Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus
Atro Mäkilä:

Onko ilmastonmuutoksen torjunta tuottava sijoitus?

Blogi 1.6.2022 Atro Mäkilä
Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus

Viime vuosien kauheat sääuutiset eivät ole keksittyjä. Sään ääri-ilmiöt ja luonnonkatastrofit ovat yleistyneet. Maapallon keskilämpötila on IPCC:n mukaan noussut 1,1 astetta esiteolliseen aikaan verrattuna.

Ilmastonmuutosta on hidastettava ja se vaatii suunnattomat investoinnit tulevina vuosikymmeninä. Investointien kustannukset hallitsevat julkista keskustelua, vaikka asiaa voisi katsoa toisestakin näkökulmasta. Yhden kustannus on toisen tuotto. Ilmastonmuutosta hidastavat innovaatiot muuttuvat uudeksi liiketoiminnaksi.

Sijoittajan haaste

Sijoittajia painostetaan myymään salkuistaan ilmastolle haitallisten toimialojen yhtiöt. Joskus se on perusteltua. Jos kuitenkin tavoittelemme mahdollisimman suurta vaikuttavuutta hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, saattaakin olla järkevämpää lisätä sijoituksia saastuttaviin yrityksiin. Kuulostaa ehkä hullulta, joten perustelen väitteeni. Käytän esimerkkinä energiantuotantoa.

Vielä tänäänkin fossiilisilla polttoaineilla tuotetaan paljon sähköä. Hiiltä, öljyä ja kaasua palaa ja päästöjä syntyy. Sijoittajan olisi helppo siistiä salkkunsa ja myydä päästöjä tupruttavat yhtiöt pois.

Siirtyminen uusiutuviin energiamuotoihin ei kuitenkaan tapahdu yhdessä yössä, vaikka kuinka haluaisimme. Saastuttavakin yhtiö tarvitsee rahoitusta investointeihin siirtyessään esimerkiksi tuuli- tai aurinkovoimaan.

Sijoittajan haastavana tehtävänä on nyt löytää maailmasta ne energiayhtiöt, jotka aidosti pyrkivät kohti päästötöntä tuotantoa. Mitä suuremman vähennyksen yhtiö saa päästöissä aikaan, sitä vaikuttavampi on sijoituksemme ollut.

Katse tulevassa

Kevan sijoitustoiminnan tavoitteena on turvata kunnallisen alan työntekijöiden eläketurva hyvillä pitkän aikavälin tuotoilla. Siksi etsimme jatkuvasti maailmasta uusia sijoitusteemoja, jotka tukevat tavoitteidemme saavuttamista.

Ilmastonmuutoksen torjunta on jo pitkään ollut Kevan suorissa yrityslainasijoituksissa yhtenä teemana. Katsomme eteenpäin ja lainaamme rahaa yhtiölle, jotka innovoivat ja investoivat.

Olemme sijoittaneet kestävään metsänkasvatukseen. Puupohjaiset materiaalit korvaavat öljypohjaisia tuotteita ja kasvava metsä on hiilinielu. Kokonaan uuteen tekniikkaan perustuvalla päästöttömällä teräksellä on huikeat kasvunäkymät. Kehittyvä pakkausteknologia vähentää öljyn käyttöä ja elintarvikkeiden hävikkiä.

Polttomoottorien korvaaminen sähkömoottoreilla edellyttää autoteollisuudelta satojen miljardien investointeja. Sähköisen liikenteen latausinfran teknologiaa kehitetään jatkuvasti. Uusiutuvalle dieselille on vielä pitkään tarvetta maantie- ja merikuljetuksissa.

Hiilivoimaloita suljetaan ja korvataan auringolla ja tuulella. Ydinvoimainvestoinnit vähentävät päästöjä tehokkaasti ja ydinvoima sopii erinomaisesti siirtymävaiheen energiamuodoksi. Vesivoimaa ei rakenneta lisää, mutta voimaloiden ylläpito edellyttää ylläpitoinvestointeja.

Joidenkin sijoituskohteidemme päästöt näyttivät sijoitushetkellä rumilta. Hiilivoimaloiden tai diesel-skandaaleissa ryvettyneiden autoyhtiöiden näyttäminen salkussa ei ole ollut suosittua. Mutta kun käännämme katseen taustapeilistä eteenpäin, olemme rahoittaneet tuulivoimaa ja sähköautojen tuotekehitystä.


Lisää aiheesta

Kirjottaja Atro Mäkilä
Atro Mäkilä Vanhempi salkunhoitaja Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia