Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus
Kirsi Keskitalo:

Riskejä ja mahdollisuuksia

Blogi 9.5.2022 Kirsi Keskitalo
Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tähtääviä sitoumuksia ja toimia tehdään laajalla rintamalla. Kansainvälisellä tasolla yksi keskeisimmistä on vuonna 2016 voimaan tullut Pariisin ilmastosopimus, jonka tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu mieluiten alle 1,5 asteessa esiteolliseen aikaan verrattuna.

Pyrkimyksenä on hiilineutraliteetti, jolloin kasvihuonekaasujen päästöt ja päästöjä sitovat nielut olisivat tasapainossa vuoteen 2050 mennessä. Tätä tavoitetta myös Kevan sijoitustoiminta vahvasti tukee. Laadimme viime vuonna sijoitustoiminnan periaatteet ilmastonmuutokseen vaikuttamisessa.

Kokonaiskuva ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista muuttuu koko ajan. Mm. hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC on omissa raporteissaan edellyttänyt aiempaa tiukempia aikatauluja ja tavoitetasoja. Samaan aikaan Ukrainan sota on aikaansaanut kehityskulkuja, joiden vaikutusten nopeutta ja laajuutta ilmastonmuutokseen emme pysty vielä arvioimaan.

Kun ilmastonmuutosta tarkastelee Kevan kaltaisen aidosti globaalin ja pitkän aikavälin sijoittajan silmälasien läpi, oma perustehtävä - ylisukupolvinen vastuu eläkevaroista - näkyy kirkkaasti. Sijoitustuottoja tarvitaan tulevaisuudessa ja juuri siksi ilmastonmuutosta monine näkökulmineen tulee pyrkiä ymmärtämään ja huomioimaan tuottolaskelmissa ja analyyseissä.

Riskiltä suojaan?

Hallitsematon ilmastonmuutos aiheuttaa tieteellisen tarkastelun perusteella merkittäviä riskejä pitkän aikavälin globaalille talouskasvulle. On mahdollista, että ilmastonmuutos on riski, jolta sijoittaja ei voi suojautua edes hajauttamalla tai myymällä yksittäisiä omistuksia.

Ilmastonmuutoksen skaala ja nopeus voivat vaikuttaa monin tavoin yritysten ja toimialojen liiketoimintaedellytyksiin. Kokonaisten toimialojen näyttäytyminen esimerkiksi päästöjen näkökulmasta voi muuttua. Jaot toimialojen sisällä voittaja- ja häviäjäyrityksiin saattavat korostua.

Toteutimme Kevassa viime vuonna ilmastoskenaarioanalyysin sijoitussalkullemme. Sen merkittävin anti oli ymmärrys siitä, miten ilmastotiede saadaan skenaarioiden kautta linkitettyä taloudelliseen analyysiin tavalla, jossa harmonisoidaan ilmastonmuutokseen ja sen vaikutuksiin ja torjuntaan liittyvät oletukset. Tämän ymmärryksen syventämistä jatkamme edelleen.

Sijoittajana Keva haluaa tehdä perusteltuja, ilmastoriskit ja niiden kerrannaisvaikutukset huomioivia sijoituspäätöksiä ja tämän vuoksi haluamme pysyä mukana koko ajan tarkentuvassa ilmastovaikutusten analyysikehityksessä. Näemme ilmastonmuutoksen vaikutusten tuovan pitkällä aikavälillä sekä sijoitusmahdollisuuksia että sijoitusriskejä.

imagen1j5.png


Kevan sijoitusten periaatteet ilmastonmuutokseen vaikuttamisessa
(pdf) 

Kirjottaja Kirsi Keskitalo
Kirsi Keskitalo Apulaisjohtaja, vastuullinen sijoittaminen Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia