Kevan palkkatietokyselyissä siirrytään sähköisen turvalomakkeen käyttöön

Eläkkeet Työnantajan ohjeet
Eläkkeet Työnantajan ohjeet

Kun työntekijällesi myönnetään Kevasta työkyvyttömyyseläke, kuntoutustuki tai kuntoutusetuus työkokeilua, oppisopimusta tai työhönvalmennusta varten, lähetämme työnantajalle palkkatietokyselyn. Palkkatietokyselyssä työnantaja ilmoittaa Kevaan tietoja työntekijälle maksetusta palkasta tai mahdollisesti maksetusta sairausajan palkasta.

Aiemmin käytössä olleen pdf-lomakkeen sijaan työnantaja ilmoittaa jatkossa palkkatiedot sähköisen, tietoturvallisen turvalomakkeen kautta. Linkki turvalomakkeelle lähetetään työnantajalle Kevasta sen jälkeen, kun työntekijälle on myönnetty Kevasta työkyvyttömyyseläke, kuntoutustuki tai kuntoutusetuus.

Miksi palkkatietoja kysytään?

Työnantajalla on oikeus periä työntekijälleen myönnetystä takautuvasta työkyvyttömyyseläkkeestä tai kuntoutustuesta samalta ajalta mahdollisesti maksamansa sairausajan palkat tai niihin verrattavissa oleva irtisanomisajan palkka.

Työnantajan tulee tässä tilanteessa ilmoittaa palkkatietokysely-nimisen turvalomakkeen kautta maksetun palkan suuruus sekä haluamansa perintätapa.

Palkkatietokyselyyn tulee vastata, vaikka työnantaja ei olisi maksanut sairausajan palkkaa tai hoitaisi sairausajan palkan perimisen itse työntekijältään.

Milloin palkkatietoja kysytään?

Keva kysyy tiedot työnantajalta työntekijän eläkepäätöksen yhteydessä. Näin varmistutaan siitä, että eläke maksetaan alusta saakka eläkkeensaajalle oikean suuruisena, ja mahdolliselta takaisinperinnältä tai muilta jälkiselvittelyiltä vältytään.

Työnantajalla on 3 viikkoa aikaa vastata turvalomakkeen kautta. Tämän jälkeen takautuva eläke maksetaan työntekijälle itselleen.  

Jos työntekijällesi on myönnetty kuntoutusetuus työkokeilua, oppisopimusta tai työhönvalmennusta varten ja kuntoutusetuus maksetaan työnantajalle palkkaa vastaavalta osalta, tulee työnantajan ilmoittaa kuukausittain maksamansa palkka sähköisen turvalomakkeen kautta Kevaan. Keva tilittää turvalomakkeella annettujen tietojen perusteella kuntoutusetuudesta palkkoja vastaavan osan työnantajalle.

Toimita tiedot Kevaan turvalomakkeella

Työnantajat toimittavat tiedot jatkossa Kevaan uuden turvalomakkeen kautta. Turvalomake on tietoturvallinen toimitustapa, joka säästää työnantajalta aikaa ja sujuvoittaa eläkkeen maksua.

Työnantajan edustaja saa Kevasta kyselyn joko sähköpostitse, postitse ja tai työnantajan verkkopalvelun viestit-osion kautta – riippuen siitä, minkä toimitustavan vastaanottaja itse on valinnut. Kysely sisältää ohjeet tietojen toimittamiseen turvalomakkeella sekä sen työntekijän tunnistetiedot, jota kysely koskee. Lisätietoa turvalomakkeen käyttämisestä voit kysyä eläkkeiden maksupalvelusta 020 614 2631.

Pyynnön vastaanotettuaan vastaanottaja tunnistautuu turvalomakkeelle Suomi.fi-tunnistautumisella eli esimerkiksi henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Valitse asiointikanavaksi viestit

Jotta palkkatietokysely ja muut työntekijäsi eläketurvaan liittyvät tärkeät viestit tavoittaisivat organisaatiossanne aina oikean henkilön, eikä tietotoimituksiin tulisi katkoksia esim. mahdollisten poissaolojen vuoksi, suosittelemme työnantajan verkkopalvelujen viestit-osion käyttöä kaikessa Keva-asioinnissa. Palkkatietokyselyyn liittyvät viestit näkyvät palvelussa kaikille, joilla on Suomi.fi-valtuus: Palvelussuhde- ja ansiotietojen ylläpito.