvauksista.

Ohjeet voit lukea myös tästä

 

Ohje opiskelijalle.pdf (134 kb)

 

Ohje oppisopimusopiskelijalle.pdf (123 kb)

 

Ohjeita työkokeilun tai työhönvalmennuksen aloittavalle.pdf (92 kb)

Kulukorvausten hakeminen

Täytä kulukorvaushakemus Omat eläketietosi -palvelussa. Palvelun kautta voit myös toimittaa tarvittavat liitteet.

  1. 1.    Kirjaudu Omat eläketietosi –palveluun
    2.    Valitse valintapalkista ”Tee hakemus”
    3.    Tee ammatillisen kuntoutuksen kulukorvaushakemus

Jos sinulla on kysyttävää kulukorvauksista, voit soittaa kulukorvausten palvelunumeroon puh. 020 614 2880.

 

Kevan pyytämien lääketieteellisten lisäselvitysten kustannusten korvaaminen

Lähetämme sinulle yksilöidyn lisäselvityspyyntö-kirjeen, jos Keva tarvitsee lääketieteellisiä lisäselvityksiä työkyvyttömyyseläkeasiasi ratkaisemiseksi (esimerkiksi uuden B-lääkärilausunnon tai tutkimuksen). Korvaamme tällöin selvityksen hankkimisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

Kirje toimii samalla myös maksusitoumuksena. Voit pyytää lääkäriltäsi, että pyydetty lisäselvitys ja lasku lähetetään suoraan Kevaan.

Jos lääkäri katsoo tarpeelliseksi tehdä tutkimuksia, joita lisäselvityspyynnöllä ei ole pyydetty, on niistä sovittava erikseen soittamalla kulukorvausten palvelunumeroon 020 614 2880.

Korvaamme lisäselvityksen hankkimiseen liittyvät matkakulut joukkoliikenteen taksan mukaisesti. Jos julkisen kulkuneuvon käyttö ei ole mahdollista puuttuvien kulkuyhteyksien tai sairauden vuoksi, korvaamme matkat laskukaavalla: edestakainen matka (km) x 0,13 euroa.

Kulukorvausten hakeminen

Täytä kulukorvaushakemus Omat eläketietosi -palvelussa.

  1. Kirjaudu Omat eläketietosi –palveluun
  2. Valitse valintapalkista ”Tee hakemus”
  3. Tee työkyvyttömyyseläkkeen kulukorvaushakemus

Laita korvaushakemuksen liitteeksi alkuperäinen lasku, josta selviää mitä on laskutettu sekä kuitti laskun maksamisesta (esim. tuloste verkkopankin maksusta).

Jos sinulla on kysyttävää kulukorvauksista tai et ole maksanut liitteenä olevaa laskua, voit soittaa kulukorvausten palvelunumeroon puh. 020 614 2880.