Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus
Arto Tuunanen:

Onnistunut ratkaisu lämmittää

Blogi 7.6.2022 Arto Tuunanen
Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus

Rakennusten lämmittämiseen tarvittava energian määrä Suomessa ja Pohjoismaissa on iso. Rakennusten käytönaikaisista hiilidioksidipäästöistä ainakin ¾ aiheutuu niiden energiankulutuksesta. Lämmitysratkaisujen valinnoilla - mittakaavasta riippumatta - on siis väliä.

Omakohtaiset kokemukseni lämmitysratkaisun valinnasta ovat viidentoista vuoden takaisesta omakotitaloprojektista, jossa päävaihtoehtoina olivat lähinnä öljylämmitys tai suora sähkölämmitys. Oma isänikin suositteli luotettavaa öljylämmitystä LVI-urakoitsijan yli 40 vuoden kokemuksella. Kaukolämpöä ei tulevalla asuinalueellamme ollut saatavilla.

Päädyimme maalämpöön muita tarjolla olevia vaihtoehtoja ilmastoystävällisempänä. Valintaamme olemme olleet tyytyväisiä: maalämpö on toiminut hyvin ja alkuinvestoinnin jälkeen se on ollut edullista.

Isomman mittaluokan ratkaisuja

Keva on pitkäjänteinen sijoittaja, jonka sijoitussalkkuun tasaisen, ennustettavan ja pitkäaikaisen kassavirran tarjoamat infrastruktuurisijoitukset sopivat erittäin hyvin. Keva on sijoittanut infrastruktuuriin noin 1,5 mrd. euroa.

Kevan tulee lain mukaan huolehtia sijoitusten varmuudesta ja tuotosta. Kevan toimintaa ohjaavat vastuullisen sijoittamisen periaatteet, jotka on integroitu osaksi sijoitusprosessia. Vastuullisena sijoittajana Keva huomioi sijoituksissaan kestävän kehityksen näkökulman pyrkien osaltaan lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä sekä vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Tästä hyvänä esimerkkinä on Kevan sijoitus Stockholm Exergiin.

Keva osti vuonna 2021 yhdessä kansanvälisen sijoittajakonsortion kanssa 50 prosentin omistusosuuden ruotsalaisesta kaukolämpö- ja kaukojäähdytysyhtiö Stockholm Exergi AB:sta. Kaupan kokonaisarvo oli noin 2,9 miljardia euroa. Tukholman kaupunki omistaa yhtiöstä edelleen 50 prosenttia.

Stockholm Exergi on Pohjoismaiden suurin kaukolämpöyhtiö: sillä on Tukholman alueella reilu 10 000 kiinteistö- ja taloyhtiöasiakasta, joka vastaa noin 800 000 loppukäyttäjää. Vuonna 2021 Stockholm Exergin kaukolämmön ja -jäähdytyksen sekä sähkön myynti oli 9,6 terawattituntia (TWh). Yhtiön liikevaihdosta noin 86 % tulee kaukolämmöstä ja sen osuus vuoden 2021 myynnistä oli 8,3 TWh.

Yhtiö on onnistunut erinomaisesti vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvissä toiminnoissaan, kuten hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin kehittämisessä. Sillä on tärkeä rooli Tukholman kaupungin asettamassa tavoitteessa olla hiilineutraali vuonna 2040.

Stockholm Exergi on linjannut omaksi tavoitteekseen olla ilmastopositiivinen jo vuonna 2025. Yhtiö on viime vuosina onnistunut pienentämään hiilijalanjälkeään merkittävästi: vuodesta 2010 vuoteen 2021 se on pienentynyt noin 72 %:lla. Stockholm Exergin energiantuotanto perustuu lähes kokonaan uusiutuvaan ja kierrätysenergiaan, kuten jätteenpolttoon.

Muutosta tapahtuu

Suomessa esimerkiksi Helsingin kaupungin omistaman energiayhtiön Helenin ilmoitus luopua kivihiilen käytöstä viisi vuotta suunniteltua aiemmin oli erittäin hyvä uutinen ympäristön ja hiilidioksidipäästöjen kannalta.

Helenin kaukolämmön alkuperä vuonna 2021 oli yli 80-prosenttisesti fossiilista polttoaineista: kivihiiltä (46 %) ja maakaasua (30 %) ja öljyä (5 %). Helen on kertonut sulkevansa Helsingin Salmisaaren hiilivoimalan viimeistään huhtikuussa 2024. Näin ollen Helen suunnittelee uusia toimia kohti hiilineutraalia energiantuotantoa. Paine fossiilisista polttoaineista luopumiseen on kova.

Vantaalla kaukolämpö tuotetaan enää 30-prosenttisesti fossiilisilla polttoaineilla, mutta Vantaan Energian tavoitteena on olla täysin fossiiliton vuonna 2026 ja hiilinegatiivinen vuonna 2030. Keva on sijoittanut Tuusulan ja Järvenpään alueen kaukolämpöyhtiöön, jonka energiantuotanto perustuu jo nyt uusiutuvaan ja kierrätysenergiaan 90-prosenttisesti.

Kaikenkokoisia ratkaisuja tarvitaan, sillä hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja maapallon lämpenemisen pysäyttämiseen osallistumisen pitäisi olla jokaisen sijoittajan, yrityksen ja yksilön kiireellisenä tavoitteena.

P.S. Päätöksiä voidaan myös uudistaa. Isänikin päätyi lopulta maalämpöön ja uusi 1970-luvulla rakentamansa omakotitalon lämmitysmuodon öljylämmityksestä maalämpöön ja aurinkoenergiaan.


Lisää aiheesta

Kirjottaja Arto Tuunanen
Arto Tuunanen Vanhempi salkunhoitaja Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia