Eläkkeet Työkyky
Tom Lindholm:

Odottavan aika on pitkä – mutta sitä voi jouduttaa

Blogi 13.9.2021 Tom Lindholm
Eläkkeet Työkyky

Työkyvyttömyyseläkkeiden tai muiden hakijan työkyvyn arviointiin perustuvien hakemusten käsittely ei aina etene toivotulla aikataululla. Hakijalla on usein huoli omasta toimeentulostaan ja hän toivoo saavansa eläkepäätöksen mahdollisimman nopeasti. Nopea ja tehokas hakemuksen käsittely on sekä hakijan että Kevan yhteinen toive. Mitkä kaikki asiat siihen vaikuttavat ja miten käsittelyä voi nopeuttaa?

Hakemusprosessiin kytkeytyy useita vaiheita ja toimia, jotka joko edistävät tai hidastavat asiankäsittelyä. Jokainen käsitelty hakemus on myös ainutkertainen: eteen voi tulla uusia ja erilaisia asioita, jotka viivästyttävät käsittelyä.

Käyn tässä kirjoituksessa lyhyesti läpi hakemuskäsittelyn eri vaiheita sekä mahdollisia syitä siihen, miksi hakemusasian eteenpäin vieminen kestää joskus kauemmin kuin asiakas toivoisi.

Ja jotta odottavan aika ei olisi niin pitkä, mukana myös käytännön vinkkejä, joilla eläkkeenhakija voi edesauttaa oman asiansa käsittelyaikaa.

Mitä kautta hakemus kannattaa lähettää ja miten?

Käsittelyaikaan vaikuttaa jo se, mitä kautta ja millaisena hakemus saapuu Kevaan.

Jos hakemus tehdään paperisena, kestää sen saapuminen kauemmin kuin jos se tehtäisiin sähköisesti. Viivettä syntyy lisää, jos hakemus on toimitettu Kevan sijasta Kansaneläkelaitokseen tai toiseen eläkelaitokseen. Aikaa hupenee muutama päivä ennen kuin tieto hakemuksesta saadaan Kevaan.

VINKKI 1: Tee hakemus verkkopalvelussa. Sähköinen hakemus tulee aina nopeammin perille ja etenee siten myös rivakammin käsittelyyn. Tarkista myös se, että lähetät hakemuksen oikeaan laitokseen.

Onko hakemuksessa kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet mukana?

Mikäli hakemuksesta puuttuu jotain tietoa asian käsittelemiseksi, asiantuntijamme ovat aina yhteydessä hakijaan. Tämä kuitenkin taas pidentää hakemuksen käsittelyaikaa.

Kaikista eniten hakemuksen käsittelyä tehostaa se, että kaikki asiakirjat - hakemus ja kaikki tarvittavat liitteet - ovat kerralla koossa.

Esimerkiksi jos eläkelaitokseen saapuu työkyvyttömyyseläkehakemus tai muu hakijan työkyvyn arviointiin perustuva hakemus, mutta hakemuksen liitteenä vaadittava ajantasainen B-lääkärinlausunto puuttuu, ei hakemuksen käsittely vielä käynnisty.

B-lausunto, tieto hakijan terveydentilasta, tarvitaan aina, jotta työkyvyn arviointiin perustuvan hakemuksen käsittely voi alkaa, ja se puuttuu yllättävän usein. B-lausunto toimitetaan Kevaan työterveyshuollosta, Kelasta tai hakijan toimesta, ja sitä on siis odotettava.

Tällä odotusajalla on useamman päivän vaikutus hakemuksen käsittelyaikaan. Yksittäisissä tapauksissa viive voi olla useita viikkoja.

VINKKI 2: Toimita sekä hakemus että ajantasainen B-lääkärinlausunto eläkelaitokseen samaan aikaan ja tee se sähköisenä verkkopalvelussa. Varmista ja kysy myös lääkärissä käydessä, miten, mihin ja milloin B-lausunto toimitetaan.
 

Kun hakemuskäsittely etenee, ratkaisijat tekevät koosteen hakijan tilanteesta ja työkyvystä. Tässä hyödynnetään muita myös lisätietoa antavia asiakirjoja: onko hakijan kanssa käyty työterveysneuvotteluja, selvitelty työn muokkaamisen ja uudelleensijoituksen mahdollisuudet ja onko työnantajalta saatu kuvaus hakijan työstä ja siitä selviytymisessä.

Nämä kaikki ovat olennaisia tietoja hakemusasian käsittelyssä, paitsi hakemuksen nopean läpimenoajan, myös mahdollisimman tarkan työkykyarvion takia.

VINKKI 3: Toimita hakemukseen liitteeksi työnantajan kanssa käydyt dokumentoidut keskustelut ja mahdollisuuksien mukaan työnantajan kuvaus työssä selviytymisestä. Tällöin kaikki tarvittavat asiakirjat ovat heti koossa mahdollisimman hyvän ja oikeudenmukaisen kokonaisarvion tekemiseen.
 

Kun hakijan työkyky on arvioitu, annamme päätöksen mahdollisimman ripeästi – pyrimme aina siihen, että asiakkaidemme toimeentuloon ei tulisi katkoksia.
 

Kirjottaja Tom Lindholm
Tom Lindholm Työkykypäällikkö Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia