Palvelut Työkyky
Maija Träskelin:

Hyvät kysymykset ohjaavat oikeiden asioiden äärelle myös työkyvyn johtamisessa

Blogi 21.2.2019 Maija Träskelin
Palvelut Työkyky

Työkykyä voi ja kannattaa johtaa strategisesti, kuten muitakin organisaation olemassaolon kannalta tärkeitä asioita. Jotta asioita voitaisiin menestyksekkäästi johtaa, tarvitaan tietoa.

Johtamalla työkykyasioita strategisesti voit aktiivisesti vaikuttaa työkyvyttömyydestä aiheutuviin kustannuksiin ja työssäolopäivien lisäämiseen. Samalla vaikutat siihen, että henkilöstösi työkyky säilyy hyvänä, mikä osaltaan takaa laadukkaat palvelut ja tyytyväiset asiakkaat.

Tärkeä lähtökohta on tieto. Mikä tahansa tieto ei kuitenkaan auta, vaan sen tulisi vastata niihin tarpeisiin ja tavoitteisiin, joita organisaatiolla kussakin tilanteessa on. Jos tiedon tarvetta ei säännöllisesti pohdita tai sitä ei analysoida tarkemmin, ei tieto välttämättä palvele parhaalla mahdollisella tavalla, jos ollenkaan.

Mitä selkeämpää, tarkempaa ja ilmiötä kuvaavampaa tieto on, sitä helpompaa asioihin on tarttua ja niihin vaikuttaa.

Tunnista, ymmärrä, tarkastele

Kun kustannuksiin halutaan vaikuttaa, täytyy ensinnäkin tunnistaa, mistä kustannukset aiheutuvat. Hyviä kysymyksiä tämän tarkasteluun ovat esimerkiksi:

 • Miltä näyttävät sairauspoissaolokustannuksemme?
 • Kohdentuvatko ne vaikkapa tiettyihin ammattiryhmiin tai toimialoihin?
 • Kuinka paljon meillä on tietyn pituisia sairauspoissaolojaksoja?
 • Painottuvatko jaksot esimerkiksi pitkiin tai lyhyisiin sairauspoissaoloihin?

Toiseksi on ymmärrettävä, minkälaisia prosesseja näihin kustannuksiin liittyy. Silloin kannattaa pohtia esimerkiksi seuraavia seikkoja:

 • Miten toimii organisaatiomme työkykyä tukeva toimintatapa?
 • Ovatko eri toimijoiden roolit ja vastuut siinä selvillä?
 • Ovatko esimiehet ja koko henkilöstö riittävän tietoisia toimintatavasta?

Mitä tarkemmalla tasolla tiedämme kustannusten syyn, sitä paremmin pystymme myös tunnistamaan prosessit tai niiden osat, joissa homma sakkaa.

Kolmanneksi on vielä tarkasteltava sitä, minkälaisella johtamisella näihin asioihin vaikutamme. Tällöin voi arvioida vaikkapa:

 • Minkälaisia tavoitteita olemme asettaneet?
 • Miten seuraamme ja arvioimme niiden toteutumista?
 • Ovatko johtamisjärjestelmän roolit ja vastuut selkeät, jotta toimintamme edistää yhteistä suuntaa?

Kun tiedät, voit vaikuttaa

Kevan Avaintiedot-palvelu on mainio apuväline työkyvyttömyydestä aiheutuvien kustannusten tunnistamiseen: saat tarkempaa tietoa itse kustannuksista ja myös ilmiöistä niiden taustalla.

Usein suurin hyöty saadaan, kun kustannuslukuja tarkastellaan jo tietyt kysymykset mielessä. Organisaatiolla itselläänhän on paras tieto ja tuntuma siitä, miten henkilöstö voi ja miten se kykenee vastaamaan työn haasteisiin. Avaintietojen avulla näitä tuntemuksia ja tietoa voidaan todentaa ja tarkentaa.

Voit esimerkiksi selvittää tarkemmin, mistä suurimmat kustannukset aiheutuvat rajaamalla tietoa vaikkapa tiettyihin ammattiryhmiin, sairauspoissaololuokkaan tai toimintayksiköihin. Lukuja tutkimalla voi nousta esille myös yllätyksiä – havahdutaan näkemään asioita, joita ei aikaisemmin ollut huomattu.

Hyvänä vertailukohtana omiin tietoihin toimii palvelusta saatava verrokkiaineisto, joka auttaa suhteuttamaan omaa tulosta suhteessa muihin työnantajiin. Tällöin voi arvioida esimerkiksi:

 • Ovatko kustannuksemme suuremmat vai pienemmät kuin muilla organisaatioilla?
 • Mistä tämä saattaisi johtua?
 • Minkälaisiin asioihin meidän tulisi jatkossa kiinnittää huomiota?

Avaintiedot-palvelu toimii näppäränä apurina strategisen toiminnan seurannassa. Sen avulla tuloksellisuutta voi mitata säännöllisesti sekä arvioida tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta.
Pitkäjänteisellä toiminnan seuraamisella varmistat muun muassa sen, että tekemillänne toimenpiteillä on vaikuttavuutta eli olette panostaneet toiminnassanne juuri oikeisiin asioihin.


Lue lisää

Kevan Avaintiedot-palvelu
Avaintiedot-webinaarit
Hallitse työkyvyttömyyskustannuksia

 

Kirjottaja Maija Träskelin
Maija Träskelin Hankejohtaja

Kirjoitan työstä ja hyvinvoinnista tavoitellen sujuvaa työn arkea.

Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia