Työeläkeindeksi ja palkkakerroin vahvistettu vuodelle 2024

Eläkkeet
Eläkkeet

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2024 työeläketurvaa koskevat indeksit.

Vuonna 2024 työeläkeindeksi on 3037, mikä tarkoittaa noin 5,7 prosentin korotusta eläkkeisiin vuoden 2024 alussa. Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,637. Vuoteen 2023 verrattuna palkkakerroin nousee noin 5,1 prosenttia.

Työeläkeindeksi

Maksussa olevat työeläkkeet tarkistetaan vuosittain työeläkeindeksillä. Vuonna 2024 työeläkeindeksi on 3037, mikä tarkoittaa noin 5,7 prosentin korotusta eläkkeisiin vuoden 2024 alusta.

Esimerkki ja laskukaava maksussa olevan työeläkkeen korotuksesta

Vuonna 2023 henkilön eläke on ollut 1 500 euroa kuukaudessa. Eläkkeen määrä korotetaan vuoden 2024 tasoon kertomalla eläkkeen määrä vuoden 2024 työeläkeindeksillä ja jakamalla se vuoden 2023 työeläkeindeksillä. Eli 1 500 x 3037 / 2874 = 1 585.

Vuosi Työeläkeindeksi Esimerkkejä työeläkkeen määrästä,
euroa / kk
2023 2874 1 500 1 800 2 000  2 500
2024 3037 1 585 1 902  2 113  2 642

 

Vuonna 2024 maksettavan eläkkeen määrän voit laskea itse seuraavasti: eläkkeesi nykyinen määrä x 3037 / 2874 = eläkkeesi uusi määrä.

Esimerkit ovat bruttoeläkkeitä ennen veroja. Uudet veroprosentit tulevat voimaan helmikuussa 2024. Tammikuun eläkkeestä pidätetään veroa samalla prosentilla kuin vuonna 2023.

Henkilökohtaisen tiedon vuoden 2024 eläkkeen määrästä eläkkeensaajat saavat vuosikirjeessä. Kunnalla, hyvinvointialueella, kirkossa, Kelassa ja Suomen Pankissa työskennelleiden eläkkeensaajien kirjeiden lähetys aloitetaan 18.12.2023. Valtiolla työskennelleiden eläkkeensaajien kirjeiden lähetys aloitetaan tammikuun toisella viikolla. Kaikki eläkkeensaajat voivat lukea vuosikirjeen sähköisenä Omat eläketietosi -palvelussa edellä mainittujen lähetyspäivien jälkeen.

Palkkakerroin vuonna 2023

Palkkakerrointa käytetään alkavan työeläkkeen laskennassa. Kun jäät eläkkeelle, jokaisen vuoden vuosiansiot tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

Vuoden 2024 palkkakerroin on 1,637. Vuoteen 2023 verrattuna palkkakerroin nousee noin 5,1 prosenttia.

Indeksit ja Omat eläketietosi -palvelun eläkelaskurit

Omat eläketietosi -palvelun eläkelaskureihin vuoden 2024 indeksit saadaan vasta vuoden 2024 alussa. Voit kuitenkin arvioida vuoden 2024 eläkkeesi määrää vuoden 2023 puolella itse seuraavasti:

  • Jos olet jäämässä eläkkeelle joulukuussa 2023, lisää laskurin näyttämään eläkkeen määrään 5,7 prosenttia.
  • Jos olet jäämässä eläkkeelle tammikuussa tai myöhemmin vuonna 2024, lisää laskurin näyttämään eläkkeen määrään 5,1 prosenttia.