Jos työntekijäsi työkyky heikkenee 

Työkyky on aina monen tekijän summa. Joskus toimintakyky ja terveys heikkenevät ennakoivista toimista huolimatta. Nämä tilanteet on tärkeää havaita ja reagoida hyvissä ajoin, jotta sujuvaa työssä jatkamista tai työhönpaluuta voidaan tukea oikea-aikaisesti ja oikeilla toimilla. 

Kevasta saat tietoa ja työkaluja työssä jatkamisen ja työhön paluun tukemiseen:

 • Tutustu aktiivisen tuen toimintamalliin ja Kevan tukeen
 • Huolehdi sujuvasta yhteistyöstä työterveyshuollon kanssa: Työterveysyhteistyön kehittäminen
 • Tietoa ja hyödyllisiä ohjeita työntekijäsi työkyvyn tukemiseen saat myös Kevan Oppimisympäristön oppimiskokonaisuuksista, mm.
  • Työkyvyn tuen perusteet – tue henkilöstösi työkykyä
  • Korvaavan työn valmistelu
  • Masennus ja työuupumus.
 • Hyödynnä HR-toimijoille, esihenkilöille ja työterveyshuolloille Työkykypolkuja-oppimispeliä. Pelin avulla tarkastellaan organisaation omia toimintamalleja osatyökykyisen työntekijän työssä jatkamisen ja työhön palaamisen tukemisessa. Oppimispeli sopii hyvin esimerkiksi aktiivisen tuen mallin tai strategisen työkykyjohtamisen tavoitteiden läpikäymiseen.  
 • Jos nykyisessä työssä jatkaminen ei ole mahdollista, selvitä työntekijän kanssa ammattillisen kuntoutuksen mahdollisuudet.

Ammatillinen kuntoutus työssä jatkamisen tukena

Ammatillisella kuntoutuksella on suuri merkitys työntekijän työkyvyn tukemisessa. Noin kolme neljästä Kevan tukeman ammatillisen kuntoutuksen asiakkaasta jatkaa työelämässä. Ammatillisen kuntoutuksen avulla voidaan vähentää sairauspoissaoloja ja niistä aiheutuvia kustannuksia.

Ammatillisen kuntoutuksen keinoin, esimerkiksi työkokeilun, työhönvalmennuksen tai uudelleenkoulutuksen avulla, työntekijä voi siirtyä terveydentilalle paremmin soveltuviin tehtäviin tai hänen on helpompi palata omaan työhönsä pitkän sairausloman jälkeen. Vaikka sairaus estäisi nykyisessä työssä jatkamisen, löytyy usein muita työtehtäviä, joihin työkykyä riittää.

Toimi näin - vinkit esihenkilöille

Jos havaitset, että työntekijälläsi on vaikeuksia selviytyä työssään:

 • ota asia heti puheeksi
 • selvitä voiko nykyistä työtä keventää työjärjestelyiden avulla
 • tarvittaessa kartoita organisaatiosi mahdollisuudet työnkuvan muutoksiin tai uudelleensijoitukseen yhteistyössä henkilöstöpalveluiden kanssa
 • pitäkää verkostoneuvottelu (pdf) yhdessä työntekijän, työterveyshuollon ja tarvittaessa henkilöstöpalveluiden edustajan, esimerkiksi työkykykoordinaattorin kanssa
 • pohtikaa kuntoutussuunnitelmaa laatiessa, millä ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteellä (esim. työkokeilu, työhönvalmennus, koulutus) työntekijä voisi jatkaa työssä.

Keskustelusta kuntoutukseen - näin kuntoutusprosessi etenee työpaikalla

ammatillinen kuntoutus uusi.PNG

Kuntoutuksen hyödyt työnantajalle

Työnantajalle ei tule työntekijän ammatillisesta kuntoutuksesta kuluja. Kun työntekijän työkyky ja työtehtävät ovat tasapainossa, sairauspoissaoloja on vähän, työt sujuvat osaavan työntekijän käsissä, eikä rekrytointikulujakaan aiheudu.

Ammatillinen kuntoutus on myös hyvä keino tukea työntekijäsi työhön paluuta, jos hän on palaamassa kuntoutustuelta työhön. Kuntoutustuelta työhön palatessa työnantaja säästää varhaisesta eläköitymisestä aiheutuvissa kustannuksissa kuntoutumishyvityksen verran.

Lisätietoja

Kun tarvitset lisätietoja palvelusta, ota yhteyttä omaan asiakaspäällikköösi tai työnantajien puhelinneuvontaan.

Eläkeratkaisut työkyvyttömyystilanteissa

Työntekijän tullessa osittain tai kokonaan työkyvyttömäksi työhönsä, työkyvyttömyyseläke turvaa hänen toimeentulonsa.

Osatyökyvyttömyyseläkeratkaisut tukevat työntekijöiden työssä jatkamista ja määräaikaiset kuntoutustukiratkaisut työntekijöiden paluuta kokoaikaiseen työhön, joten ne säästävät työnantajan työkyvyttömyyskustannuksia.

Asiantuntijamme neuvovat sekä henkilö- että työnantaja-asiakkaitamme eläkkeen hakemiseen ja työhön palaamiseen liittyvissä kysymyksissä:

Käsittelemme työkyvyttömyyseläkehakemukset viivytyksettä ja asiantuntemuksella, ja työkyvyttömyyseläkehakemuksen yhteydessä selvitämme myös työntekijän oikeuden ammatilliseen kuntoutukseen.

Ratkaisuasiantuntijat osallistuvat työnantajayhteistyöhön muiden Kevan asiantuntijoiden kanssa ja tuottavat tarvittaessa työnantajille tietoa työkyvyttömyyseläkehakemusprosessin toimivuudesta.

Työkyvyttömyyseläkkeisiin liittyviä tilastotietoja voit tarkastella työnantajan verkkopalvelun Avaintiedot-palvelussa. Avaintiedoissa voit myös vertailla oman työpaikkanne tietoja muihin organisaatioihin.

Lisätietoja

Haluatko lisätietoja työkyvyttömyyteen liittyvistä eläkeratkaisuista Neuvontanumeromme ja muut työnantajayhteistiedot löytyvät täältä: Työnantaja-asiakkaan neuvontapalvelu

Työkykyprosessit organisaatiomuutoksessa

Onko työntekijäsi siirtymässä hyvinvointialueelle ja hänellä on haastetta työkyvyssään, työssä selviytymisessä, hän on sairauspoissaololla, kuntoutuksessa, kuntoutustuella, osakuntoutustuella tai hänelle on sovittu työjärjestelyitä työkyvyn tukemiseksi? Katso ohjeemme työnantajalle: