Kevan sijoitussalkun riskitasoa nostetaan

Keva Talous ja sijoittaminen
Keva Talous ja sijoittaminen

Kevan hallitus on päättänyt nostaa sijoitussalkun riskitasoa. Muutoksella tavoitellaan korkeampaa pitkän aikavälin tuottoa sijoitusvarallisuudelle.

Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän eläkemeno ylitti maksutulon vuonna 2017. Siitä lähtien osa eläkemenosta on rahoitettu sijoitusten tuotoilla. Tulevaisuudessa sijoitustuottojen merkitys eläkkeiden rahoituksessa kasvaa, mutta eläkemaksut pysyvät kunkin vuoden eläkkeiden rahoituksen suurimpana lähteenä.

Kevan sijoitusvarallisuus on tuottanut menneisyydessä varsin hyvin. Reaalituotto rahastoinnin alusta, vuodesta 1988, on pääomapainotettuna 3,6 % (pääomapainottamaton 4,8 %), eli nykyrahaston 64 miljardista eurosta sijoitustuottoja on 46 miljardia euroa.

Eläkelaitoksen sijoitustoiminnan näkökulmasta keskeisin riski on ns. pitkän aikavälin alijäämäriski eli riski siitä, ettei riittävää reaalituottoa saavuteta. Mikäli tämä riski toteutuu, joudutaan eläkemaksuja nostamaan. Kevan sijoitustoiminnan strategisessa suunnittelussa on havaittu, että sijoitussalkun nykyisellä riskitasolla on tulevaisuudessa haastavaa saavuttaa riittävää, vakaan maksutason turvaavaa reaalituottoa.

Vastauksena tähän haasteeseen Kevan hallitus on päättänyt, että sijoitustoiminnan riskitasoa nostetaan lähitulevaisuudessa merkittävästi. Kun riskitaso nousee, odotetut pitkän aikavälin tuotot kasvavat.

Muodollisesti sijoitustoiminnan riskitasoa koskeva päätöksenteko on Kevassa organisoitu siten, että sijoitustoiminnasta vastaava Kevan hallitus määrittää sijoitustoiminnalle kokonaisriskitason. Kevan sijoitustoiminto hallinnoi sijoitusvarallisuutta kokonaisriskitason ja sille myönnetyn poikkeamisvaltuuden puitteissa.

Päätös nostaa riskitasoa tarkoittaa käytännössä sitä, että Kevan hallituksen linjaaman ja kokonaisriskitason määrittävän referenssiportfolion osakepainoa nostetaan asteittain.

Varsinaisen sijoitusvarallisuuden riskitaso seuraa tätä kehitystä siitä mahdollisesti kuitenkin poiketen poikkeamavaltuuden puitteissa.

Riskitason nosto alentaa pitkän aikavälin alijäämäriskiä, mutta tarkoittaa toisaalta sitä, että sijoitusvarallisuuden tuotto lyhyellä aikavälillä heiluu aiempaa enemmän.

Riskitason nosto Q&A.pdf (135 kb) Riskitason nosto web.pdf (210 kb)

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Jaakko Kiander, p. 020 614 2097
sijoitusjohtaja Ari Huotari, p. 020 614 2205