Ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet kannattaa selvittää ajoissa

Palvelut Työkyky Työnantajan ohjeet
Palvelut Työkyky Työnantajan ohjeet

Keva kannustaa selvittämään ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksia ajoissa. Vaihtoehdot kannattaisi kartoittaa viimeistään siinä vaiheessa, kun työntekijän sairauspoissaolo on kestänyt 90 päivää.

Kun työntekijän sairausloma pitkittyy, ja sairauspäivärahaa on maksettu 90 päivää, Kela edellyttää työterveyshuollosta lausuntoa työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä ja mahdollisuuksista jatkaa työssä. Keva voi tehdä arvion työntekijän ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksista, jos työterveyshuolto lähettää Kelaa varten laatimansa 90 päivän lausunnon myös Kevaan. – Selvittelyissä päädymme usein samaan lopputulokseen työterveyshuollon lausunnon kanssa, arvioi Kevan kuntoutuspäällikkö Sirpa Reijonen.

Kevassa on tutkittu vuoden 2019 tehtyjä 90-päivän selvittelyjä. Havainnot koskevat 156 tehtyä selvitystä ja niihin liittyviä B-lääkärilausuntoja.

  • 70 % kohdalla työhön palaamista on mietitty toteutettavaksi osasairausvakuutuspäivärahan tai korvaavan työn kautta tai lausunnossa esitetään ammatillista kuntoutusta korvattavaksi.
  • 60 % kohdalla ammatillisen kuntoutuksen edellytykset täyttyvät
  • Myönteinen selvitysratkaisu johtaa oikeuspäätökseen 44 % tapauksista
  • Yli 95 % lausunnoissa on otettu kantaa työhön palaamiseen
  • Jos lausunnossa esitetään ammatillista kuntoutusta, 75 % kohdalla myöntämisedellytysten katsotaan täyttyvän.

Selvityksen perusteella työterveyshuollot arvioivat työkyvyn menetyksen uhkan toteutumista hyvin: jos työterveyshuolto suosittelee ammatillisen kuntoutuksen myöntämistä, ammatillisen kuntoutuksen kriteerit usein (75 %) täyttyvät.

Tarvitaanko kuntoutusselvitystä ennen kuntoutushakemuksen tekemistä?

Usein työntekijän ohjaaminen hakemuksen tekemiseen suoraan ilman erillistä selvitystä on Kevan havaintoihin perustuen sekä työntekijän että työnantajan kannalta paras ja tehokkain vaihtoehto käynnistää ammatillisen kuntoutuksen prosessi.

Jotta työntekijän kuntoutusasia saadaan aikaisempaa nopeammin käyntiin, ja työntekijälle enemmän informaatiota, työterveyshuollon kannattaa ohjata työntekijää suoraan kuntoutushakemuksen tekemiseen (jos kuntoutuksen vaihtoehto on ollut esillä).

Kokonaan 90-selvittelystä ei olla kuitenkaan luopumassa: tarvittaessa Keva antaa edelleen arvion kuntoutuksen mahdollisuuksista myös selvityksen kautta. Työterveyshuoltojen ja työnantajien käytössä on myös klo 8-16 palvelunumero 030 614 2278, josta saa neuvontaa kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkeasioissa. Palvelemme mielellämme.