Työelämän kehittämisraha

Työelämän kehittämisraha on yksi Kevan keinoista tukea työelämän vaikuttavaa kehittämistä, jolla vahvistetaan strategista työkykyjohtamista ja vaikutetaan oman henkilöstön työkyvyttömyysriskin vähenemiseen. Kehittämisraha on kilpailtua, joten kaikki hankesuunnitelmat arvioidaan tiettyjen arviointikriteerien perusteella.

Kehittämisraha on tarkoitettu kuntien, kuntayhtymien, kuntien omistamien osakeyhtiöiden, maakuntien ja hyvinvointialueiden sekä evankelisluterilaisen kirkon työnantajien työelämän kehittämishankkeisiin.

Rahoitusta voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Hakuohjeet ja muut lisätiedot hakemiseen julkaistaan tällä verkkosivulla.

Kehittämisrahan hakeminen

Vuonna 2023 jaettavan kehittämisrahan määrä oli 600 000 euroa. Vuoden 2023 kehittämisrahan hakukierrokset ovat päättyneet.

Päätökset toisen hakukierroksen hakijoille ilmoitetaan viikon 44 aikana. Emme vastaa väliaikatiedusteluihin.

Vuoden 2024 jaettavan kehittämisrahan määrästä ja hakuajoista ilmoitetaan vuodenvaihteessa.

Jos suunnittelet kehittämishanketta, ota yhteyttä organisaatiollenne nimettyyn asiakaspäällikköön Kevassa. Voit olla yhteydessä myös asiakaspäällikkö Eeva-Liisa Nurmeen tai palveluasiantuntija Satu Ijäkseen. Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi(at)keva.fi.