Eläkkeet Työkyky
Merja Paananen:

Työkyvyttömyyseläkkeellä, mutta työssä

Blogi 16.1.2024 Merja Paananen
Eläkkeet Työkyky

Eläkkeensaajien työskentelystä on viime aikoina tehty tutkimuksia ja onpa asia saanut tilaa myös uutispalstoilla. Ja hyvä niin - eläkkeelle siirtyminen ei kaikille ole työuran huipennus ja toisaalta työelämä tarjoaa ehkä jotain sellaista, mikä eläkkeensaajia vetää takaisin työhön. Puhumattakaan tietysti siitä, että eläkeläisten työvoimapotentiaalia tarvitaan.

Yleensä keskustelussa keskitytään vanhuuseläkkeellä olevien työskentelyyn. Sen sijaan työkyvyttömyyden vuoksi työelämästä pois siirtyneiden työskentelymahdollisuuksia ei tunneta yhtä hyvin kuin vanhuuseläkkeellä olevien.

Työkyvyttömyyseläkkeelläkin voi olla työansioita

Työkyvyttömyyseläkkeellä on aina mahdollista myös työskennellä ja siltä voi palata pysyvästi työelämään. Työtä voi tietyin edellytyksin tehdä jopa siten, että oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen säilyy työskentelystä huolimatta.

On luonnollista, että työkyvyttömyyseläkkeellä työskentelyyn on joitakin rajoituksia ja pelisääntöjä -toisin kuin vanhuuseläkkeellä työskentelyyn, jota ei millään tavalla rajoiteta. Onhan työkyvyttömyyseläkkeen tarkoitus nimenomaan turvata toimeentulo silloin, kun työelämässä jatkaminen ei sairauden tai vamman vuoksi ole mahdollista.

Työskentelyn mahdollistaminen ja työhön paluun tukeminen on tärkeää myös työkyvyttömyyseläkkeellä oleville.

Kun työkykyä on jäljellä, osatyökyvyttömyyseläke on joustava vaihtoehto

Osatyökyvyttömyyseläke on ensisijainen eläkemuoto silloin, kun työkykyä on vielä jäljellä ja työskentelyä on tarkoitus osittain jatkaa. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä voi myös ansaita enemmän kuin täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen edellytyksenä on vähintään 40 % työkyvyn heikentymä sairauden tai vamman vuoksi. Työansioiden tulee pienentyä vastaavassa suhteessa kuin työkyky on heikentynyt. Ansioita osatyökyvyttömyyseläkkeellä voi siis olla 60 % vakiintuneesta ansiotasosta ilman, että ansioilla on vaikutusta eläkkeen maksamiseen.

Työhön voi palata myös täyttä työkyvyttömyyseläkettä saava

Täydellä pysyvällä työkyvyttömyyseläkkeellä sekä kuntoutustuella (eli määräaikaisella täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä) voi myös työskennellä, mutta sallittu työansioiden määrä on pienempi.

Työkyvyn heikentymän tulee olla vähintään 60 % ja työansioiden tulee alentua gvastaavasti . Toisin sanoen ansioita voi täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä olla enintään 40 % vakiintuneesta ansiotasosta ilman, että ansioilla on vaikutusta eläkkeen maksamiseen.

Työskentelyä työkyvyttömyyseläkkeellä siis rajoittaa ansaintaraja, joka määrittää ansioiden enimmäismäärän. Sallittu työansioiden määrä per kuukausi on kullekin yksilöllinen ja se määräytyy eläkettä edeltävien vuosien keskiansioista.

Mikäli edeltävää työhistoriaa on vähän ja ansaintaraja sen vuoksi jää pieneksi, saa työkyvyttömyyseläkkeellä aina ansaita 976,59 euroa kuukaudessa (vuoden 2024 taso).

Tämä ansaintaraja on Kelan ja työeläketoimijoiden yhteinen vähimmäisansaintaraja ja perustuu erillislakiin (laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluun edistämisestä), joka on voimassa vuoden 2024 loppuun. Lain jatkamista pohditaan parhaillaan.

Kevan eläkkeensaajat voivat tarkistaa oman yksilöllisen ansaintarajansa Omat eläketietosi- palvelusta tai eläkepäätökseltä. Keva myös ilmoittaa vuosittain osatyökyvyttömyyseläkettä saaville mikä on tulevan vuoden ansaintaraja.

Mitä jos sallittu ansaintaraja ylittyy?

Eläkkeensaajan tulee itse seurata työansioitaan ja ilmoittaa eläkelaitokselle palaamisestaan ansiotyöhön. Eläkevakuuttaja seuraa myös eläkkeensaajien työansioita. Ansaintatiedot tulevat työnantajan tulorekisteri-ilmoitusten myötä myös työeläkevakuuttajalle kuukausittain.

Ansaintarajat ylittävä työskentely on myös mahdollista, mutta silloin eläke tulee jättää lepäämään eli sen maksaminen keskeytetään. Työkyvyttömyyseläke voi olla lepäämässä 3 kuukauden – 2 vuoden ajan.

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön palaamista on haluttu kannustaa siten, että eläkkeen ollessa lepäämässä eläkeoikeus kuitenkin säilyy, eikä työkykyä arvioida uudestaan, vaikka eläkkeensaaja pystyisi työskentelemään enenevästi. Vasta kahden vuoden maksimiajan jälkeen työkyvyttömyyseläke voidaan lakkauttaa, jos työskentely jatkuu ja ansioita edelleen on ansaintarajat ylittävästi.

Satunnaisilla 1–2 kuukauden ansiorajan ylityksillä ei ole vaikutusta eläkkeen maksamiseen, vaan ne voidaan katsoa työhön paluun yritykseksi, työkokeiluksi. Vasta kolmen kuukauden yhdenjaksoinen ansiorajojen ylitys voi johtaa eläkkeen lepäämään jättämiseen.

Työkyvyttömyyseläkkeellä on siis hyvinkin mahdollista työskennellä ja jopa palata pysyvästi työhön. Yksilölle näiden mahdollisuuksien tunteminen ja hyödyntäminen voi antaa hyvinkin paljon joustoa ja parempaa toimeentuloa.

Eläkkeellä työskentely kartuttaa myös lisää vanhuuseläkettä.

Keva palvelee työkyvyttömyyseläkkeensaajaa

Jos olet työkyvyttömyyseläkkeellä, täydellä tai osalla, ja pohdit työskentelyä, niin Kevan Omat eläketietosi -palvelussa voit:

  • tarkistaa milloin tahansa oman henkilökohtaisen ansaintarajasi.
  • seurata ansioiden kehitystä kuukausitasolla. Näet kaikki tulorekisteriin ilmoitetut ansiosi yhteenlaskettuina, vaikka sinulla olisi useampi työnantaja tai ansioiden lähde.
  • pyytää eläkkeesi lepäämään jättämistä työansioiden ylittäessä ansaintarajasi.
  • tiedustella muuta eläkkeesi maksamiseen tai lepäämään jättämiseen liittyvää asiaa tietoturvallisesti.

Loppuvuodesta 2023 alkaen eläkkeensaajat ovat myös saattaneet saada Kevasta ansioiden ylittymistä ennakoivan tiedotteen. Tiedote lähetetään niille eläkkeensaajille, joiden tulorekisteriin ilmoitetut ansiot ovat jo ylittyneet kahdelta peräkkäiseltä kuukaudelta.

Tiedote lähetetään, jotta eläkkeensaaja pystyisi ennakoivasti reagoimaan mahdolliseen kolmen kuukauden yhdenjakoiseen ylitykseen ja sen seurauksena eläkkeen lepäämään jättämiseen.

Tiedotteen saatuaan eläkkeensaaja voi vähentää työskentelyä siten, että ansiot eivät ylitä sallittua ansaintarajaa tai vaihtoehtoisesti pyytää eläkkeen lepäämään jättämistä. Ennakoivasti toimien eläkkeensaaja voi välttää perusteetta maksetun eläkkeen takaisinperinnän.


Sivuillamme myös

Työskentely työkyvyttömyyseläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä

Työnteko eläkkeellä ja ansaintarajat

Omat eläketietosi -palvelu

Osatyökyvyttömyyseläke ja osakuntoutustuki

Työkyvyttömyyseläke ja kuntoutustuki

Kirjottaja Merja Paananen
Merja Paananen Eläkejohtaja, työkyvyttömyyseläkkeet

Kirjoitan työkyvystä ja työkyvyttömyydestä, eläketurvasta ja työurien jatkamisesta.

Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia