Työurajohtamista ruuhkaelämään

Palvelut Työkyky
Palvelut Työkyky

Vaativa elämäntilanne tai siinä äkillisesti tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös työhön. Esimerkiksi ruuhkaelämän haasteet voivat heikentää työkykyä, jos kokonaiskuormitusta on liikaa.

Työurajohtaminen on ennakoivaa työkyvyn tukea, jossa tuetaan työntekijän osaamista, motivaatiota ja voimavaroja niin, että ne säilyvät läpi työuran erilaisissa elämäntilanteissa. Työurajohtamisen edellytyksenä on hyvä ja luottamuksellinen keskustelukulttuuri, jossa työhön ja kehittymiseen liittyvistä asioista puhutaan avoimesti ja jatkuvasti.

Työn ja muun elämän yhteensovittamisen haasteet kannattaa ottaa huomioon työurajohtamisessa ja työkyvyn tuessa. Tarjoamme Oppimisympäristössä kaikille julkisen alan työnantajille maksutta tietoa ruuhkaelämää elävien työntekijöiden työurien johtamiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Materiaalit ovat osana ”Työurajohtaminen” oppimiskokonaisuutta.

Korvaavaa työtä sairauspoissaolon sijaan

Jos työntekijän työkyky heikkenee – elämäntilanteesta tai muusta syystä johtuen – ja nykyisten työtehtävien hoitaminen ei työkyvyn haasteiden vuoksi ole mahdollista, kannattaa selvittää mahdollisuuksia järjestää tilapäisesti korvaavaa työtä.

Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, kun työntekijä voi työkyvyssä tapahtuneiden muutosten vuoksi tehdä lyhytaikaisesti jotain muuta työkyvyn kannalta soveltuvaa työtä. Parhaimmillaan korvaava työ antaa työntekijälle mahdollisuuden kehittää osaamistaan, mutta ennen kaikkea mahdollistaa työn tekemisen sairauspoissaolojen sijaan.

Oppimisympäristön oppimiskokonaisuus ”Korvaava työ” on monipuolinen tietopaketti korvaavan työn hyödyntämiseen ja korvaavan työn käyttöönoton valmistelua varten, jossa on omat osiot sekä henkilöstöhallinnolle että esihenkilöille. Oppimisalueelta löytyy myös esimerkkejä muiden julkisen alan työnantajien korvaavan työn malleista.