Sujuvaa palvelua

Työnantaja-asiakkaanamme saat käyttöösi kattavan valikoiman palvelujamme työeläkevakuuttamisessa ja strategisessa työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisessa.

Olemme Suomen ainoa työeläketoimija, jolla on lakisääteinen tehtävä vähentää työkyvyttömyysriskejä.

Tarjoamme käyttöösi yhteyshenkilönä toimivan nimetyn asiakaspäällikön sekä moniammatillisen asiantuntijatiimin tuen.

Kevan kautta saat myös ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitua muiden työnantaja-asiakkaiden ja tärkeiden sidosryhmien kanssa.

Eläkkeet käsitellään Kevassa nopeammin kuin työeläkealalla keskimäärin.

Satsaamme vakuutettujen jouhevaan asiointiin. Omat eläketietosi -verkkopalvelussa henkilöstösi voi hoitaa vaivattomasti kaikki eläkeasiansa ennen eläkeaikaa sekä eläkkeen ja kuntoutuksen aikana. 

Lue lisää henkilöasiakkaiden palveluista ja henkilöstösi eläketurvasta muutostilanteissa. 

Työeläkevakuuttamisen konsultointi ja neuvonta

Kun haluat lisätietoa eläkemaksuista ja henkilöstön eläketurvasta, ota yhteyttä meihin. Kun sinulla on luotettavat tiedot eri vaihtoehdoista, on päätöksenteko sujuvaa. Voit esimerkiksi hyödyntää eläköitymisennusteitamme arvioidessasi henkilöstömäärän kehitystä tai pyytää arvion lisäeläke-etuuksien hoitamisen kustannuksista Kevassa.

Työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen tuki

Saat meiltä parhaan asiantuntemuksen ja työkaluja johtaa tiedolla, tukea henkilöstön työkykyä, tehdä vaikuttavaa työterveysyhteistyötä ja hallita työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia. Kehitämme palveluja yhdessä asiakkaidemme kanssa tutkitun tiedon ja pitkän kokemuksemme pohjalta.

Työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen palvelumme ovat apuna myös organisaatiota uudistettaessa tai uutta organisaatiota perustettaessa. 

Tapahtumat, koulutukset ja työpajat

Tervetuloa Kevan koulutuksiin! Seminaarit, webinaarit, työpajat ja verkostotilaisuudet ovat kaikille työnantaja-asiakkaillemme maksuttomia. Aiheet liittyvät julkisen alan eläketurvaan ja työurien ja työkyvyn tukemiseen. 

Eläkeinfoissa henkilöstölle ja esihenkilöille kerromme eri eläkevaihtoehdoista sekä niiden vaikutuksista henkilöstön eläketurvaan ja työnantajien eläkemaksuihin erilaisissa organisaatioiden muutostilanteissa. 

Työnantajan verkkopalvelu

Työnantajan verkkopalvelussa asioit sujuvasti eläkkeisiin ja eläkemaksuihin liittyvissä asioissa. Palvelussa näet myös omat yhteyshenkilösi Kevassa.  

Tukea muutokseen

Suunnitteilla tai käynnissä oleva organisaatiomuutos tuo ratkaistavaksi monenlaisia kysymyksiä. Meiltä saat asiantuntevan avun työeläkevakuuttamisen sekä työkyky- ja työhyvinvointijohtamisen kysymyksiisi.

Ota yhteyttä omaan asiakaspäällikköösi: yhteystiedot työnantajan verkkopalvelussa

Miten pääsen alkuun?

Ota yhteyttä asiakaspäällikköösi, jonka kanssa rakennat yhteistä tilannekuvaa ja sovit, miten asiassa edetään. Pieneltäkin tuntuva kysymys tai tarve selkiyttää tilannetta, on riittävä syy ottaa yhteyttä Kevaan. Oman asiakaspäällikkösi yhteystiedot työnantajan verkkopalvelussa.

Eläkkeiden maksupalvelu

Kevan jäsenyhteisöt voivat antaa myöntämiensä ylimääräisten eläkkeiden maksamisen Kevan maksupalvelun hoidettavaksi.

Huolehdimme maksupalvelussa olevien eläkkeiden maksamisesta ja siihen liittyvästä asiakaspalvelusta sekä muista eläkkeen maksamiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Maksupalvelusta tehdään maksupalvelusopimus Kevan kanssa.

Maksupalvelun sisältö

Maksupalvelussa olevat säännölliset eläkkeet maksetaan kunkin kuukauden 3. päivä. Jos 3. päivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, niin maksupäivä on sitä edeltävä arkipäivä.

Ensimmäisen eläke-erän maksamisesta ilmoitetaan eläkkeensaajalle kirjeitse.

Maksupalvelussa me hoidamme mm.

 • säännöllisen kuukausieläkkeen ja takautuvasti maksettavan eläkkeen maksamisen
 • maksu- ja asiakastietojen ylläpitämisen
 • eläkkeensaajan asiakaspalvelun eläkkeen maksamiseen liittyvissä asioissa
 • vuosittain eläkkeensaajalle lähetettävän selvityksen maksetusta eläkkeestä sekä suoritetusta ennakonpidätyksestä
 • eläkkeen verotukseen liittyvät tehtävät
 • vuosi-ilmoitustietojen toimittamisen Verohallinnolle eläkkeensaajan veroehdotusta varten
 • eläkkeitä koskevien tilastotietojen tuottamisen Eläketurvakeskukselle.

Maksupalvelun hinta

Maksupalvelussa olevasta eläkkeestä perimme käsittelymaksua 5,05 euroa (alv 0) eläkkeeltä kuukaudessa.

Myönnämme käsittelymaksusta alennusta maksupalvelussa olevien eläkkeiden määrän mukaan seuraavasti:

 • -20 %, jos eläkkeitä on yli 10 kpl
 • -40 %, jos eläkkeitä on yli 500 kpl
 • -60 %, jos eläkkeitä on yli 1000 kpl
 • -80 %, jos eläkkeitä on yli 3000 kpl.

Käsittelymaksun ja eläkkeestä aiheutuneen eläkemenon laskutamme jäsenyhteisöltä kuukausittain etukäteen.

Lisätiedot maksupalvelusta työnantaja-asiakkaillemme:

 • Sähköposti elakkeenmaksu[ät]keva.fi

Eläkevastuiden laskentapalvelu   

Keva tarjoaa jäsenyhteisöilleen eläkevastuiden laskentaa kunnan, kuntayhtymän tai hyvinvointialueen itse maksamille eläkkeille.

Eläkevastuita ei lasketa automaattisesti aiempien ilmoitusten perusteella, vaan laskennan lähtötiedot on ilmoitettava erikseen jokaisen laskentakerran osalta.

Laskenta on maksullista. Laskennasta ei laadita erillistä sopimusta.

Näin tilaat laskelman

 • Milloin tarvitset laskelman? – Tee tilaus noin kuukautta ennen kuin laskennan tulosten on oltava käytettävissäsi.
 • Ilmoita laskennan lähtötiedot – Katso luettelo tarvittavista lähtötiedoista työnantajan verkkopalvelusta
 • Täytä tiedot verkossa – Täytä laskennan lähtötiedot työnantajan verkkopalvelussa

Voit tehdä tilauksen myös kirjallisesti. Sovi tällöin asiasta etukäteen ottamalla yhteyttä vastuulaskennan yhteyshenkilöihin.

Lisätietoja

Lähetä viesti vastuulaskenta[ät]keva.fi tai vastuulaskennan yhteyshenkilöille: matemaatikko Jussi Mattila, puh. 020 614 2288 ja päämatemaatikko Eero Heinilä, puh. 020 614 2524.

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi[ät]keva.fi.

Eläkevastuiden laskentapalvelusta perittävät maksut

Eläkevastuiden laskenta on maksullista.

Kultakin laskentakerralta perittävä maksu koostuu perusmaksusta, henkilömäärästä riippuvasta maksusta sekä erittelylisästä. Erittelylisä peritään vain, jos jäsenyhteisö haluaa laskennan tulokset jaoteltavan henkilöryhmittäin.

Tarkistetut maksujen suuruudet 1.11.2023 alkaen

Vuonna 2022 tehdyn päätöksen mukaisesti eläkevastuiden laskentapalvelusta perittäviä maksuja tarkistetaan vuosittain 1.11. alkaen. Maksuja korotettiin 1.11.2023 alkaen 4,96 prosenttia.

Eläkevastuiden laskentapalvelusta perittävät maksut 1.11.2023 alkaen ovat:

 1. perusmaksu 524,80 euroa

 2. maksu henkilömäärän perusteella:

         3,94 euroa/henkilö ensimmäiseltä 100 henkilöltä  
         2,31 euroa/henkilö seuraavilta 400 henkilöltä  
         0,94 euroa/henkilö kaikilta seuraavilta henkilöiltä

 1. erittelylisä tulosten jaottelusta henkilöryhmittäin  

         0 euroa, kun laskennassa on vain yksi henkilöryhmä
         131,20 euroa/henkilöryhmä kaikilta seuraavilta henkilöryhmiltä

Samaan henkilöryhmään kuuluvat palvelussuhteessa olevat henkilöt ja eläkkeensaajat luetaan yhdeksi ryhmäksi. 

Eläkevastuiden laskentapalvelu on Arvonlisäverolain 44 §:ssä tarkoitettu veroton vakuutuspalvelu.

Yleistä eläkevastuista

Kevan jäsenyhteisön, jolla on voimassa JuEL-järjestelmän ulkopuolella tehtyjä sopimuksia ns. vanhojen eläkkeiden maksamisesta, on kirjattava näistä eläkkeistä aiheutuvat vastuut kuluksi ja pakolliseksi varaukseksi tasetta laadittaessa. Tämä koskee myös muita kunnan, kuntayhtymän tai hyvinvointialueen itse maksamia eläkkeitä.   

Eläkevastuun määrä tulee tarkistaa pääsääntöisesti vuosittain. Mikäli eläkevastuun määrään vaikuttavissa seikoissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, tarkistus on suoritettava vähintään kolmen vuoden välein.    

Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto on antanut lausunnon eläkevastuun laskentaperiaatteista. Kevan tarjoama eläkevastuulaskenta täyttää Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaoston sille asettamat vaatimukset.  

Lisätietoja eläkevastuiden käsittelystä tilinpäätöksessä saat Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaoston yleisohjeista:

Eläkkeiden laskentapalvelu

Eläkkeiden laskentapalveluja tarvitaan esimerkiksi silloin, kun työnantaja suunnittelee tai järjestää työntekijöilleen vapaaehtoista lisäeläkettä ja tarvitsee tietoja siitä, paljonko työntekijöille on karttunut tai karttuisi lakisääteistä eläkettä eläkeikään mennessä.

Laskentapyynnön voi tilata työnantaja tai vakuutusyhtiö. Yksilöityjen tietojen antamiseen tarvitaan kuitenkin aina valtakirja henkilöltä itseltään.

Lisätiedot: kevapalvelu[at]keva.fi sekä erityisasiantuntija Jutta Jylhä, p. 020 614 2831

Järjestä kokouksesi tai tapahtumasi Kevassa keskellä Helsinkiä

Etsitkö viihtyisiä tiloja kokouksillesi tai tapahtumallesi Helsingistä erinomaisten kulkuyhteyksien varrelta? Uusitussa ja viihtyisässä toimitalossamme oleva Helsinki-tapahtumatila on kaikkien työnantaja-asiakkaidemme ja sidosryhmiemme käytettävissä veloituksetta.

Helsinki-tila sopii parhaiten esimerkiksi työpajoihin ja workshopeihin sekä isompiin kokouksiin, sillä neliöitä tilassa on lähes 250 ja istumapaikkoja kaikkiaan 90 henkilölle. Näytön ympärille mahtuu istumaan noin 60 henkilöä. Maksimihenkilömäärä on 90.

Helsinki-tila_2.jpg

Tila on asiakkaidemme käytössä arkisin pääsääntöisesti klo 8.00 – 16.00. 

Helsinki-tila sijaitsee Kevan toimitalon ensimmäisessä kerroksessa, osoitteessa Unioninkatu 43. Tilan suuret ikkunat katutasossa tuovat valoisuutta. Tilaan on näköyhteys ulkoa kadulta, minkä vuoksi suosittelemme, ettei tilan näytöillä käsitellä salassa pidettävää materiaalia.

Tilassa ei voi järjestää yksityistilaisuuksia tai kaupallista hyötyä tavoittelevia tilaisuuksia. Kaikkiin Helsinki-tilan tapahtumiin täytyy olla pääsy ilman osallistumismaksua.

Tarjoilut Helsinki-tilassa

Helsinki-tilaan on mahdollista tilata tarjoiluja Keva-talon ravintolapalveluista vastaavan Compass Groupin valikoimasta. Omia tarjoiluja tai ulkopuolista cateringia ei siis voi käyttää.

Compass Group tarjoaa monipuolisia kokouspaketteja, esim.

 • aamupäivän kokouspaketti: aamiainen ja kevyt lounas 26-32 euroa/henkilö
 • iltapäivän kokouspaketti: suolainen piirakka, pulla ja kahvit 17,90 euroa/henkilö
 • kokopäivän kokouspaketti: aamiainen, lounas ja iltapäiväkahvit 38 euroa/henkilö

Toimitamme tarkemmat tiedot kokoustarjoiluista ja niiden hinnoista, kun teet tiedustelun tilavarauksesta lomakkeellamme. Tarjoilujen kustannuksista vastaa tilan käyttäjä.

Alkoholin tarjoiluoikeuksia tilassa ei ole, myöskään omat juomat eivät ole sallittuja. Keva-talon alakerrassa, aivan Helsinki-tilan naapurissa sijaitsevassa Hav a Java -kahvilassa on anniskeluoikeudet ja kahvilaa voi varata Compass Groupilta:lta myös yksityistilaisuuksiin.

Kokoustekniikka ja tietoja tiloista

Helsinki-tilan kokoustekniikkaan sisältyy:

 • videoseinä (2 x 4 metriä), johon voi kytkeä oman kannettavan tietokoneen
 • kaksi tussitaulua, joista toinen on kiinteästi seinässä ja toinen liikuteltavissa sekä tussit
 • langaton verkkoyhteys.

Tilassa on myös omat wc-tilat ja naulakot.

Helsinki-tila_1.jpg

Tiedustelut ja tilavaraukset

Kiinnostuitko? Jos haluat lisätietoja tai varata Helsinki-tilan, ota yhteyttä oheisella lomakkeella. Vastaamme tiedusteluusi viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Helsinki-tilan varaustiedustelu

Järsön kokouskeskuksen vuokraus (jäsenyhteisöille)

Kevan jäsenyhteisöt voivat vuokrata Kevan kokouskeskusta Kirkkonummen Järsössä. Rakennus sijaitsee luonnonkauniin niemen kärjessä, ja tilat sopivat korkeintaan kahdenkymmenen hengen kokouskäyttöön.

Järsön tilat on mahdollista vuokrata päiväkäyttöön klo 9 – 22 väliseksi ajaksi.

Rakennuksessa on ruokailu- ja kokoustila sekä sen vieressä oleskelutila. Kokouksissa tietokoneiden näyttönä toimii taulutelevisio, johon alustajat voivat liittää oman tietokoneensa. Lisäksi käytössä on fläppitaulu. Rakennuksessa on langaton verkkoyhteys.


Rentoutumista varten Järsössä on kaksi sähkösaunaa, joista molemmista pääsee rantaan uimaan. Kesällä voi varata myös savusaunan, joka sijaitsee päärakennuksen vieressä.Hinnat

Tilavuokrat:

 • puoli päivää eli korkeintaan neljä tuntia 150 euroa
 • koko päivä eli korkeintaan kahdeksan tuntia 200 euroa.

Saunat (hinta sisältää pyyhkeet, pesuaineet ja kylpytakit):

 • iso sähkösauna 150 euroa
 • pieni sähkösauna 150 euroa
 • savusauna 400 euroa 
 • takka 100 euroa.

Tarjoilut (Järsön tarjoiluista huolehtii Compass Group):

 • lounaan ja iltapäiväkahvin kokonaisuus maksaa 40-50 euroa henkilöltä
 • aamiaisen, lounaan ja iltapäiväkahvin pakettihinta on 60-70 euroa.

Ajo-ohjeet (gps-laitteet)

Järsö sijaitsee Porkkalanniemessä vajaan tunnin ajomatkan päässä Helsingin keskustasta.

Mikäli laitteesi ei tunnista ko. numeroa, voit valita suurimman laitteen ehdottaman osoitenumeron, mutta jatkaa matkaasi tietä parkkipaikalle, josta päärakennus näkyy.

Tieltä 51 (Länsiväylä)-käänny Porkkalantielle ja aja n. 8,7 km. Vastaan tulee pitkä rivi postilaatikoita, joiden kohdalta käänny oikealle Järsöntielle. Aja Järsöntietä n. 3,9 km ja tulet parkkipaikalle. Päärakennus näkyy siinä.

Lisätiedot

Lisätietoja Järsön mahdollisuuksista ja varaustilannetta voit kysyä Hanna Suonpäältä, hanna.suonpaa (at) keva.fi tai puhelin 02061 42626 . Hän hoitaa myös yhteydet Compass Groupiin tarjoiluista.