Läs anvisningar för sommaren om du studerar med stöd från Keva

Arbetsförmåga
Arbetsförmåga

Sommaren medför ofta förändringar i studierna. Om du studerar med stöd från Keva rekommenderar vi att du utnyttjar sommaren för att främja dina studier.

En av metoderna inom yrkesinriktad rehabilitering är omskolning till ett nytt yrke eller tilläggsutbildning för det nuvarande yrket. Målet är att rehabiliteringsklienten efter utbildningen ska kunna fortsätta i arbetslivet i ett arbete som är lämpligt med tanke på hens hälsotillstånd.

Utbetalning av rehabiliteringspenning och -tillägg under sommaren

Vi betalar rehabiliteringsförmån till dig också för sommarmånaderna om dina studier på heltid ännu fortsätter på hösten.

Vi rekommenderar att du främjar dina studier också på sommaren. Du kan till exempel studera på distans eller göra arbetspraktik som hör till studierna.

Du kan också gå på oavlönad arbetsprövning för att få arbetserfarenhet av den bransch som dina studier gäller. Om du vill gå på arbetsprövning, sök först en lämplig arbetsprövningsplats och kom med arbetsgivaren överens om detaljerna. Skicka sedan uppgifterna om arbetsprövningen till Keva med en ansökan om rehabiliteringsplan i tjänsten Min pension. Efter att vi har godkänt din plan tecknar vi en olycksfallsförsäkring för dig för den oavlönade arbetsprövningen.

Lönearbete på sommaren

Du kan förvärvsarbeta vid sidan av dina studier och få rehabiliteringsförmån förutsatt att inkomsterna inte överskrider din inkomstgräns och arbetet inte fördröjer studierna. Om inkomstgränsen överskrids ändras rehabiliteringspenningen till partiell rehabiliteringspenning eller också betalas den inte ut alls. Förmåner som betalats till för stort belopp måste vi återkräva.

Under sommaren får din inkomstgräns undantagsvis överskridas under högst två månader. Om din inkomstgräns endast överskrids under två sommarmånader inverkar inkomsterna inte på utbetalningen av rehabiliteringsförmånen och du behöver inte kontakta Keva.

Om din inkomstgräns överskrids under tre månader på sommaren, meddela Keva detta. Då kan inkomsterna inverka på utbetalningen av din förmån. Din aktuella inkomstgräns ser du enkelt i tjänsten Min pension.

Dröjsmål med utexaminering av grundad anledning

Om din utexaminering fördröjs, gör då tillsammans med läroanstalten eller representanten för läroavtalsbyrån upp en plan på hur och enligt vilken tidsplan du kan slutföra dina studier.

Av grundad anledning kan vi bevilja förlängning av stödet för studierna. För att vi ska kunna pröva ärendet, skicka en ansökan om en rehabiliteringsplan (som gäller fortsättning av studierna) till Keva via tjänsten Min pension. Foga till ansökan uppgifterna om de studier du redan har avlagt och den skriftliga plan på slutförandet av studierna som du har gjort upp med läroanstalten. Skriv i planen de studiehelheter som saknas och tidsplanen för avläggandet av dem samt den uppskattade tidpunkten för utexaminering.

Kom ihåg att skicka anmälan om studier på hösten

När studierna fortsätter i augusti–september, skicka e-blanketten Anmälan om hur studierna framskrider till Keva i tjänsten för skyddade blanketter på adressen https://turvaposti.keva.fi/opintoilmoitus. Bifoga uppgifterna om dina studieprestationer. Sedan fattar vi beslut om rehabiliteringsförmånen för följande läsår. Du får ett brev med ytterligare information av oss under sommaren.