Ryhmähenkivakuutusta vastaava taloudellinen tuki

Kevan jäsenyhteisö voi ottaa ryhmähenkivakuutusta vastaavan taloudellisen tuen Kevasta. Taloudellinen tuki on kertakorvaus, joka maksetaan kuntatyönantajan palveluksessa olleen työntekijän kuoltua.

Taloudellisen tuen maksu edelliseltä kalenterivuodelta vahvistetaan tammikuussa. Taloudellisesta tuesta ei makseta ennakoita. Taloudellisen tuen toteutuneet kustannukset jaetaan sen ottaneille jäsenyhteisöille palkkasummien suhteessa.

Taloudellisen tuen piiriin kuuluu työ- ja virkasuhteessa tehty työ sekä eläinlääkäreiden toimenpidepalkkiot. Taloudellisen tuen piiriin eivät kuulu omais- ja perhehoitajat, luottamushenkilöt tai toimeksiantosopimukset. 

Taloudellisen tuen maksu 

Vuosi

Palkkasummasta laskettava taloudellisen tuen maksu *)

2024

arvio 0,034 %

2023

0,0265 %

2022

0,0333 %

2021

0,0249 %

2020

0,0324 %

2019

 0,0299 %

 *) Taloudellisen tuen laskennassa käytettävään palkkasummaan sisältyy työ- ja virkasuhteisten ansiot ja eläinlääkäreiden toimenpidepalkkiot

Taulukosta näet esimerkit vuoden 2021 taloudellisen tuen maksun kokonaismäärästä palkkasummaltaan eri kokoisilla työnantajilla:

Jäsenyhteisön taloudellisen tuen alaiset palkat yhteensä (euroa) *)

Taloudellisen tuen maksu 2021 euroa **)

1 000 000

250

5 000 000

1250

10 000 000

2500

20 000 000

5000

50 000 000

12 500

100 000 000

25 000

*) Taloudellisen tuen laskennassa käytettävään palkkasummaan sisältyy työ- ja virkasuhteisten ansiot ja eläinlääkäreiden toimenpidepalkkiot

**) Taloudellisen tuen maksun yhteissumma pyöristettynä.

Tutustu tarjoukseemme taloudellisesta tuesta:

Tarjous taloudellisesta tuesta 31012024.pdf (242 kb)

Ryhmähenkivakuutus koskee kaikkia niitä työnantajia, joita sitovassa työehtosopimuksessa on ryhmähenkivakuutusta koskevat määräykset.

Ryhmähenkivakuutuksen hoidosta ja maksujen perimisestä vastaavat usein vakuutusyhtiöt.

Jos haluat ottaa taloudellisen tuen Kevasta, tai tarvitset lisätietoa, ota meihin yhteyttä sähköpostitse elakevakuutusmaksut(at)keva.fi.