Kevas evenemang och nätverk förnyades

Keva Tjänster
Keva Tjänster

Vi har förnyat Kevas nätverks- och evenemangsverksamhet. Kevas evenemang och nätverk bildar nu en helhet med olika typer av aktiviteter: infosnuttar, onlineutbildning och nätverk.

Infosnuttarna är ett enkelt och snabbt sätt att uppdatera eller repetera sina kunskaper om arbetspensionsförsäkring, yrkesinriktad rehabilitering eller arbetsmiljöledning.

Kevas utbildningar ger praktisk och aktuell forskningsinformation och verktyg för att stödja arbetsmiljöledning och pensionsförsäkring.

Kevas pensionswebbinarier är avsedda för personer som närmar sig pensionsåldern och andra intresserade i den offentliga sektorn, oavsett om du är anställd i kommunsektorn eller i ett välfärdsområde, hos staten, kyrkan, FPA eller Finlands Bank.

Kevas utbildningar för fackförbundsaktörer är avsedda för huvudförtroendemän, vice huvudförtroendemän och förtroendemän samt andra fackförbundsaktörer och personer inom arbetarskyddsorganisationer.

Nätverkens verksamhet har också effektiviserats. Det långvariga riksomfattande nätverket för utveckling av arbetsmiljöledning har avslutats. Nätverksverksamheten kommer dock att fortsätta i de regionala nätverken och i välfärdsområdenas nätverk.

Nätverksmötena fokuserar på aktuella frågor kring arbetsmiljöledning, man lär av varandra och utvecklar verksamheten tillsammans. I nätverken utnyttjas produkterna av projektet Hållbart arbetsliv och utvecklas allt bättre verktyg som stöd för arbetsmiljöledning tillsammans med nätverksmedlemmarna och sakkunniga.