Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus
Tuomas Helin:

Miten kiinteistöjen hiilijalanjälkeä nollataan käytännössä?

Blogi 18.5.2022 Tuomas Helin
Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus

Kevan tavoitteena on olla suoraan omistamiensa sijoituskiinteistöjen energiankäytön osalta hiilineutraali vuonna 2030. Miten tätä kohti käytännössä edetään ja mihin olemme kahdessa vuodessa päässeet?

Ilmasto-ohjelmamme toteuttamiseksi olemme kahden vuoden aikana edenneet usealla osa-alueella kiinteistöjen energiatehokkuuden, oman kiinteistökohtaisen energiatuotannon ja ulkoa ostetun vähähiilisen energian hankinnan parissa.

Energiatehokkuus ja kiinteistökohtainen energiantuotanto

Energiatehokkuuden seurannassa ja kehittämisessä Keva hyödyntää energiamanagerointia, jossa Caverionin asiantuntijat vastaavat kokonaisvaltaisesti kiinteistöjen energianhallinnasta.

Kulutusseurannan tehostamisen ansiosta energian käytössä on pystytty löytämään poikkeamat ja päästy korjaamaan niitä. Etävalvonta puolestaan varmistaa, että talotekniikan säätöarvot ja asetukset ovat kohdillaan ja siten energiankulutus ei käänny tarpeettomasti nousuun. Suurimmat, noin 5 %:n vuosisäästöt saavutettiin palvelumallin alkuvuosina 2016–2017, mutta edelleen energiamanagerointi tuottaa kymmeniä yksittäisiä tehostamistoimia vuodessa.

Kiinteistöjen energiatehokkuus on parantunut vuosina 2019–2021 aktiivisilla toimenpiteillä yli 7200 MWh/v eli liki 4 %:lla. Yksin vuoden 2021 aikana toteutettiin yli 80 yksittäistä energiankäytön tehostuksen tai uusiutuvan energian tuotannon toimenpidettä.

Vuoden 2021 energiansäästöstä saavutettiin hieman yli puolet perinteisillä taloteknisillä säästötoimenpiteillä ja asuntokannan älykkäällä lämmityksenohjauksella. Vuoden 2021 lopussa jo yli puolessa vuokra-asuntokannassamme oli käytössä älykkään lämmitysohjauksen ja uusiutuvan lämmönhankinnan hankkeet.

Vajaa puolet säästöistä on saavutettu vuoden 2021 lämpöpumppu- ja aurinkopaneeli-investoinneilla. Niitä toteutettiin yhteensä 13 kappaletta. Sekä kiinteistökohtaisen uusiutuvan energian että energiatehokkuuden osalta merkittävimmät odotukset ja suunnitelmat liittyvät geoenergiaa tai kiinteistön hukkalämpöjä hyödyntäviin lämpöpumppuihin, näistä esimerkkeinä:

  • Ensimmäiset Keva Kodit siirtyivät maalämpöön Kuopiossa kesällä 2021. Yhteensä neljä Keva Kotia siirtyi maalämmön piiriin vuoden 2021 loppuun mennessä, kun kaksi lisäkohdetta irtaantui kaukolämmöstä Seinäjoella joulukuussa 2021. Uutinen: Ensimmäiset Keva Kodit siirtyivät maalämpöön
      
  • Kaksi pääkaupunkiseudulla sijaitsevaa vuokra-asuntokohdetta otti käyttöön energiatehokkaat poistoilmalämpöpumput, jotka leikkasivat rakennusten lämmitysenergiatarvetta noin kolmanneksella.
     
  • Yhteensä 10 % Kevan asuntokohteista hyödynsi energiatehokkaita lämpöpumppuja lämmityksessään vuoden 2021 loppuun mennessä.
     
  • Kaikissa Kevan toimitiloissa toimivissa konesaleissa on jo joko toimiva konesalin jäähdytyksen lämmön talteenottojärjestelmä tai sellainen rakenteilla yhdessä vuokralaistemme kanssa.

Uusiutuvan energian tuotantoa on kasvatettu myös kiinteistökohtaisilla aurinkosähköinvestoinneilla. Vuosien 2020–2021 aikana on valmistunut uudet aurinkopaneelijärjestelmät yhdeksään toimitilakiinteistöön Helsinkiin, Turkuun ja Tampereelle. Näistä yksi valmistui Kevan Unioninkatu 43 pääkonttorin katolle. Aurinkopaneelijärjestelmät on rakennettu niin suuriksi kuin katoillemme järkevästi saa mahtumaan.

Oman kiinteistökohtaisen energiantuotannon osuus loppukulutuksesta on nousemassa 1 %:iin.

Saavutimme hiilidioksidipäästöjen puolituksen välitavoitteemme etuajassa

Hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet ympäristöohjelmamme alkuun eli vertailuvuoteen 2018 nähden jo yli 51 %. Saavutimme vuodelle 2025 asetetun hiilidioksidipäästövähennysten välitavoitteen puolittaa ne huomattavasti etuajassa jo viime vuonna.

Hiilidioksidipäästöjen merkittävien leikkausten taustalla on edellä eriteltyjen energiansäästö- ja kiinteistökohtaisten energiantuotantotoimien lisäksi erityisesti uusiutuvan sähköenergian hankinta ja kaukolämmön kysyntäjoustoratkaisu.

Sähköenergian osalta teimme tuulisähköstä 10-vuotisen sopimuksen, Pohjois-Pohjanmaalle Siikalatvan kuntaan vuoden 2023 alkuun mennessä valmistuvasta tuulipuistosta. Tämä sopimus on suurin yksittäinen konkreettisia päästönvähennyksiä synnyttävä toimenpiteemme. Keva on sitoutunut ostamaan vuosien 2023-32 aikana osuuden tuulipuistotuotannosta, joka kattaa 70 prosenttia Kevan kiinteistösijoitusten tämänhetkisestä sähköenergian tarpeesta. Uutinen: Keva käyttää sijoituskiinteistöissään vain hiilineutraalia sähköä

Kaukolämmön käytön osalta asuntojen älykäs lämmityksenohjaus ja kaukolämmön kysyntäjousto on otettu vaiheittain käyttöön vuoden 2021 alusta alkaen mm. suurissa kasvukeskuksissa Turussa, Espoossa ja Vantaalla. Näissä kaukolämmön kysyntäjoustokohteissa on paikallisen kaukolämpöyhtiön tarjoamat 100 % uusiutuvan energian alkuperätakuut. Uutinen: Äly huolehtii pian tasaisen lämmön ja energiansäästöä Kevan asunnoissa

Etenemme siis vakain askelin kohti tavoitettamme. Kevan vastuullisuuden kantava ydinteema on eläkkeiden maksukyvyn varmistaminen pitkällä aikajänteellä. Sitä ympäristöohjelmammekin tukee.


Lue lisää vastuullisuusraportistamme: Kevan vastuullisuuden tunnusluvut 2021


 

Kirjottaja Tuomas Helin
Tuomas Helin Ympäristöpäällikkö

Kevan kiinteistösijoitusyksikkö

Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia