Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus
Mikko Koskela:

Aikajänne pitkä, näkökulma laaja

Blogi 20.12.2018 Mikko Koskela
Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus

Sijoittamisen pitkä aikajänne tarkoittaa, että yhteiskuntaan, ympäristöön ja hyvään hallintotapaan liittyvät kysymykset ovat luonnollinen osa toimintaa. Eläkkeet pitäisi maksaa tänä vuonna, ensi vuonna ja 50 vuoden päästä. Sijoitusten pitää tuottaa, jotta eläkkeet saadaan maksettua. Hiukan karrikoiden: jos ei ole ympäristöä, tuskin on pitkän aikavälin tuottoakaan, eikä myöskään rahaa eläkkeisiin.

Tarkastellaanpa esimerkin vuoksi ilmastonmuutosta. Perustehtävästämme lähtien, velvollisuutemme on pyrkiä ymmärtämään esimerkiksi tulevista ilmastosäännöksistä aiheutuvaa sijoituskohteitten kustannusriskiä ja pyrkiä rajaamaan sitä. Lisäksi pitkällä aikavälillä olisi hyvä olla mukana resurssien käyttöä tehostavan teknologian kehityksessä.

Globaalina ilmiönä ilmastonmuutos on valtava riski. Toisaalta: Kevan varainhoitajille tehdyn kyselytutkimuksen perusteella havaitsimme, että eurooppalaiset osakesijoittajat näkevät ilmastonmuutoksen enemmän mahdollisuutena kuin uhkana (blogikirjoitus: Riski vai mahdollisuus). Miksi näin on? Eivätkö sijoittajat välitä?

Ehkä kysymys liittyy tarkastelukulmaan. Jos enenevässä määrin syntyy tuotteita, palveluita ja yhtiöitä, jotka pyrkivät ratkaisemaan ongelmaa ja jos olemassa olevien yhtiöiden päästöt pienenevät, silloin kestävien sijoituskohteiden määrä kasvaa ja sijoittajan näkökulmasta se on hyvä asia.

Esimerkiksi aurinkovoiman hinta on paikoitellen laskenut jopa 80 %. Alhaisempi hinta kannustaa korvaamaan vanhaa kapasiteettia. Vaikkapa kotimainen Wärtsilä toteaa osavuosikatsauksessaan, että ”Kiinnostus joustavaa voimantuotantoa ja varastointiratkaisuja kohtaan kasvaa, sillä aurinko- ja tuulivoimasta tulee hinnaltaan yhä kilpailukykyisempää”. Ottamatta kantaa yksittäiseen yhtiöön, ilmiö lienee mahdollisuus sijoittajalle.

Tavatessamme energiantuotannon yhtiöitä viesti on samantyyppinen. Vaikka nykytuotanto keskittyisi fossiilisiin polttoaineisiin, yritykset usein haluavat muuttua. Kuulemme usein, että suuri osa yhtiön uusista investoinneista menee alhaisen hiilijalanjäljen tuotannon rakentamiseen. Voi olla, että yhtiö, jonka hiilijalanjälki tänään näyttää korkealta, onkin kehittymässä hyvään suuntaan. Myös energiantuotannon rakenteen muutos saattaa olla pitkän aikavälin mahdollisuus.

Mitä konkreettisesti teemme Kevan sijoitustoiminnassa? Osakkeissa olemme vuoden 2018 aikana lisänneet mahdollisuuksiamme vaikuttaa yhtiöihin ja ymmärtää ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä liittymällä IIGCC -järjestöön. Hiiliriskin mittaamista on viety eteenpäin. Olemme lisäksi perustamassa vuosina 2019-2020 erityistä kestävän kehityksen salkkua. Vastuullisuusasiat ovat esillä työssämme ihan joka päivä.

Voit tutustua tavoitteisiimme sivulla Vastuullinen sijoittaminen.

WWF on myös aivan äskettäin tehnyt raportin sijoittajien riskeistä ja mahdollisuuksista ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Keva asemoitui tutkimuksessa käytetyillä mittareilla sekä kansainväliseen että kotimaiseen ryhmään nähden varsin hyvin. Toisaalta Kevan vastuullisen sijoittamisen strategian toteutus on määrätietoista ja pitkäjänteistä, eli työtä on tulevina vuosina vielä edessä paljon.

Lue lisää uutisesta Pitkä sijoitushorisontti kannustaa vastuullisuuteen, myös ilmastonmuutoksen näkökulmasta

Kirjottaja Mikko Koskela
Mikko Koskela Apulaisjohtaja, suorat osakesijoitukset

Kirjoitan sijoittamisen vastuullisuudesta, pitkän tähtäimen sijoittamisesta sekä havainnoista näiden teemojen ympärillä.

Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia