Vaikea vuosi markkinoilla vei Kevan tuloksen miinukselle

Keva Talous ja sijoittaminen
Keva Talous ja sijoittaminen

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitusten markkina-arvoinen kokonaistuotto oli viime vuonna –7,0 % prosenttia eli –4,6 miljardia euroa.

Kevan sijoitusomaisuudesta parhaan tuloksen tekivät hedgerahastot, jotka tuottivat 6,1 %, pääomasijoitukset 3,1 % sekä kiinteistösijoitukset 2,7 %. Korkosijoitukset tuottivat -11,3 % ja noteeratut osakkeet -11,4 %.

Kevan sijoitusomaisuuden markkina-arvo oli vuoden 2022 lopussa yhteensä 62,2 miljardia euroa. Siitä riskinmukaisessa jakaumassa noteerattujen osakkeiden osuus oli 31,3 %, korkosijoitusten (sisältäen johdannaisten vaikutuksen) 21,8 %, pääomasijoitusten (sisältäen noteeraamattomat osakkeet) 18,6 %, kiinteistöjen 7,6 % ja hedgerahastosijoitusten 7,2 %.

Toimitusjohtaja Jaakko Kiander toteaa päättyneen vuoden muuttaneen monen asian suuntaa.

- Venäjän hyökkäys Ukrainaan vuosi sitten käynnisti globaalin inflaation, joka johti pitkään jatkuneen keveän rahapolitiikan kauden päättymiseen. Inflaation myötä nousivat myös korot, mikä johti kaikkien varallisuusarvojen laskuun. Tämä näkyi myös Kevan sijoitustuloksessa, Kiander sanoo.

Sijoitusjohtaja Ari Huotari arvioi tilanteen jatkuvan sijoittajalle hankalana.

- Vuosi oli historiallisen huono samanaikaisesti sekä osake- että korkomarkkinoilla. Sijoittajan lohdun aiheet olivat vähissä. En myöskään jaksa uskoa, että tämä myräkkä olisi vielä ohi, Huotari pohtii.

- Samalla on tärkeää muistaa, että eläkesijoittajat ovat jo tehtävänsä perusteella pitkän aikavälin sijoittajia. Yksittäiset tai muutamien vuosien jaksot eivät heilauta perustehtävän hoitamista, eli pitkän aikavälin ylisukupolvisen oikeudenmukaisuuden toteuttamista rahoituksessa, muistuttaa Huotari.

Pitkän aikavälin sijoitustulos edelleen hyvä

Kevan pitkän aikavälin sijoitustuotto on ollut hyvällä tasolla. Sijoitusten kumulatiivinen pääomapainotettu reaalituotto rahastoinnin alusta (vuodesta 1988) vuoden 2022 loppuun oli vuotta kohti 3,7 %. Vastaavan ajanjakson reaalinen keskituotto pääomapainottamattomana oli 4,9 %. Suomen eläkesektori käyttää pitkän aikavälin tuotoissa yleensä pääomapainottamatonta tuottoa. Kevan viiden vuoden reaalituotto ilman pääomapainotusta on ollut 1,3 % (nimellistuotto 4,3 %) ja kymmenen vuoden 3,9 % (nimellistuotto 5,7 %).

Kunta-alan palkkasumma kasvoi

Kevan jäsenyhteisöjen eli kaupunkien, kuntien, kuntayhtymien ja kunnallisten osakeyhtiöiden palkkasumma oli 20 345 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 4,5 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Kokonaismaksutuloa kertyi 5,8 miljardia euroa. Kunta-alan eläkkeitä Keva maksoi 6,2 miljardia euroa. Maksutulon ja eläkemenon erotus katettiin sijoitustuotoilla.

Keva maksoi vuonna 2022 valtion, evankelis-luterilaisen kirkon, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin henkilöstön eläkkeitä yhteensä 5,4 miljardia euroa. Valtio, kirkko, Kela ja Suomen Pankki rahoittavat itse omat eläkkeensä ja Kevan sijoitusvarallisuus turvaa ainoastaan kunta-alan eläkkeitä.

Indeksikorotuksen aikaansaama suuri hakemusmäärä käsiteltiin nopeasti

Vanhuuseläkettä ja osittaista vanhuuseläkettä haettiin viime vuonna poikkeuksellisen paljon. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen päätösmäärä kasvoi peräti noin 6 600 päätöksellä eli 154 prosentilla ja vanhuuseläkepäätösten määrä noin 3 300 päätöksellä eli 14 prosentilla. Syynä hakemusmäärän kasvuun oli työeläkkeisiin nopean inflaation vuoksi tehty poikkeuksellisen suuri indeksikorotus: 6,8 prosenttia vuoden 2023 alussa.

Kaikissa eläkelajeissa eläkehakemusten käsittelyaika kuitenkin joko lyheni tai pysyi ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Keva käsitteli vanhuuseläkkeet keskimäärin 6 ja työkyvyttömyyseläkkeet 28 päivässä. Nopeimmin käsiteltiin osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemukset, joissa päätös annettiin keskimäärin 1 päivässä. Hakemukset käsiteltiin kaikissa eläkelajeissa 1-8 päivää nopeammin kuin yksityisissä työeläkelaitoksissa keskimäärin.   

Noin 63 prosenttia kaikista eläkehakemuksista tehtiin sähköisesti Kevan Omat eläketietosi -palvelussa. Eläkkeenhakijoiden asiakastyytyväisyys säilyi edelleen erinomaisella tasolla.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden julkisen alan työntekijöiden kokonaismäärä - 5 303 henkilöä - oli edellisvuoden tasolla.

Kevan avainlukuja 2022

Keva_keskeiset_tunnusluvut_2022.jpg

Luvut ovat tilintarkastamattomia ennakkotietoja.

Kevan tulos- ja vuosiraportit sekä osavuositulokset julkaistaan tulostiedoissamme.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös julkaistaan sivuillamme 8.3. pidettävän valtuutettujen kokouksen jälkeen.

Esitysmateriaali tulokseen liittyen (pdf)