Keva Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus
Mikko Koskela:

Vastuullisuutta kivijalasta lähtien

Blogi 18.5.2017 Mikko Koskela
Keva Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus

Olemme Kevassa mahdollistamassa ihmisten toimeentuloa eläkkeellä. Toiminnalla on tarkoitus ja sijoitustoiminta on yksi ketjun osa. Tuotot ovat kasvattaneet rahastoon talletetun, noin 20 miljardin säästön 50 miljardin arvoiseksi. Keva on näin kantanut pitkäjänteistä vastuuta saamastaan luottamustehtävästä.

Eläkesijoittamisessa pitkäjänteisyys on valttia. Sijoituskohteiden vastuullisuuteen liittyvät (niin sanotut ESG) riskit ja mahdollisuudet ovat myös ajallisesti kaukana. Esimerkiksi sijoitusten ympäristövaikutukset näkyvät vasta pitkällä tähtäimellä. Aikajänne kannustaa vastuullisuuden tutkimiseen.

Keva on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet vuonna 2008. Vastuullisuus on sijoituksissa strateginen asia, joka terävöityy entisestään uudistettavassa sijoitusstrategiassa.

Vastuullinen sijoittaminen on tuottavaa

On paitsi oikein, myös Kevan tehtävän näkökulmasta hyvä, että sijoituskohteet pyrkivät olemaan hyviä yrityskansalaisia.

Vaikkapa ympäristön tilan heikentyminen vaikuttaisi varmaankin heikentävästi talouskasvuun ja sitä kautta tuottoihin. Toisaalta 'heikommilta yrityskansalaisilta' saattaa pitkässä juoksussa kadota yhteisön luottamus, jolla on vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan ja sitä kautta sijoittajan tuottoihin.

Laajemmin ajatellen, kestävä kehitys on oleellinen tekijä, kun tavoittelemme pitkän tähtäimen tuottoja tulevia eläkemaksuja varten.

Elämä on monimuotoista

Vastuullinen sijoittaminen koskee kaikkia omaisuusluokkia, mutta toimintatavat riippuvat kunkin omaisuusluokan ominaispiirteistä.

Sijoitusomaisuus on laajasti hajautettu. Sijoituskohteiden kotimaissa on lukuisia lainsäädännöllisiä, kulttuurillisia, eettisiä ja uskonnollisia tulokulmia. Esimerkiksi kehittyvien markkinoiden sijoituksia Kevalla on kohtuullisen paljon. Pelkästään osakesalkkumme yhtiöissä on työntekijöitä noin 100 miljoonaa. Jokainen heistä voi työssään toimia joko oikein tai väärin. 

Jos sijoituskohteet ovat toimineet arveluttavalla tavalla, pyritään joko yksin tai yhteistyökumppaneiden kanssa ensisijaisesti keskustelemaan kohdeyhtiön kanssa ja vaikuttamaan siihen, että yhtiö korjaisi toimintatapojaan. Jos päädymme myymään omistuksen pois, vaikutusmahdollisuutemme omistajana loppuu myynnin jälkeen.

Kehitys kehittyy

Sijoittajana olemme olemassa nykyisiä ja tulevia eläkeläisiä varten. Toisaalta, vastuulliset, tai vastuulliseen suuntaan kehittyvät yhtiöt ovat usein myös hyviä sijoituskohteita. Hyvään yrityskansalaisuuteen kannustaminen on paitsi nykyisen ja tulevien eläkeläisten, usein myös ympäristön ja yhteisön etu pitkällä tähtäimellä.

Jos katsotaan eteenpäin, pyrimme mittaamaan sijoituskohteiden pitkän tähtäimen riskejä ja mahdollisuuksia paremmin ja vaikuttamaan niihin tehokkaammin sekä lisäämään avoimuuttamme entisestään. Kun kohteena on hajautettu salkku, jonka koko on lähes 25% Suomen bruttokansantuotteesta, sen vastuullisuuden kehittämisessä riittää mielenkiintoista työsarkaa.


Sivuillamme myös

Kirjottaja Mikko Koskela
Mikko Koskela Apulaisjohtaja, suorat osakesijoitukset

Kirjoitan sijoittamisen vastuullisuudesta, pitkän tähtäimen sijoittamisesta sekä havainnoista näiden teemojen ympärillä.

Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia