Saavutettavuusseloste

Kevan tarjoamia digitaalisia palveluita koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (Finlex.fi) (saavutettavuuslaki), jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä tarkoittaa, että sivuston on täytettävä Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristössä esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA.

Saavutettavuus tarkoittaa käytännössä sitä, että digitaalisia palveluitamme voi käyttää helposti ja sujuvasti kuka tahansa toimintarajoitteista huolimatta. Kehitämme Kevassa palveluidemme tekniikkaa, käytettävyyttä ja ulkoasua sekä sisältöjen ymmärrettävyyttä niin, että voimme tarjota parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen kaikille käyttäjille.