Työelämä Työkyky
Kaisa Hakkarainen:

Jatkuva oppiminen edistää työkykyä

Blogi 7.9.2022 Kaisa Hakkarainen
Työelämä Työkyky

Aloitin keväällä osittain uudessa tehtävässä. Työssäni jatkuvat yhä vanhat, jo osaamani tehtävät, mutta niiden lisäksi tehtävänkuvani laajeni minulle uusiin osa-alueisiin. Muutos oli innostava. Uuden oppiminen ja oman osaamisen kehittäminen tuntui ja tuntuu yhä hyvältä. Mitä seikkoja työpaikoilla on otettava huomioon, jotta jatkuva oppiminen olisi mahdollista kaikille?

Uusien tehtävien haltuunotosta ja oppimisesta huolehdittiin työyhteisössämme hyvin! Olimme keskustelleet esihenkilöni kanssa urasuunnitelmistani jo kehityskeskustelussa, jossa toin esille tämän uuden roolin ja kiinnostukseni siihen omana toiveenani. En siis joutunut uuden haasteen eteen yllättäen, vaikka sen sisältämät asiat lopulta tulivatkin eteen nopealla aikataululla.

Uuteen tehtävään suunniteltiin myös tarvittavaa koulutusta, jossa erityisen tärkeänä osana oli tehtävässä pidempään toimineen työkaverin tarjoama tuki.

Oli huikeaa aloittaa uusien haasteiden parissa, kun oli myös mahdollisuus kilauttaa kaverille, mikäli oma osaaminen ei riittänyt. Vertaistukea sain myös muilta samoissa uusissa tehtävissä aloittaneilta, mikä sekin osaltaan vahvisti oppimista ja toi varmuutta omaan tekemiseen.

Samalla kun pohdin, mitä uutta minun pitää oppia, pohdin myös sitä, mitä kaikkea nyt jo osaan ja mitä vahvuuteni ovat. Olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ja oppimisesta puhuminen olivat hyvä perusta, jonka päälle oli helppo oppia uutta.

Pääsin ja pääsen jakamaan vahvaa osaamistani kollegoilleni. Erilaisia osaamisiamme jakamalla opimme varmasti kaikki ja todennäköisesti kehitämme myös uutta. Oppiminen ei toki ole vielä loppunut eikä tule loppumaan, työelämä on jatkuvaa oppimista. Onneksi.

Oppimista työpaikoilla täytyy johtaa

Oppiminen on tärkeä työkykyä ylläpitävä ja edistävä tekijä. Jokaisessa organisaatiossa olisi syytä pohtia, miten työntekijöiden jatkuvasta oppimisesta huolehditaan ja miten oppimisen keinoin pidetään yllä ja vahvistetaan työkykyä. Kaikkien työntekijöiden kannattaisi myös itse pysähtyä ajoittain pohtimaan mitä ovat vahvuuteni, mitä osaan ja mitä haluan oppia.

Oman osaamisen kehittäminen kuuluu kaikille: jokaiselle työntekijälle tulisi laatia oppimisen suunnitelma tai oppimispolku.

Omien vahvuuksien hyödyntäminen ja uuden oppimisen mahdollistuminen pitävät yllä motivaatiota ja tuovat osaltaan merkityksellisyyttä työhön. Samalla kun jokaisen kohdalla mietitään uuden oppimista, on yhtä tärkeää tunnistaa olemassa oleva osaaminen ja miettiä keinoja sen jakamiseen. Yhdessä oppiminen ja vertaistuki kehittävät yksilöiden lisäksi koko organisaatiota.

Paljon opitaan ihan työtä tekemällä. Tämä oppiminen täytyy kuitenkin tehdä näkyväksi – siitä täytyy puhua! Jatkuvaa oppimista tukevassa organisaatiossa oppimiseen kannustetaan ja oppiminen nähdään tärkeänä elinehtona organisaation menestykselle.

Oppimiselle täytyy myös antaa aikaa ja resursseja. Uuden asian haltuunotto ei tapahdu ilman aikaresurssia, vaikka oppimiseen ei varsinaisia koulutuspäiviä tarvittaisikaan. Jatkuva oppimisen tulee siis olla suunnitelmallista ja sille tulee myös mahdollistaa sen vaatima aika.

Oppimisen starttipaketti ja Kompassi-työkirja avuksi osaamisen kehittämiseen

Koska jatkuva oppiminen on keskeistä työntekijöiden työkyvyn edistämisessä, me Kevassa kannustamme ja autamme asiakasorganisaatioitamme löytämään keinoja jatkuvan oppimisen mahdollistamiseksi - samalla omaa osaamistamme kehittäen.

Kannustamme kaikkia ammatista ja työpaikasta riippumatta säännöllisesti tutkailemaan omaa osaamistaan, omia kiinnostuksen kohteitaan ja mitä osaamista olisi hyvä vielä kehittää!

Hyödynnä oppimiseen tuottamaamme materiaalia:
 

 • TYÖ2030 oppimisen starttipaketti - sisältää viisi askelta oppimisen käynnistämiseen työpaikoilla:
   1. Puhu oppimisesta
   2. Mahdollista oppiminen
   3. Kehittäminen kuuluu kaikille
   4. Jaa osaamista
   5. Tue yksilöä

Starttipaketin avulla oppimisessa päästään vähintäänkin hyvään alkuun! Sen kysymykset kannattaa esihenkilöiden käydä läpi ajatuksella ja viedä ajatukset käytäntöön, mikäli näitä käytäntöjä ei jo ole. Pieniltäkin tuntuvilla teoilla, kuten vaikka oppimisesta puhumisella, voi olla yllättävän iso oppimisen kulttuuria kehittävä vaikutus. Ja kun jatkuva oppiminen saadaan työpaikalla vauhtiin, ruokkii innostus uuden oppimisesta ja oppimisen huomaamisesta asiaa todennäköisesti yhä vain eteenpäin.

Lataa tästä: TYÖ2030 Oppimisen starttipaketti (pdf)
 

 • Kompassi-työkirja – tunnista osaamisesi ja kehittämiskohteesi ja hyödynnä vahvuutesi

Kompassi-työkirja auttaa tunnistamaan omaa osaamista ja vahvuuksia ja tekemään niitä näkyväksi. Työkirja auttaa myös omien muutosvalmiuksien tunnistamisessa sekä pohtimaan oman työuran suuntaa ja löytämään keinoja rakentaa työurasta juuri itselle sopiva. Kompassi-työkirja kannustaa keskustelemaan jokaisen osaamisista työyhteisössä ja sitä voi käyttää esimerkiksi kehitys- tai osaamisen kehittämisen keskustelujen työkaluna.

Lataa tästä: Kompassi-työkirja (pdf) 

 


Lue lisää oppimisesta, osaamisen kehittämisestä ja työuran rakentamisesta:

Kirjottaja Kaisa Hakkarainen
Kaisa Hakkarainen Asiakaspäällikkö Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia