Keva Työelämä Eläkkeet
Merja Paananen:

Mikä on työnantajan rooli, kun työntekijä hakee työkyvyttömyyseläkettä?

Blogi 14.6.2018 Merja Paananen
Keva Työelämä Eläkkeet

Eläkkeelle jääminen on edelleen joillakin työpaikoilla tabu. Asiaa ei rohjeta ottaa puheeksi, ikään kuin tiedustelu eläkkeelle jäämisen ajankohdasta olisi yksityisasioista utelemista. Vielä hankalampaa aiheesta on keskustella, kun työntekijä hakee eläkettä terveydentilansa heikentymisen vuoksi.

Työnantajilta kuulee joskus kritiikkiä siitä, miksei heitä informoida menossa olevasta työkyvyttömyyseläkkeen hakemisesta tai miksei työnantajan mielipidettä kysytä aina, kun työkyvyttömyyseläkettä haetaan. Selitys löytyy tietosuojavaatimuksista ja eläkelaista.

Työkyvyttömyyseläkehakemuksissa suojataan korostetusti hakijan yksityisyyttä. Terveydentilaa koskevat tiedot ovat arkaluonteisia, joten tietosuojavaatimusten tuleekin olla tiukat.

Työkyvyttömyyseläkettäkin hakee aina työntekijä itse. Tietosuojasyiden vuoksi Keva ei voi antaa hakijan työnantajalle tietoa edes siitä, onko työntekijä hakenut työkyvyttömyyseläkettä taikka tietoa siitä, minkä sairauden perusteella työkyvyttömyyseläke on myönnetty.

Käytännössä havaittuja solmukohtia

Eläkelaitos voi pyytää työnantajalta vain sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä käsiteltävänä olevan eläkehakemuksen ratkaisemiseksi.

Mikäli eläkehakemus on ratkaistavissa ilman työnantajalta pyydettävää selvitystä, ei työnantajan lausuntoa voida pyytää. Tietosuojaa koskevia säännöksiä on aina tulkittava hakijan yksityisyyttä suojaten.

Työkyvyttömyyseläkehakemukset, joissa työnantajan toimet työkyvyn tukemiseksi on hyvin dokumentoitu, etenevät päätökseen nopeammin – edellyttäen, että lääketieteellisesti todennettu sairaus tai vamma on olemassa ja löydöksin kiistatta todettavissa. Työnantajan kannattaakin virittää työkykyprosessinsa sellaisiksi, että jokaiseen eläkehakemukseen laitetaan liitteeksi myös työnantajan näkemys työntekijän työssä suoriutumisesta.

Toinen solmukohta liittyy myönnetystä työkyvyttömyyseläkkeestä ilmoittamiseen työnantajalle.

Keva saa ilmoittaa myönnetyn eläkkeen lajin sekä sen alkamis- ja päättymisajankohdan sille työnantajalle, jonka palveluksesta henkilö jää eläkkeelle. Tiedot voidaan antaa työnantajan henkilöstöhallinnollisia järjestelyjä varten. Mitä tietoja, mihin tarkoitukseen sekä kenelle voidaan antaa, on siis tarkasti määritelty.

Hylkäävistä työkyvyttömyyseläkepäätöksistä tietoa ei työnantajalle voida antaa. Palkan maksamiseen liittyvät asiat ovat toki tässä yhteydessä tärkeitä, mutta työhön palaamiseen liittyvien järjestelyjen tulisi vähintään yhtä tärkeitä. Siksi työnantajan kannattaa miettiä tarkkaan kenelle tieto myönnetystä eläkkeestä organisaatiossa menee.

Käytännössä tiedonkulun ongelmat ovat näkyneet esimerkiksi silloin, kun työntekijälle on myönnetty määräaikainen työkyvyttömyyseläke eli kuntoutustuki.

Se myönnetään, jos hakijan katsotaan voivan palata takaisin työhön hoidon tai kuntoutuksen avulla. Harmittavan usein kuntoutustuki kuitenkin johtaa toiseen, kolmanteen… ja lopulta pysyvään työkyvyttömyyseläkkeeseen. Kuntoutustuella olevaa ei saa unohtaa, vaan työnantajan kannattaa huolehtia siitä, että työterveyshuollon kanssa yhdessä ryhdytään valmistelemaan työhön paluuta hyvissä ajoin ennen kuntoutustuen päättymistä.

Työkyvyttömyyseläkkeen ennaltaehkäisy

Jos työnantajalla on työkyvyn tukemisen prosessit kunnossa ja työnantajan ja työntekijän välillä vallitsee luottamus, ei työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen tai tieto myönnetystä eläkkeestä tule työnantajalle yllätyksenä. Tehokkaimmat ja myös kustannuksia säästävimmät toimet tähtäävät työkyvyn ylläpitämiseen ja tukemiseen jo ennaltaehkäisevästi.

Työkyvyn heikentyessä työnantaja voi tukea työntekijää monin tavoin

  1. Puutu työntekijöiden työkykyongelmiin ajoissa.
  2. Ole avoin ja joustava miettiessäsi työntekijän terveydentilalle sopivia työtehtäviä tai työolosuhteita. Räätälöi työnkuvaa mahdollisuuksien mukaan.
  3. Pohdi olisiko eläkelaitoksen ammatillinen kuntoutus tilanteeseen soveltuva tukimuoto. Apua saat Kevan kuntoutusasiantuntijoilta.
  4. Jos eläkkeen hakeminen kuitenkin tulee ajankohtaiseksi, ota mahdollisuuksien mukaan esille työntekijän jäljellä olevan, osittaisen työkyvyn hyödyntäminen, eli suosi osatyökyvyttömyyseläkettä.
  5. Opasta työntekijät hakemaan eläkettä sähköisesti Omat eläketietosi -palvelussa.
  6. Dokumentoi työpaikalla tehdyt tukitoimet ja työtehtävien räätälöinnit ja liitä ne sekä työnantajan näkemys työssä suoriutumisesta mukaan eläkehakemukseen.
  7. Pidä työntekijän kanssa keskusteluissa avoimena myös se mahdollisuus, ettei työkyvyttömyyseläkettä myönnetä. Tehkää siihenkin tilanteeseen suunnitelma.
  8. Jos eläke myönnetään määräaikaisena eli kuntoutustukena, ryhdy valmistelemaan työhön paluuta jo kuntoutustuen aikana.


Lue myös

Kirjottaja Merja Paananen
Merja Paananen Eläkejohtaja, työkyvyttömyyseläkkeet

Kirjoitan työkyvystä ja työkyvyttömyydestä, eläketurvasta ja työurien jatkamisesta.

Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia