Osatyökyvyttömyyseläke ja osakuntoutustuki

Osatyökyvyttömyyseläkettä voit saada, jos työkykysi on osittain heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajan, etkä ole vielä vanhuuseläkeiässä.

Osatyökyvyttömyyseläke voidaan myöntää joko toistaiseksi jatkuvana tai määräaikaisena.

Määräaikaisen osatyökyvyttömyyseläkkeen nimi on osakuntoutustuki. Osakuntoutustuki myönnetään, jos arvioidaan, että työkykysi voidaan palauttaa hoidon tai kuntoutuksen avulla. Voit saada osakuntoutustuen myös työhön palaamisen tueksi esimerkiksi ammatillisen kuntoutuksen jälkeen.

Osatyökyvyttömyyseläke antaa mahdollisuuden pidentää työuraa työkyvyn heikkenemisestä huolimatta ja sen rinnalla tehty työ kartuttaa myös lisää eläkettä. Osatyökyvyttömyyseläke tai osakuntoutustuki ei kuitenkaan edellytä sitä, että kävisit työssä.

Osatyökyvyttömyyseläkkeellä tai osakuntoutustuella saat ansaita enintään sinulle annetulla eläkepäätöksellä ilmoitetun ansaintarajan mukaisesti. Eläkepäätökseltäsi näet henkilökohtaisen bruttomääräisen ansaintarajasi. Se on kuitenkin vähintään 976,59 euroa kuukaudessa 1.1.2024 alkaen. 

Selkokieli-tunnus_nega_120x100.jpg

 


Osatyökyvyttömyyseläke selkokielellä
 

Osatyökyvyttömyyseläkkeen tai osakuntoutustuen määrä

Osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä on puolet täyden työkyvyttömyyseläkkeen määrästä.

Voit katsoa etukäteen arvion osatyökyvyttömyyseläkkeesi tai osakuntoutustukesi määrästä Omat eläketietosi -palvelun laskurien avulla.

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä muodostuu työkyvyttömyyden alkamiseen mennessä kertyneestä eläkkeestä sekä ns. tulevan ajan eläkkeestä. Tuleva aika tarkoittaa aikaa työkyvyttömyyden alkamisvuoden alusta sen kalenterikuukauden loppuun, jona työntekijä täyttää vanhuuseläkeiän.

Tulevan ajan eläke lasketaan tulevan ajan ansion ja tulevan ajan keston perusteella. Tulevan ajan eläke lasketaan työkyvyn heikentymistä edeltävien viiden vuoden ansioista. Ansioihin luetaan rekisteristä saatavat työansiot ja sosiaalietuuksista karttuvat etuusansiot.

Osatyökyvyttömyyseläke ja osakuntoutustuki -esite.pdf (53 kb)

 

Hae osatyökyvyttömyyseläkettä tai osakuntoutustukea näin

Hae osatyökyvyttömyyseläkkeestä tai osakuntoutustuesta ennakkopäätöstä kolme kuukautta ennen suunniteltua osa-aikatyön aloittamista.

Voit hakea osatyökyvyttömyyseläkettä kokoaikatyössä ollessasi, eli eläkkeen myöntäminen ei edellytä sairauspoissaoloa.

Kelan osasairauspäivärahalla voidaan tukea työkyvyttömän henkilön työelämässä pysymistä ja paluuta kokoaikaiseen työhön enintään 150 päivältä.

1. Hanki B-lausunto lääkäriltä

Tee hakemus vasta sitten, kun sinulla on ajantasainen B-lausunto, koska ilman lääkärinlausuntoa hakemustasi ei voida käsitellä.

2. Hae osatyökyvyttömyyseläkkeen ennakkopäätöstä

Helpoiten haet eläkettä Omat eläketietosi -palvelussa työkyvyttömyyseläkehakemuksella. Palvelu opastaa sinua kohta kohdalta eteenpäin.

Hae osatyökyvyttömyyseläkkeen ennakkopäätöstä vähintään 3 kk ennen suunniteltua osa-aikatyön aloittamista.

Hakemuksessa tarvittavat liitteet

 • Liitä hakemukseesi ajankohtainen lääkärin B-lausunto, ilman sitä hakemustasi ei voida käsitellä.
 • Voit liittää hakemukseen myös muita selvityksiä terveydentilastasi sekä mahdolliset työterveysneuvottelumuistiot.
 • Pyydä lisäksi työnantajaasi täyttämään ”Työnantajan lausunto työssä selviytymisestä (TAK-lomake)”. Lomake ja sen täyttöohje löytyy sivulta:
  Kun työntekijäsi hakee eläkettä tai ammatillista kuntoutusta.

Liitteiden muuttaminen sähköiseen muotoon

Jos et voi tehdä hakemusta sähköisesti

Voit hakea eläkettä myös kirjallisesti, siihen tarvittavat lomakkeet ovat alla. Postita hakemus ja edellä mainitut liitteet osoitteeseen Keva, 00087 KEVA.

Katso myös yleiset eläkkeenhakuohjeet ja mitä sinun tulee tehdä eläkepäätöksen saatuasi. 

3. Saat ensin ennakkopäätöksen

Sinulle myönnetystä osatyökyvyttömyyseläkkeestä saat aina ensin ennakkopäätöksen. Ennakkopäätös on voimassa 10 kuukautta. Sovi tänä aikana työnantajasi kanssa työjärjestelyistä ja osa-aikatyöstä.

Jos saat ennakkopäätöksen osakuntoutustuesta, ennakkopäätöksellä ilmoitetaan, mihin mennessä sinun tulisi siirtyä osakuntoutustuelle tai vaihtoehtoisesti mihin saakka osakuntoutustuki myönnetään.

Katso tarkemmat ohjeet, miten ilmoitat eläkkeelle siirtymisestä osiosta "Mitä tehdä, kun olet saanut ennakkopäätöksen osatyökyvyttömyyseläkkeestä tai osakuntoutustuesta".

Ilmoitamme sinulle päätöksestä

 • Sähköpostilla tai tekstiviestillä Kevasta, jos olet tilannut paperittoman palvelun Kevan Omat eläketietosi -palvelussa. Itse asiakirjan voit lukea Omat eläketietosi -palvelussa eli Keva ei lähetä päätöstä sinulle liitteenä tai linkkinä.
  TAI
 • Suomi.fi-palvelun kautta, jos olet ottanut sähköiset viestit käyttöön Suomi.fi-palvelussa, mutta et ole tilannut paperitonta palvelua Omat eläketietosi -palvelussa. Itse päätöksen voit lukea Kevan Omat eläketietosi -palvelussa eli Suomi.fi ei lähetä sinulle liitteitä tai linkkejä.
  TAI
 • Paperipostilla, jos et ole tilannut paperitonta palvelua Kevasta tai sähköisiä ilmoituksia Suomi.fi:stä. Asiakirja tulee sinulle postissa kotiin ja voit lukea sen myös Omat eläketietosi -palvelussa.

 

Osatyökyvyttömyyseläkehakemuksen käsittely

Mitä tehdä, kun olet saanut ennakkopäätöksen osatyökyvyttömyyseläkkeestä tai osakuntoutustuesta

Sinulle myönnetystä osatyökyvyttömyyseläkkeestä tai osakuntoutustuesta saat aina ensin ennakkopäätöksen. 

Kun olet saanut ennakkopäätöksen ja päättänyt jäädä osatyökyvyttömyyseläkkeelle tai osakuntoutustuelle, ilmoita eläkkeelle siirtymisestäsi Kevaan.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen ennakkopäätöksen saajan toimintaohje.png

Jos jatkat ansiotyössä eläkkeen rinnalla

 1. Selvitä työnantajasi kanssa, onko osa-­aikatyöhön siirtyminen mahdollista ja sovi osa-aikatyön alkamisesta ja kuukausiansiosta.

  Osatyökyvyttömyyseläke tai osakuntoutustuki voi alkaa, kun kuukausiansiosi ovat enintään ennakkopäätöksessä ilmoitetun ansaintarajan suuruiset.

  Osa-aikatyö kannattaa aloittaa kuukauden 1. päivä. Jos osa­-aikatyön alkamispäivä on muu kuin kuukauden 1. päivä, osatyökyvyttömyyseläke alkaa vasta seuraavan kuukauden alusta.

 2. Täytä ilmoitus osatyökyvyttömyyseläkkeelle tai osakuntoutustuelle siirtymisestä Omat eläketietosi -palvelussa. Kun olet kirjautunut palveluun, siirry ilmoitukseen seuraavasti: Etusivu > Hakemusasiat > Tee hakemus > Ilmoitus osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtymisestä.

  Voit toimittaa ilmoituksen myös postitse osoitteeseen: Keva, 00087 KEVA.
  Ilmoitus osatyökyvyttömyyseläkkeelle tai osakuntoutustuelle siirtymisestä -lomake.pdf (948 kb)

 3. Tarkista vielä, etteivät osa-aikatyösi bruttoansiot ylitä ennakkopäätöksellä ilmoitettua ansaintarajaa.

 4. Saat Kevasta erillisen päätöksen osatyökyvyttömyyseläkkeen tai osakuntoutustuen maksamisesta.

  Tieto myönteisestä eläkepäätöksestä lähetetään myös työnantajallesi, jos palvelussuhteesi on ollut voimassa työkyvyttömyyden alkaessa.

 5. Toimita Kevaan eläketuloa varten oma eläkeverokortti. Verokortin voi tilata:
  - verkosta osoitteesta www.vero.fi/omavero
  - verohallinnon palvelunumerosta 029 497 000.

 6. Seuraa, että kuukausiansiosi ovat enintään ansaintarajan suuruiset. Aikaisemmasta kokoaikatyöstä ansaittu loma-ajan palkka ja lomaraha eivät vaikuta osatyökyvyttömyyseläkkeen tai osakuntoutustuen maksamiseen.

Osatyökyvyttömyyseläke tai osakuntoutustuki ei edellytä työntekoa. Osa-aikatyön tuntimäärän väheneminen, työn loppuminen tai sairausloma ei vaikuta osatyökyvyttömyyseläkkeen tai osakuntoutustuen maksamiseen.

Sairauspäivärahan määräytymisestä saat tietoa Kelasta. Työttömyyskassasta voit tiedustella mahdollisuutta saada soviteltua ansiopäivärahaa.

Jos et jatka ansiotyössä eläkkeen rinnalla

 1. Täytä ilmoitus osatyökyvyttömyyseläkkeelle tai osakuntoutustuelle siirtymisestä Omat eläketietosi -palvelussa. Kun olet kirjautunut palveluun, siirry ilmoitukseen seuraavasti: Etusivu > Eläkkeen hakeminen > Ilmoitus osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtymisestä.

  Voit toimittaa ilmoituksen myös postitse osoitteeseen: Keva, 00087 KEVA.

 2. Saat Kevasta erillisen päätöksen osatyökyvyttömyyseläkkeen tai osakuntoutustuen maksamisesta.

 3. Toimita Kevaan eläketuloa varten oma eläkeverokortti. Verokortin voi tilata
  - verkosta osoitteesta www.vero.fi/omavero
  - verohallinnon palvelunumerosta 029 497 000.

Työttömyyskassasta voit tiedustella mahdollisuutta saada soviteltua ansiopäivärahaa.

Osatyökyvyttömyyseläkehakemuksen käsittely Kevassa

Miten työkyvyttömyyttä arvioidaan?

Työkykyäsi arvioidaan Kevassa lääkärisi antaman lausunnon sekä mahdollisten muiden terveydentilaselvitysten avulla.

Arvioinnissa huomioidaan

 • työtehtäviesi vaatimukset
 • työssä suoriutumisesi sekä
 • mahdollisuutesi toipua työkykyiseksi hoidon ja kuntoutuksen avulla.

Osatyökyvyttömyyseläkehakemusta tutkittaessa selvitetään edellytykset ammatilliseen kuntoutukseen, joka on aina ensisijainen vaihtoehto osatyökyvyttömyyseläkkeeseen nähden.

Päätöksen osatyökyvyttömyyseläkkeen myöntämisestä tekee ratkaisuasiantuntija yhdessä asiantuntijalääkärin kanssa. Tarvittaessa päätöksentekoon osallistuu myös muita Kevan asiantuntijoita, esimerkiksi kuntoutusasiantuntija tai lakimies. Arviomme työkyvystäsi saattaa poiketa hoitavan lääkärin arviosta.

Lausunnot näkyvissä Omat eläketietosi -palvelussa

Kaikki sinua koskevat lääketieteelliset lausunnot näkyvät Omat eläketietosi –palvelussa Omat asiakirjat –välilehden alla.

Hakemuksen käsittelyajat

Toteutuneet käsittelyajat keskimäärin 1.1. – 31.12.2023 päivää
Ensimmäinen hakemus: täysi työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki 47
Ensimmäinen hakemus: osatyökyvyttömyyseläke tai osakuntoutustuki 27
Jatkohakemus: kaikki 12

 

Yllä kerrotut käsittelyajat ovat keskimääräisiä, hakemuksesi käsittely voi kestää pidempäänkin seuraavista syistä:

 • Jos Keva soveltaa ammatillista työkyvyttömyysmääritelmää ja yksityisten alojen ansiot ovat olleet vähintään 20 571,68 euroa (v. 2024 tasossa) eläketapahtumapäivää edeltäneinä kahtena kalenterivuotena, Keva pyytää arvion eläkkeenhakijan työkyvyttömyydestä myös yksityiseltä eläkelaitokselta.
 • Jos Keva pyytää hakemuksen ratkaisemista varten lisäselvityksiä eri tahoilta, kuten sairauskertomuksia tai työnantajan lausuntoa.

 

 Osatyökyvyttömyyseläkehakemuksen käsittely

Työkyvyttömyyseläkkeen prosessi tutuksi

Työkyvyttömyyseläkkeen hakemiseen kytkeytyy monta asiaa eläkkeen hakijan, työnantajan, työterveyshuollon ja eläkelaitoksen näkökulmasta. Tätä prosessia kuvataan kolmella videolla, joilla Helsingin kaupungin ja Kevan asiantuntijat keskustelevat kuvitteellisen Leena Lähihoitajan tapauksesta, kun häntä uhkaa työkyvyttömyys polven nivelrikon vuoksi. Leenan tapausta käydään läpi kolmesta eri näkökulmasta: ensimmäisessä videossa työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon, toisessa videossa hoitavan lääkärin ja Kevan asiantuntijalääkärin sekä kolmannessa videossa Kevan ratkaisuasiantuntijan näkökulmasta.

Mitä tehdä, jos osatyökyvyttömyyseläkettä ei myönnetä

Osatyökyvyttömyyseläkettä ei voida myöntää, jos työkykysi ei katsota heikentyneen riittävästi.

Jos työ- tai virkasuhteesi on voimassa, voit ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon tai esimieheesi mahdollisten työjärjestelyjen osalta. 

Muutoksenhaku eläkepäätökseen

Jos olet tyytymätön Kevan antamaan päätökseen, voit hakea siihen muutosta valittamalla. Päätöksen liitteenä on valitusosoitus, jossa on tarkemmat ohjeet valituksen tekemisestä.

Hae jatkoa osakuntoutustuelle 

Osakuntoutustuen jatkohakemukseksi riittää B-lääkärinlausunto, joka kannattaa lähettää Kevaan vähintään kuukautta ennen osakuntoutustuen päättymistä. Lääkärinlausunnon voit lähettää Omat eläketietosi -palvelun kautta.

Hakemuslomake pitää täyttää, jos haluat hakea täyttä kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä. Helpoiten haet eläkettä Omat eläketietosi -palvelussa.

Voit myös postittaa B-lausunnon tai hakemuksen liitteineen osoitteella: Keva, 00087 KEVA.

Osatyökyvyttömyyseläkkeeltä vanhuuseläkkeelle

Osatyökyvyttömyyseläkkeesi muutetaan ilman hakemusta vanhuuseläkkeeksi, kun täytät oman eläkeikäsi, joka on kerrottu eläkepäätökselläsi. Tämä eläke on täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen.

Sinun ei kuitenkaan tarvitse lopettaa työntekoa, vaan voit jatkaa työssäsi.

Hae eläkkeen aikana tehdystä työstä kertynyttä eläkettä erikseen

Osatyökyvyttömyyseläkkeen aikana ja sen jälkeen tekemästäsi työstä on kertynyt uutta eläkettä. 

Hae tämä eläke erikseen siinä vaiheessa, kun olet täyttänyt vanhuuseläkeikäsi ja työsi on päättynyt. Tämä uusi eläke lisätään vanhuuseläkkeeseen.  

Omat eläketietosi -palvelun ”Eläkkeen rinnalla tehdyn työn eläkelaskuri” näyttää, kuinka paljon eläkettä sinulle on kertynyt.

Helpoiten haet eläkettä Omat eläketietosi -palvelussa vanhuuseläkehakemuksella. Palvelu opastaa sinua kohta kohdalta eteenpäin. Voit myös postittaa vanhuuseläkehakemuksen liitteineen osoitteella: Keva, 00087 KEVA.

Lue blogikirjoitus aiheesta

Osatyökyvyttömyyseläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyminen on yksinkertaista. Aina tilanteesta ja henkilöstä riippuen siinä voi kuitenkin olla asioita, joita haluaa pohtia. Oheisessa blogikirjoituksessa näkökulmia asiakkaan kanssa pohdittuna: Osatyökyvyttömyyseläkkeeltä vanhuuseläkkeelle, pitikö minun tehdä jotain?

Työskentely osatyökyvyttömyyseläkkeen tai osakuntoutustuen aikana

Voit työskennellä osakuntoutustuella tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä ollessasi, kunhan ansiosi pysyvät sinulle laskettujen ansaintarajojen sisällä.

Henkilökohtainen ansaintarajasi työskentelyllesi ilmoitetaan eläkepäätökselläsi. Näet ajan tasalla olevan ansaintarajasi helposti Omat eläketietosi -palvelussa sivulla ”Ansaintaraja eläkkeen aikana”. Ansaintaraja ilmoitetaan aina bruttona.

Voit työskennellä myös ansaintarajaasi enemmän, mutta silloin eläkkeesi voidaan jättää lepäämään. Lepäämään jättäminen tarkoittaa sitä, että eläkkeen maksaminen keskeytetään, mutta eläkeoikeutesi kuitenkin säilyy.

Voit jättää eläkkeen lepäämään vähintään kolmeksi kuukaudeksi tai enintään kahdeksi vuodeksi. Helpoiten teet ilmoituksen eläkkeen lepäämään jättämisestä Omat eläketietosi -palvelussa kohdassa Eläkkeensaajan palvelut > Ilmoita muutoksista > Ilmoitus eläkkeen lepäämään jättämisestä.

Lue myös tarkemmat ohjeet sivulla:

Takaisin työhön ammatillisen kuntoutuksen avulla

Ammatillinen kuntoutus auttaa sinua pysymään työelämässä terveydellisistä rajoitteista huolimatta. Vaikka sairautesi estäisi nykyisessä työssä jatkamisen, löytyy usein muita työtehtäviä, joihin työkykysi riittää.

Ammatillisen kuntoutuksen avulla voit

 • löytää terveydentilallesi paremmin soveltuvia työtehtäviä tai
 • helpottaa paluuta omaan työhön pitkän sairausloman jälkeen.
 • Tutustu tarkemmin: Ammatillinen kuntoutus