Tietoa indeksikorotuksen vaikutuksesta eläkkeisiin vuoden 2024 alussa

Eläkkeet
Eläkkeet

Työeläkeindeksi nostaa maksussa olevia työeläkkeitä noin 5,7 % vuoden 2024 alusta alkaen. Palkkakerroin nousee noin 5,1 %. Vuoden 2024 indeksit vahvistettiin 27.10.2023.

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2024 indeksit 27.10.2023. Työeläkeindeksi kasvaa hieman enemmän kuin palkkakerroin. Työeläkeindeksi korottaa eläkkeitä vuoden 2024 alusta alkaen noin 5,7 %. Palkkakerroin nousee noin 5,1 %. Palkkakerrointa käytetään alkavan eläkkeen laskennassa ja sen eläkettä korottava vaikutus on lähes samansuuruinen kuin työeläkeindeksin.

Vuoden 2023 puolella eläkkeelle siirtyvä saa melkein saman eläkkeen kuin henkilö, joka siirtyy eläkkeelle vuoden 2024 alussa. Eläkkeelle jääminen tämän vuoden puolella ei tuo rahallista etua. Tilanne on eri kuin viime vuonna.

Jos olet jo eläkkeellä, eläkkeesi nousee noin 5,7 % vuoden 2024 alussa.

Edellä kerrotut indeksit ovat vielä arvioita, lopulliset indeksit vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö lokakuun loppupuolella.

Voit arvioida tulevan eläkkeesi määrää Omat eläketietosi -palvelun laskurilla ja prosenttilaskulla

Jos suunnittelet eläkkeelle jäämistä lähiaikoina, Omat eläketietosi -palvelun eläkelaskurit eivät anna vuoden 2023 puolella oikeaa kuvaa eläkkeen suuruudesta vuoden 2024 alussa, sillä ensi vuoden indeksit saadaan laskureihin vasta vuodenvaihteessa.

Voit kuitenkin arvioida eläkkeesi määrää Omat eläketietosi -palvelun eläkelaskurilla muutamalla prosenttilaskulla. 

  • Jos olet jäämässä joulukuussa 2023 eläkkeelle, lisää laskurin näyttämään eläkkeen määrään 5,7 %. Näin saat arvion eläkkeesi määrästä vuoden 2024 alussa.
  • Jos olet jäämässä tammikuussa 2024 tai sen jälkeen eläkkeelle, lisää laskurin näyttämään eläkkeen määrään 5,1 %

Lue tarkemmin indeksikorotuksesta:

- Jos harkitset vanhuuseläkkeen hakemista
- Jos harkitset osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemista
- Jos saat jo jotain eläkettä
- Jos olet sotilas

 

 Jos harkitset vanhuuseläkkeen hakemista

 

KYSYMYS: Jos jään eläkkeelle 1.12.2023 tai aiemmin tänä syksynä, mitä indeksiä minun eläkkeeseeni käytetään?

VASTAUS: Jos olet eläkkeellä joulukuussa 2023 tai aiemmin, sinun eläkettäsi korotetaan vuoden 2024 alusta työeläkeindeksillä. Korotus on noin 5,7 %. 

Esim. jos joulukuun eläkkeesi on 1 500 e/kk, korotus lasketaan seuraavasti: 1 500 e/kk x 5,7 % = + 85 e/kk. Tammikuun eläke on siten ennen veronpidätystä 1 585 e/kk.

 

KYSYMYS: Olen täyttämässä alimman eläkeikäni. Kannattaako minun jäädä nyt eläkkeelle vai jatkaa työssä? Kuinka paljon saan lisää eläkettä, jos jatkankin työssä?

VASTAUS: Jokainen kuukausi, jonka olet töissä alimman vanhuuseläkeiän täyttämisen jälkeen, nostaa työuran aikaista eläkekertymääsi 0,4 %. Työskentely vuoden ajan alimman eläkeiän jälkeen tuo jo 4,8 % lykkäyskorotuksen. Lisäksi työansioista kertyy eläkettä 1,5 % vuodessa.

Jos jatkat töissä, eläkkeesi on tammikuussa 2024 suunnilleen sama kuin se olisi, jos jäisit eläkkeelle joulukuussa 2023. Jos jäät eläkkeelle helmikuussa 2024, eläkkeesi on jo jonkin verran suurempi. Mitä pidempään jatkat töissä, sen suurempi on eläkkeesi.

Lisäksi palkka on yleensä suurempi kuin eläke. Esimerkiksi, jos eläkkeesi on 1 500 e/kk, saat eläkettä kolmen kuukauden aikana 4 500 (bruttona). Jos teetkin saman ajan työtä ja palkkasi on 3 000 e kk, ansaitset kolmessa kuukaudessa 9 000 e (bruttona). Eli tienaat kolmen kuukauden aikana 4 500 euroa enemmän työssä käymällä kuin eläkkeellä.

Esimerkki

Ansiotaso 3 000 e/kk, eläkeikä täyttyy ennen 1.12.2023, eläke alkaa 1.12.2023.

  • Jos vanhuuseläke alkaa 1.12.2023, määrä on ennen indeksikorotusta 1 500 e ja 1.1.2024 alkaen työeläkeindeksillä korotettuna noin 1 585 e/kk.

Ansiotaso 3 000 e/kk, eläkeikä täyttyy ennen 1.12.2023, mutta eläke alkaa vasta 1.1.2024 tai 1.2.2024. (Alla olevia esimerkkejä laskettaessa on käytetty palkkakerrointa, jonka korotus ensi vuodelle on noin 5,1 %.)

  • Jos vanhuuseläke alkaa 1.1.2024, joulukuun alkuun mennessä kertyneeseen eläkkeeseen lisätään vielä joulukuussa saadusta palkasta kertynyt eläke. Lisäksi eläkkeen määrää nostaa yllä mainittu lykkäyskorotus yhdeltä kuukaudelta. Vanhuuseläke on siis 1.1.2024 alkaen noin 1 586 e/kk.
  • Jos vanhuuseläke alkaa 1.2.2024, eläkkeen määrään lisätään myös tammikuulta kertynyt eläke sekä toinen lykkäyskorotuskuukausi. Vanhuuseläke on siis 1.2.2024 alkaen noin 1 596 e/kk.

 

KYSYMYS: Miten indeksit vaikuttavat vanhuuseläkkeeni määrään, jos jään eläkkeelle joulukuussa 2023 tai tammikuussa 2024?

VASTAUS:Voit arvioida eläkkeesi määrää Kevan Omat eläketietosi -palvelun eläkelaskurilla. Eläkelaskureihin ensi vuoden indeksit tulevat käyttöön vasta vuoden 2024 alussa, joten jos teet laskelmia vuoden 2023 puolella, lisää laskurin näyttämään tulokseen itse seuraavat korotusprosentit.

  • Jos olet jäämässä loka-joulukuussa 2023 eläkkeelle, lisää laskurin näyttämään eläkkeen määrään 5,7 %. Näin saat arvion eläkkeesi määrästä vuoden 2024 alussa.
  • Jos olet jäämässä tammikuussa 2024 tai sen jälkeen eläkkeelle, lisää laskurin näyttämään eläkkeen määrään 5,1 %.

 

KYSYMYS: Milloin vanhuuseläkettä pitää viimeistään hakea, jotta se ehtii alkaa 1.12.2023?

VASTAUS: Jotta eläkkeesi voisi alkaa 1.12.2023, tulee palvelussuhteesi päättyä viimeistään 30.11.2023, tarkista irtisanoutumisaikasi omalta työnantajaltasi. 

Tee eläkehakemus Omat eläketietosi -verkkopalvelussa mielellään kuukausi ennen eläkkeen alkamista.

 

KYSYMYS: Voinko jäädä vanhuuseläkkeelle esim. 12.12.2023?

VASTAUS: Eläke ei voi alkaa kesken kuukauden vaan aina kuukauden alusta. Jos alin vanhuuseläkeikäsi täyttyy 12.12.2023, eläkkeesi voi alkaa aikaisintaan 1.1.2024.

 

KYSYMYS: Minulla on julkiselta puolelta voimassa oleva henkilökohtainen eläkeikä. Kannattaako minun jäädä eläkkeelle ennen sen täyttymistä?

VASTAUS: Jos jäät eläkkeelle ennen henkilökohtaista eläkeikääsi, menetät eläkkeessäsi mahdollisesti olevan ennen vuotta 1995 kertyneen lisäeläkeosan. Lisäksi eläkkeeseesi tehdään muuntovähennys. Muuntovähennys koskee ennen vuotta 1960 syntyneitä julkisen puolen työntekijöitä, joilla on voimassa oleva julkisen puolen henkilökohtainen eläkeikä. Muuntovähennys pienentää peruseläkkeesi määrää ajalta ennen vuotta 1995.

Sinun kannattaa erityisen tarkasti tutustua Omat eläketietosi -palvelussa olevien laskureiden avulla eläkkeesi määrään eri ajankohdissa. Näin voit varmistaa, että teet itsellesi parhaan valinnan eläkkeesi alkamisen suhteen.

 

KYSYMYS: Paljonko eläkkeestä menee veroa?

VASTAUS: Eläkettä verotetaan eri tavalla kuin palkkaa. Verotuksesta vastaa Verohallinto. Voit arvioida eläkkeesi veron määrää esimerkiksi OmaVero-palvelussa.

 

 Jos harkitset osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemista

KYSYMYS: Koskeeko vuoden 2024 indeksikorotus myös osittaista vanhuuseläkettä (OVE)?

VASTAUS: Kyllä koskee, jos OVE on maksussa viimeistään 1.12.2023 alkaen. Korotus eläkkeeseen on 1.1.2024 alkaen noin 5,7 %.

Huomioi, että jos olet syntynyt ennen vuotta 1960 ja sinulla on henkilökohtainen tai ammatillinen eläkeikä, vanhaa eläkekertymääsi ennen vuotta 1995 pienennetään OVEn osalta, jos OVE alkaa ennen henkilökohtaista tai ammatillista eläkeikääsi. Ennen 1995 kertynyt lisäeläke jää saamatta OVEn osuudelta myös 1960 ja sen jälkeen syntyneeltä, jos OVE alkaa ennen ikäluokan alinta yleistä tai ammatillista eläkeikää. 

 

KYSYMYS: Onko osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisajalla jokin merkitys eläkkeen laskennassa?

VASTAUS: Alkamisajalla on merkitystä. Jos OVE alkaa 1.12.2023, se lasketaan vuoden 2022 loppuun mennessä kertyneestä eläkkeestä. Jos OVE sen sijaan alkaa 1.1.2024, se lasketaan vuoden 2023 loppuun mennessä kertyneestä eläkkeestä.

OVEn alkamisajankohdalla on merkitystä myös siihen, kuinka paljon varhennusvähennystä tai lykkäyskorotusta eläkkeeseen tulee.

Huomioi, että jos olet syntynyt ennen vuotta 1960 ja sinulla on henkilökohtainen tai ammatillinen eläkeikä, vanhaa eläkekertymääsi ennen vuotta 1995 pienennetään OVEn osalta, jos OVE alkaa ennen henkilökohtaista tai ammatillista eläkeikääsi. Ennen 1995 kertynyt lisäeläke jää saamatta OVEn osuudelta myös 1960 ja sen jälkeen syntyneeltä, jos OVE alkaa ennen ikäluokan alinta yleistä tai ammatillista eläkeikää.

 

KYSYMYS: Minulla on lisäeläkeoikeutta, tämä näkyy omalla työeläkeotteellanikin. Vaikuttaako osittaisen vanhuuseläkkeen saaminen ennen eläkeikää tähän lisäeläkeosuuteeni?

VASTAUS: OVElla on tähän vaikutusta. Jos otat OVEn ennen henkilökohtaista eläkeikää (vuoden 1959 jälkeen syntyneillä ikäluokan alinta yleistä eläkeikää) tai ammatillista eläkeikääsi, OVEn osuuden mukainen määrä lisäeläkettä (25 %/50 %) jää lopullisesti pois eläkkeestäsi. Lisäeläkeosuuden poisjäänti edellä kuvatussa tilanteessa koskee kaikkia.

Lisäksi ennen vuotta 1960 syntyneillä peruseläkekertymää pienennetään OVEn osalta, jos OVE alkaa ennen henkilökohtaista tai ammatillista eläkeikää.

 

KYSYMYS: Vaikuttaako osittaisen vanhuuseläkkeen saaminen lopulliseen vanhuuseläkkeeseen?

VASTAUS: OVEen lasketaan varhennusvähennystä ikäluokkasi omasta vanhuuseläkeiästä alaspäin. Jokainen varhennettu kuukausi vähentää OVEn määrää 0,4 % (-4,8 % vuodessa). Tämä vähennys on vaikutukseltaan pysyvä. Mitä etäämmällä vanhuuseläkeikäsi on OVEa myönnettäessä, sitä suurempi on varhennusvähennys.

Omat eläketietosi- palvelussa voit laskea arvion OVEn määrästä valitsemastasi ajankohdasta ja OVEn vaikutuksen tulevaan lopulliseen vanhuuseläkkeeseesi. Nämä tiedot näkyvät laskurissa.

 

KYSMYS: Miten osittaista vanhuuseläkettä verotetaan?

OVE on veronalainen, kuten ansiotulokin. Veron vaikutuksen OVEen voit selvittää etukäteen ennen eläkkeen hakemista suoraan Verohallinnolta. Näin verotuksen vaikutus ei tule yllätyksenä.

 

KYSYMYS: Olen täyttänyt jo 61 vuotta, voinko hakea osittaista vanhuuseläkettä alkamaan esim. 1.12.2023?

VASTAUS: Voit hakea osittaista vanhuuseläkettä heti tai myöhemmin, täytettyäsi OVEn 61 ikävuoden alaikärajan. Ikärajan täyttyminen onkin OVEn myöntämisen ainoa edellytys. OVE voidaan kuitenkin myöntää aikaisintaan sen hakemista seuraavan kuukauden alusta lukien. Jotta OVE voi alkaa 1.12.2023 alkaen, hakemuksen pitää olla Kevassa viimeistään 30.11.2023.

 

KYSYMYS: Onko työnantajalle ilmoitettava osittaisen vanhuuseläkkeen hakemisesta?

VASTAUS: Jos aikomuksesi on jatkaa työssä samaan tapaan kokoaikaisena kuten tähän asti, sinun ei tarvitse ilmoittaa työnantajalle OVEn hakemisesta. Jos sen sijaan suunnittelet muutoksia työaikaan, on työajan muutoksista sovittava työnantajan kanssa.

 

 Jos saat jo jotain eläkettä

Jos olet jo eläkkeellä, saat henkilökohtaisen tiedon vuoden 2024 eläkkeesi määrästä vuosikirjeessä, jonka saat joulukuussa tai tammikuussa.

Voit jo nyt arvioida eläkkeesi korotuksen suuruutta lisäämällä nykyiseen eläkkeeseesi 5,7 %. 

Tilaa paperiton palvelu Omat eläketietosi -palvelussa, niin saat tiedon sähköpostilla tai tekstiviestillä heti, kun vuosikirjeesi on luettavissa Omat eläketietosi -palvelussa. Et joudu odottamaan paperipostiasi. 

 

KYSYMYS: Pitääkö indeksikorotusta erikseen hakea?

VASTAUS: Indeksikorotusta ei tarvitse hakea erikseen. Keva lisää sen eläkkeeseesi vuoden 2024 alussa automaattisesti.

 

KYSYMYS: Korottaako indeksi maksussa olevaa osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, osatyökyvyttömyyseläkettä, perhe-eläkettä jne. eli muitakin kuin vanhuuseläkkeitä?

VASTAUS: Työeläkeindeksillä korotetaan 1.1.2024 alkaen kaikkia vuoden 2023 aikana maksussa olevia työeläkkeitä, myös muita kuin vanhuuseläkkeitä.

 

KYSYMYS: Mitä jos työskentelen eläkkeen aikana ja ansaitsen uutta eläkettä eläkkeen rinnalla. Miten indeksit vaikuttavat maksussa olevaan eläkkeeseeni ja eläkkeen rinnalla kertyvään eläkkeeseeni?

VASTAUS: Maksussa olevaa työeläkettäsi korotetaan työeläkeindeksillä aina vuoden alussa. Eläkkeen tulee olla maksussa viimeistään 1.12.2023 alkaen, jotta sitä koskisi vuoden 2024 indeksikorotus.

Jos haet eläkkeen rinnalla kertyneen eläkkeen maksuun esimerkiksi vuoden 2024 aikana, ansaittuja palkkoja korotetaan palkkakertoimella, kun eläkkeen määrää lasketaan. Sen jälkeen eläkettä korotetaan 1.1.2025 alkaen työeläkeindeksillä.

 

KYSYMYS: Millä indeksillä osatyökyvyttömyys- tai työkyvyttömyyseläkettäni korotetaan?

VASTAUS: Vuonna 2023 maksussa olevaa osatyökyvyttömyys- tai työkyvyttömyyseläkettäsi korotetaan työeläkeindeksillä 1.1.2024 alkaen noin 5,7 %.

Työkyvyttömyyseläkkeeseesi liittyvää henkilökohtaista ansiorajaa korotetaan sen sijaan palkkakertoimella noin 5,1 %.

 

 Jos olet sotilas

Edellä mainitut yleiset ohjeet ja esimerkit eivät sellaisenaan päde sotilaseläkkeisiin.