Palvelussuhteiden ja ansioiden ilmoittaminen

Työnantaja ilmoitti JuEL:n mukaisesti vakuutetut palvelussuhteet ja ansiot 31.12.2018 saakka suoraan Kevaan.

1.1.2019 alkaen työnantaja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin, josta Keva saa tarvitsemansa tiedot työeläkealan ansaintajärjestelmään eläkelaskentaa ja eläkevakuutusmaksujen määräytymistä varten.

Ohjeet ja koodisto 2024

Kevan ohjeet 2024.pdf (261 kb) Kevan koodisto 2024.pdf (103 kb)

Ohjeet ja koodisto - aikaisemmat

2023

Miten ilmoitat palvelussuhde- ja ansiotiedot julkisten alojen eläkelain mukaan vakuutetuista palvelussuhteista tulorekisteriaikana.pdf (778 kb) Tulorekisterin palkkatietoilmoituksissa JuEL-vakuutetuille käytettävä Kevan koodisto.pdf (141 kb)

2022

2020-2021

2019

2018

Työnantajan tulee ilmoittaa palkkatietoilmoituksella tiedot tulonsaajan ansiotuloista ja palvelussuhteista tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkanmaksupäivästä.

  • Katso Kevan ohjeet, koodisto, uutiskirjeet  sekä muuta infoa JuEL:n piiriin kuuluvien palvelussuhteiden tietojen ilmoittamisesta Kevan Tulorekisteri-sivulta.
  • Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä työnantajaneuvontaamme.

   Kevan työnantajaneuvonnan yhteystiedot

  • Jos ilmoitat tai korjaat tietoja, jotka kohdistuvat vuosiin 2005-2018, tee ilmoitukset Kevan työnantajan verkkopalvelun palvelussuhderekisterissä. 

Palvelussuhdetietojen selvityspyynnöt

Työntekijän eläketurvan oikeellisuuden varmistamiseksi pyydämme joskus työnantajilta tietoja palvelussuhteista. Tätä on usein edeltänyt työntekijän yhteydenotto Kevaan hänen havaittuaan palvelussuhdetiedoissaan puutteita tai korjattavaa.

Lähetämme selvityspyyntöjä työnantajille tilanteissa, joissa arviomme mukaan tiedolla on vaikutusta työntekijän eläketurvan suuruuteen. Yleensä kyse on palvelussuhteen ansioista tai palvelusajasta.

Lähetämme selvityspyynnöt turvasähköpostilla otsikolla ”Työsuhdeselvittelyn lisätietopyyntö työnantajalta”.

Toimi näin, kun saat selvityspyynnön:

 • Lähetä pyydetyt tiedot eriteltyinä ja selkeässä muodossa, jotta tietojen rekisteröinti onnistuu sujuvasti. Esimerkiksi pelkkä palkkakortti ei riitä.
 • Vastaathan meille selvittelypyynnössä annetussa määräajassa. Näin varmistetaan työntekijän eläketurvan oikeellisuus. Ilmoita meille myös, jos tarvitset vastaamiselle lisäaikaa.
 • Ilmoitathan meille myös, jos kysyttyjä jos tietoja ei löydy tai jos kysely on lähetetty väärälle henkilölle. Tällöin voit ohjata kyselyn oikealle henkilölle ja ilmoittaa asiasta meille.

  Edellä mainittujen selvityspyyntöjen lisäksi lähetämme työnantajille palvelussuhdetietoihin liittyviä muita tarkistuspyyntöjä silloin, kun tulorekisteriin lähetetty ilmoitus osoittautuu virheelliseksi tai puutteelliseksi työeläkealan ansaintajärjestelmän tarkastuksissa.

Eläkemaksujen tarkastukset

Rekisteröitävien tietojen oikeellisuus vaikuttaa sekä kerättäviin eläkemaksuihin että yksittäisen henkilön aikanaan saamaan eläke-päätökseen eli yksilön eläketurvaan. Oikeat tiedot palvelussuhteista ja ansioista myös nopeuttavat eläkekäsittelyprosessia.

Keva tekee työnantajien ilmoittamien palvelussuhderekisteri- ja maksutietojen tarkastuksia. Tavoitteena on varmistaa oikeiden tietojen rekisteröityminen Arekin ansaintajärjestelmään.